Wybierz język

polski

Zamknij

cmentarz: Powązki, Warszawa
fotografia: Jacek Michiej
Bydgoszcz

Cmentarz Nowofarny w Bydgoszczy

Galeria
Edytuj opis cmentarza
Dodaj zdjęcia
Piękny cmentarz
Liczba internautów, którzy uznali ten cmentarz za jeden z najpiękniejszych polskich cmentarzy wynosi 0.

Jeśli Ty również uważasz, że to jeden z najpięknijszych polskich cmentarzy wybierz przycisk Piękny cmentarz i oddaj swój głos.

Ranking polskich cmentarzy według liczby głosów jest prezentowany w zakłądce Polskie cmentarze.
Zaznacz poniższą opcję jeśli uważasz, że ten cmentarz jest jednym z najpiękniejszych polskich cmentarzy.

Twój głos wpłynie na pozycję cmentarza w rankingu najpiękniejszych polskich cmentarzy prezentowanym na stronie.

Zamknij

Wróć do strony glównej
Cmentarz Nowofarny w Bydgoszczy - cmentarz katolicki w Bydgoszczy. [źródło: Wikipedia, 1976835]
wyznanieKościół katolicki
typ cmentarzawyznaniowy
[źródło: Wikipedia, 1976835]
Polska
obszar, na którym są dostępne usługi
obszar, na którym usługi nie są dostępne
Lokalizacja
Cmentarz znajduje się w północnej części Bydgoszczy, między ulicami: Artyleryjską, Zaświat, Powstańców Warszawy i Powstania Listopadowego. Od wschodu przylega do niego cmentarz komunalny, gdzie znajduje się pomnik i kwatery poległych żołnierzy Armii Czerwonej oraz groby działaczy partyjnych i państwowych z okresu PRL. Od północy do cmentarza Nowofarnego przylega natomiast cmentarz ewangelicko-augsburski, wpisany do rejestru zabytków w 1994 r. pod nr A/820/1-3. [źródło: Wikipedia, 1976835]
Historia
Cmentarz został założony w 1905 roku, jako drugi cmentarz parafii farnej. Inicjatorem jego powstania był proboszcz Ryszard Markwart, a także Władysław Gogoliński, który był autorem założeń zielonej architektury. Założono go na planie prostokąta, z wewnętrznym podziałem na 26 kwater. W centrum usytuowano kaplicę pogrzebową, którą otoczono alejami okrężnymi i prostopadłymi w systemie gwiaździstym.

Do czasu powstania kolejnych cmentarzy parafialnych, katolickich w latach 20. XX w. cmentarz Nowofarny pełnił rolę głównej miejskiej nekropolii dla katolików. W jego centrum zlokalizowano groby żołnierzy poległych w okresie I wojny światowej (1914-1918), groby powstańców wielkopolskich oraz groby żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 rokuEwa Piechocka: O czym mówią cmentarze. [w.] Kalendarz Bydgoski 1979.

W 1930 r., w dziesiątą rocznicę bitwy warszawskiej, rzeźbiarz J. Job ufundował pomnik Królowej Korony Polskiej, przedstawiający Matkę Boską z Dzieciątkiem. W 2018 poddano go restauracji.

W okresie okupacji hitlerowskiej cmentarz pełnił rolę ośrodka polskości. W starych grobowcach przechowywano cenne dzieła sztuki oraz książki, które po wojnie wróciły do zbiorów muzeum i rąk prywatnych. Rozstrzelanych na Starym Rynku, których nazwiska trudno było ustalić, grzebano na cmentarzu, a w specjalnej skrzyni zakopywano przedmioty lub znaki szczególne, dzięki którym, po wojnie, można było zidentyfikować ekshumowane zwłoki.

W 1945 r. na terenie przylegającym od wschodu do nekropolii utworzono cmentarz komunalny. Pochowano na nim blisko 1200 żołnierzy radzieckich poległych w walkach o wyzwolenie Bydgoszczy w styczniu 1945 roku oraz ponad 200 jeńców wojennych. W latach późniejszych ustawiono obelisk ku czci poległych czerwonoarmistów wraz z tablicą pamiątkową. W alei zasłużonych rozpoczęto natomiast pochówki zmarłych działaczy partyjnych i funkcjonariuszy administracji państwowej PRL (Józef Rakoczy - przewodniczący WRN, Józef Majchrzak - I sekretarz KW PZPR w l. 70., Antoni Majdziński - sekretarz KM PZPR, Kazimierz Maludziński - przewodniczący Prezydium MRN, Franciszek Lech - przewodniczący MRN, gen. Józef Kozdra - komendant wojewódzki MO, Henryk Mróz - sędzia oraz Józef Powalisz - przedwojenny działacz KPP).

Po II wojnie światowej teren przylegający od północy do cmentarza, należący do parafii ewangelicko-augsburskiej, stał się głównym miejskim cmentarzem ewangelickim, w związku z likwidacją dużego, zabytkowego cmentarza ewangelickiego przy ul. Jagiellońskiej i przekształcenia go w park Ludowy.

