Wybierz język

polski

Zamknij

cmentarz: Powązki, Warszawa
fotografia: Jacek Michiej
Perespa

Cmentarz prawosławny w Perespie

Galeria
Edytuj opis cmentarza
Dodaj zdjęcia
Piękny cmentarz
Liczba internautów, którzy uznali ten cmentarz za jeden z najpiękniejszych polskich cmentarzy wynosi 0.

Jeśli Ty również uważasz, że to jeden z najpięknijszych polskich cmentarzy wybierz przycisk Piękny cmentarz i oddaj swój głos.

Ranking polskich cmentarzy według liczby głosów jest prezentowany w zakłądce Polskie cmentarze.
Zaznacz poniższą opcję jeśli uważasz, że ten cmentarz jest jednym z najpiękniejszych polskich cmentarzy.

Twój głos wpłynie na pozycję cmentarza w rankingu najpiękniejszych polskich cmentarzy prezentowanym na stronie.

Zamknij

Wróć do strony glównej
Cmentarz prawosławny w Perespie - nekropolia prawosławna w Perespie, utworzona na potrzeby miejscowej parafii po 1875, użytkowana do końca II wojny światowej. [źródło: Wikipedia, 3682395]
wyznanieprawosławne
typ cmentarzawyznaniowy
stan cmentarzanieczynny
[źródło: Wikipedia, 3682395]
Polska
obszar, na którym są dostępne usługi
obszar, na którym usługi nie są dostępne
Historia i opis
Cmentarz został urządzony po przemianowaniu unickiej cerkwi w Perespie na prawosławną wskutek likwidacji unickiej diecezji chełmskiej w 1875, zastępując tym samym nekropolię w sąsiedztwie świątyniD. Kawałko, ''Cmentarze...,'' s. 255.. Cerkiew w Perespie została zrewindykowana na rzecz Kościoła rzymskokatolickiego w 1919, parafii prawosławnej we wsi nigdy nie restytuowano. Mimo to cmentarz był użytkowany przez miejscową ludność prawosławną do końca II wojny światowej i wysiedlenia prawosławnych Ukraińców. W kolejnych latach został porzucony i popadł w ruinę.

Na początku lat 90. XX wieku na terenie nekropolii znajdowało się ok. 20 nagrobków, wykonanych z żeliwa lub kamienia, jak również krzyże drewniane i jeden krzyż metalowy z okresu powojennego. W większości nagrobki były uszkodzone. Pomniki kamienne to prostopadłościenne postumenty zdobione gzymsami, festonami i kanelurami, zwieńczone krzyżami prawosławnymi lub łacińskimi. Inskrypcje na nagrobkach wykonane zostały w języku cerkiewnosłowiańskim, z wyjątkiem powojennego krzyża, na którym widnieje napis polski. Na cmentarzu rosną jesiony oraz topola, jak również krzewy czarnego bzu, derenia i głogu. [źródło: Wikipedia, 3682395]
Galeria
Wikipedia, Orthodox cemetery in Perespa, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Perespa, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Perespa, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Perespa, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Perespa, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Perespa, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Perespa, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Perespa, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Perespa, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Perespa, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Perespa, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Perespa, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Perespa, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Perespa, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Perespa, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Perespa, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Perespa, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Perespa, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Perespa, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Perespa, Self-published work
Operatorem serwisu jest
Erkwadrat sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-139-4399
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Rozliczenia transakcji
kartą płatniczą i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem
dotpay.pl