Wybierz język

polski

Zamknij

cmentarz: Powązki, Warszawa
fotografia: Jacek Michiej
Korchów Pierwszy

Cmentarz prawosławny w Korchowie

Galeria
Edytuj opis cmentarza
Dodaj zdjęcia
Piękny cmentarz
Liczba internautów, którzy uznali ten cmentarz za jeden z najpiękniejszych polskich cmentarzy wynosi 0.

Jeśli Ty również uważasz, że to jeden z najpięknijszych polskich cmentarzy wybierz przycisk Piękny cmentarz i oddaj swój głos.

Ranking polskich cmentarzy według liczby głosów jest prezentowany w zakłądce Polskie cmentarze.
Zaznacz poniższą opcję jeśli uważasz, że ten cmentarz jest jednym z najpiękniejszych polskich cmentarzy.

Twój głos wpłynie na pozycję cmentarza w rankingu najpiękniejszych polskich cmentarzy prezentowanym na stronie.

Zamknij

Wróć do strony glównej
Cmentarz prawosławny w Korchowie - zniszczona nekropolia prawosławna w Korchowie, założona najprawdopodobniej w latach 70. XIX w. [źródło: Wikipedia, 3752040]
wyznanieprawosławne
typ cmentarzawyznaniowy
stan cmentarzazdewastowany
[źródło: Wikipedia, 3752040]
Polska
obszar, na którym są dostępne usługi
obszar, na którym usługi nie są dostępne
Historia i opis
Pierwszy prawosławny, następnie unicki cmentarz powstał przy cerkwi parafialnej w Korchowie, która jest wzmiankowana źródłowo po raz pierwszy w 1531. Świątynia znajdowała się na obecnym terenie szkoły w Korchowie. Aktualnie w miejscu pierwotnego cmentarza znajduje się nowa nekropolia, użytkowana od pocz. XX wiekuD. Kawałko, ''Cmentarze...'', ss. 113-114..

Cmentarz wytyczono w latach 70. XIX w., jeszcze przed likwidacją unickiej diecezji chełmskiej; najstarszy zachowany na nim nagrobek datowany jest na r. 1873. Był użytkowany do pocz. XX wieku, gdy prawosławni ponownie zaczęli użytkować dawną nekropolię. W okresie, gdy ludność prawosławna przebywała na bieżeństwie (1915-1918), zarówno cerkiew, jak i cmentarz podupadłyG. J. Pelica, ''Ślady wyrwane z zapomnienia'', Przegląd Prawosławny, nr 12 (258), grudzień 2006.. Część nekropolii zamieniono w pastwisko, przez co pierwotne granice cmentarza nie są możliwe do ustalenia. Zachowane nagrobki są w większości porozbijane i przewrócone. W latach 80. XX wieku na terenie nieużytkowanej nekropolii wzniesiona została kaplica rzymskokatolicka.

Na początku lat 90. XX wieku na cmentarzu przetrwały fragmenty ok. 20 kamiennych nagrobków, z czego tylko dwa, uszkodzone, nadal stały, pozostałe leżały na ziemi, częściowo zasypane ziemią i rozbite. Jeden ze stojących nagrobków ma postać pnia drzewa z inskrypcją na zwoju. Zachowane fragmenty pomników to jedna pozioma płyta, prostopadłościenne postumenty, płyty dekorowane gzymsami uskokowymi oraz trójkątnymi tympanonami, z inskrypcjami cerkiewnosłowiańskimi. Teren porastają jesiony, jabłonie oraz krzewy śnieguliczki, czarnego bzu i grabiny. [źródło: Wikipedia, 3752040]
Galeria
Wikipedia, Old Orthodox cemetery in Korchów, Self-published work
Wikipedia, Old Orthodox cemetery in Korchów, Self-published work
Wikipedia, Old Orthodox cemetery in Korchów, Self-published work
Wikipedia, Old Orthodox cemetery in Korchów, Self-published work
Wikipedia, Old Orthodox cemetery in Korchów, Self-published work
Wikipedia, Old Orthodox cemetery in Korchów, Self-published work
Wikipedia, Old Orthodox cemetery in Korchów, Self-published work
Wikipedia, Old Orthodox cemetery in Korchów, Self-published work
Wikipedia, Old Orthodox cemetery in Korchów, Self-published work
Wikipedia, Old Orthodox cemetery in Korchów, Self-published work
Wikipedia, Old Orthodox cemetery in Korchów, Self-published work
Wikipedia, Old Orthodox cemetery in Korchów, Self-published work
Wikipedia, Old Orthodox cemetery in Korchów, Self-published work
Wikipedia, Old Orthodox cemetery in Korchów, Self-published work
Operatorem serwisu jest
Erkwadrat sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-139-4399
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Rozliczenia transakcji
kartą płatniczą i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem
dotpay.pl