W 1971 r. powstał nowy katolicki ośrodek duszpasterski dla Śródmieścia, którego siedzibą wyznaczono kaplicę na cmentarzu Nowofarnym. 1 grudnia 1979 r. została erygowana parafia św. Krzyża, wydzielona z parafii św. Wincentego Paulo. Wobec trudności w uzyskaniu zgody na lokalizację nowej świątyni, w latach 1982-1986 dokonano przebudowy kaplicy w świątynię parafialną pod kierownictwem ks. prałata Eugeniusza Barełkowskiego. Kościół powstał według projektu inż. Jerzego Tomaszewskiego, a konstrukcja wież według inż. Zbigniewa Lewińskiego, wszyscy z Bydgoszczy. Poświęcenie świątyni nastąpiło 16 grudnia 1984 r., a jego konsekracja 16 grudnia 1990 r. przez ks. kardynała Józefa Glempa - prymasa Polski. Kościół posiada powierzchnię użytkową 970 m, a w bryle wschodniej umieszczono pomieszczenia katechetyczne oraz plebanię.

Po 1989 r. na cmentarzu komunalnym wydzielono obszar przeznaczony do pochówku osób cywilnych, który w 1995 r. przekazano parafii farnej i stanowi on obecnie część cmentarza Nowofarnego. Natomiast oddzielona pasem zieleni kwatera żołnierzy Armii Radzieckiej nadal jest utrzymywana przez służby komunalneEugeniusz Gliwiński: Kwatery żołnierskie na bydgoskich cmentarzach. [w.] Kalendarz Bydgoski 2000.

W latach 90. XX wieku rozpoczęto rewaloryzację starych nagrobków osób zasłużonych dla Bydgoszczy i regionu. Prace te są wspomagane funduszami zbieranymi przez społeczeństwo Bydgoszczy w czasie Święta Zmarłych. W 2018 zbiórka miała na celu sfinansowanie m.in. renowacji wpisanej do ewidencji zabytków ceglanej bramy cmentarnej z kutymi wrotami oraz 2 furtkami. [źródło: Wikipedia, 1976835]
Charakterystyka
Cmentarz posiada wymiary: 330 × 245 m i powierzchnię 7,94 ha (razem z częścią komunalną 11,9 ha). Teren grzebalny podzielony jest na 28 pól. W centralnym punkcie znajduje się świątynia parafialna św. Krzyża.

Na terenie nekropolii znajduje się 76 nagrobków wolno stojących z I połowy XX wieku, 88 mogił i 6 kaplic nagrobkowych z I połowy XX w. oraz 2480 nagrobków wolno stojących z II połowy XX w. Najstarszy, istniejący nagrobek pochodzi z 1906 r.

Kwatera Żołnierzy z I Wojny Światowej.
Położona jest wzdłuż ul. Artyleryjskiej i posiada jedynie trawnik i tablicę pamiątkową
z wyrytą informacją: Grób żołnierzy poległych w okresie I wojny Światowej 1914-1918.

Kwatera Żołnierzy poległych w Wojnie Bolszewickiej w 1920 roku.
Znajduje się po południowej stronie kościoła św. Krzyża i jest oddzielona częściowo od cmentarza pasem zieleni. Pochowano tu 6 powstańców wielkopolskich z 1919 r. oraz 220 uczestników wojny polsko-bolszewickiej z 1920 r., o czym informuje lastrykowa tablica.
W miejscu, na którym pochowane są zwłoki powstańców wielkopolskich, stoi pomnik Matki Boskiej z Dzieciątkiem - Królowej Korony Polskiej.

Kwatera Żołnierzy Wojska Polskiego z 1945 roku.
Znajduje się po zachodniej stronie cmentarza, obok grobu żołnierzy z I wojny światowej.
Na jej granicy wzdłuż ul. Artyleryjskiej rośnie żywopłot, a od strony cmentarza pas zieleni.
Znajduje się to 35 wspólnych mogił, które mieszczą łącznie 129 żołnierzy, zmarłych na skutek odniesionych ran w czasie walk o Bydgoszcz oraz kilka grobów żołnierzy zmarłych w okresie późniejszym.

Kwatera Żołnierzy Armii Radzieckiej.
Znajduje się we wschodniej części cmentarza na terenie utrzymywanym przez służby komunalne, oddzielonej od części cywilnej pasem zieleni.
W środku terenu stoi obelisk ku czci poległych wraz z tablica pamiątkową z napisami w języku polskim i rosyjskim. Kwaterę założono 13 marca 1946 roku, zaś ekshumacja z różnych miejscowości trwała do 1947 rokuRajmund Kuczma: Mała encyklopedia Bydgoszczy - część hasła C. [w:] Kalendarz Bydgoski 1993. Znajduje się tu 1545 grobów żołnierzy, poległych w czasie wyzwalania Bydgoszczy oraz podczas walk w jej okolicach. Mogiły są oznaczone obeliskami z czerwoną gwiazdą oraz nagrobnymi płytkami informacyjnymi z nazwiskiem i miejscowością, skąd pochodzą ekshumowane zwłoki żołnierza. 552 groby posiadają tabliczki imienne.

