Wybierz język

polski

Zamknij

cmentarz: Powązki, Warszawa
fotografia: Jacek Michiej
Luchów Górny

Cmentarz prawosławny w Luchowie Górnym

Galeria
Edytuj opis cmentarza
Dodaj zdjęcia
Piękny cmentarz
Liczba internautów, którzy uznali ten cmentarz za jeden z najpiękniejszych polskich cmentarzy wynosi 0.

Jeśli Ty również uważasz, że to jeden z najpięknijszych polskich cmentarzy wybierz przycisk Piękny cmentarz i oddaj swój głos.

Ranking polskich cmentarzy według liczby głosów jest prezentowany w zakłądce Polskie cmentarze.
Zaznacz poniższą opcję jeśli uważasz, że ten cmentarz jest jednym z najpiękniejszych polskich cmentarzy.

Twój głos wpłynie na pozycję cmentarza w rankingu najpiękniejszych polskich cmentarzy prezentowanym na stronie.

Zamknij

Wróć do strony glównej
Cmentarz prawosławny w Luchowie Górnym - zniszczona nekropolia prawosławna w Luchowie Górnym założona najprawdopodobniej przed r. 1862. [źródło: Wikipedia, 3749642]
wyznanieprawosławne
typ cmentarzawyznaniowy
stan cmentarzazdewastowany
[źródło: Wikipedia, 3749642]
Polska
obszar, na którym są dostępne usługi
obszar, na którym usługi nie są dostępne
Historia i opis
Pierwszy prawosławny, następnie unicki i ponownie prawosławny (od 1842) cmentarz powstał przy cerkwi parafialnej w Luchowie Górnym, położonej w rejonie dzisiejszego cmentarza rzymskokatolickiego. W latach 1844-1861 w miejscowości budowana była nowa świątynia. Nekropolia poza zabudową wsi, na skraju lasu, powstała najprawdopodobniej przed konsekracją tej cerkwi, tj. przed 1862. Przez pewien czas oba cmentarze były użytkowane równocześnie, następnie czynny był cmentarz poza wsią i mniejsza nekropolia w sąsiedztwie nowej cerkwi (usytuowanej w innym miejscu niż starsza). Na przełomie XIX i XX w. nekropolię poza wsią ogrodzono. Cmentarz przestał być użytkowany na początku lat. 20. XX wieku, gdyż cerkiew w Luchowie Górnym została w tym czasie zrewindykowana na rzecz Kościoła rzymskokatolickiegoD. Kawałko, ''Cmentarze...,'' s. 219-220..

Cmentarz zajmuje obszar czworoboku o powierzchni 0,5 ha, nie jest podzielony na kwatery. Nagrobki na jego terenie były kierowane na wschód. Jest całkowicie zdewastowany: na początku lat 90. XX wieku znajdowały się na nim jedynie fragmenty pięciu nagrobków kamiennych oraz ślady mogił ziemnych. Nagrobki miały postać kamiennych kopców oraz prostopadłościennych postumentów dekorowanych gzymsami uskokowymi i kostkowymi, płycinowymi pilasterkami oraz trójkątnymi tympanonami. Zniszczeniu uległo także ogrodzenie, z którego pozostały kamienne słupy. Teren porastają robinie, olchy i sosny oraz krzewy czeremchy, jeżyny, czarnego bzu i kruszyny, w podłożu rosną paprocie i barwinek.


Plik:Nagrobek Luchów Górny1.jpg [źródło: Wikipedia, 3749642]
Galeria
Wikipedia, Orthodox cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Operatorem serwisu jest
Erkwadrat sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-139-4399
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Rozliczenia transakcji
kartą płatniczą i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem
dotpay.pl