Część komunalna.
W styczniu 1969 r. otwarto część komunalną, przeznaczoną dla pochówku zasłużonych działaczy i członków PZPR. Od 1970 spoczęło tu kilkadziesiąt osób - sekretarze PZPR, pracownicy prezydiów Wojewódzkiej i Miejskiej Rady Narodowej, dowódcy wojskowi, oficerowie MO i SB, ale też zwykli obywatele, którzy nie chcieli mieć religijnego pochówku. Obecnie jest to fragment cmentarza z osobnym wejściem od ul. Artyleryjskiej. [źródło: Wikipedia, 1976835]
Galeria
Wikipedia, Cmentarz Nowofarny Bydgoszcz, Media needing category review as of 30 December 2016, Media with locations, Pages with maps, Panoramio files uploaded by Panoramio upload bot, Panoramio images reviewed by trusted users, Photographs taken on 2012-03-19, Photos from Panoramio
Wikipedia, Cmentarz Nowofarny Bydgoszcz, Media needing category review as of 30 December 2016, Media
Wikipedia, Cmentarz Nowofarny Bydgoszcz, Media needing category review as of 30 December 2016, Media with locations, Pages with maps, Panoramio files uploaded by Panoramio upload bot, Panoramio images reviewed by trusted users, Photographs taken on 2012-03-19, Photos from Panoramio
Wikipedia, Cmentarz Nowofarny Bydgoszcz, Media needing category review as of 30 December 2016, Media
Wikipedia, Cmentarz Nowofarny Bydgoszcz, Media with locations, Pages with maps, Panoramio files uploaded by Panoramio upload bot, Panoramio images reviewed by trusted users, Photographs taken on 2012-03-19, Photos from Panoramio
Wikipedia, Cmentarz Nowofarny Bydgoszcz, Media with locations, Pages with maps, Panoramio files uplo
Wikipedia, Cmentarz Nowofarny Bydgoszcz, Media needing category review as of 30 December 2016, Media with locations, Pages with maps, Panoramio files uploaded by Panoramio upload bot, Panoramio images reviewed by trusted users, Photographs taken on 2012-03-19, Photos from Panoramio
Wikipedia, Cmentarz Nowofarny Bydgoszcz, Media needing category review as of 30 December 2016, Media
Wikipedia, Cmentarz Nowofarny Bydgoszcz, Media needing category review as of 30 December 2016, Media with locations, Pages with maps, Panoramio files uploaded by Panoramio upload bot, Panoramio images reviewed by trusted users, Photographs taken on 2012-03-19, Photos from Panoramio
Wikipedia, Cmentarz Nowofarny Bydgoszcz, Media needing category review as of 30 December 2016, Media
Wikipedia, Cmentarz Nowofarny Bydgoszcz, Media needing category review as of 30 December 2016, Media with locations, Pages with maps, Panoramio files uploaded by Panoramio upload bot, Panoramio images reviewed by trusted users, Photographs taken on 2012-03-19, Photos from Panoramio
Wikipedia, Cmentarz Nowofarny Bydgoszcz, Media needing category review as of 30 December 2016, Media
Wikipedia, Cmentarz Nowofarny Bydgoszcz, Media needing category review as of 30 December 2016, Media with locations, Pages with maps, Panoramio files uploaded by Panoramio upload bot, Panoramio images reviewed by trusted users, Photographs taken on 2012-03-19, Photos from Panoramio
Wikipedia, Cmentarz Nowofarny Bydgoszcz, Media needing category review as of 30 December 2016, Media
Wikipedia, Cmentarz Nowofarny Bydgoszcz, Media needing category review as of 30 December 2016, Media with locations, Pages with maps, Panoramio files uploaded by Panoramio upload bot, Panoramio images reviewed by trusted users, Photographs taken on 2012-03-19, Photos from Panoramio
Wikipedia, Cmentarz Nowofarny Bydgoszcz, Media needing category review as of 30 December 2016, Media
Wikipedia, Cmentarz Nowofarny Bydgoszcz, Media needing category review as of 30 December 2016, Media with locations, Pages with maps, Panoramio files uploaded by Panoramio upload bot, Panoramio images reviewed by trusted users, Photographs taken on 2012-03-19, Photos from Panoramio
Wikipedia, Cmentarz Nowofarny Bydgoszcz, Media needing category review as of 30 December 2016, Media
Wikipedia, Cmentarz Nowofarny Bydgoszcz, Media needing category review as of 30 December 2016, Media with locations, Pages with maps, Panoramio files uploaded by Panoramio upload bot, Panoramio images reviewed by trusted users, Photographs taken on 2012-03-19, Photos from Panoramio
Wikipedia, Cmentarz Nowofarny Bydgoszcz, Media needing category review as of 30 December 2016, Media
Operatorem serwisu jest
Erkwadrat sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-139-4399
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Rozliczenia transakcji
kartą płatniczą i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem
dotpay.pl