Wybierz język

polski

Zamknij

cmentarz: Powązki, Warszawa
fotografia: Jacek Michiej
Sól

Cmentarz prawosławny w Soli

Galeria
Edytuj opis cmentarza
Dodaj zdjęcia
Piękny cmentarz
Liczba internautów, którzy uznali ten cmentarz za jeden z najpiękniejszych polskich cmentarzy wynosi 0.

Jeśli Ty również uważasz, że to jeden z najpięknijszych polskich cmentarzy wybierz przycisk Piękny cmentarz i oddaj swój głos.

Ranking polskich cmentarzy według liczby głosów jest prezentowany w zakłądce Polskie cmentarze.
Zaznacz poniższą opcję jeśli uważasz, że ten cmentarz jest jednym z najpiękniejszych polskich cmentarzy.

Twój głos wpłynie na pozycję cmentarza w rankingu najpiękniejszych polskich cmentarzy prezentowanym na stronie.

Zamknij

Wróć do strony glównej
Cmentarz prawosławny w Soli - nekropolia w Soli, należąca początkowo do miejscowej parafii unickiej, następnie prawosławnej. [źródło: Wikipedia, 3744258]
wyznanieprawosławne
typ cmentarzawyznaniowy
stan cmentarzaczynny
[źródło: Wikipedia, 3744258]
Polska
obszar, na którym są dostępne usługi
obszar, na którym usługi nie są dostępne
Historia i opis
Cmentarz został założony w 1872, w tym samym czasie, gdy we wsi wzniesiono nową cerkiew. Była to świątynia unicka, jednak już trzy lata po oddaniu do użytku, wskutek likwidacji unickiej diecezji chełmskiej, przemianowano ją na prawosławną. Po I wojnie światowej cerkiew solska została zrewindykowana na rzecz Kościoła rzymskokatolickiego, jednak cmentarz nie został zamknięty ani zniszczony (katolicy wytyczyli we wsi osobną nekropolię). Sporadycznie odbywały się nowe pochówkiD. Kawałko, ''Cmentarze...'', ss. 27-28..

Nekropolia zajmuje teren czworoboku o powierzchni 0,23 ha. Położona jest nad Ładą, w odległości ok. 100 metrów od dawnej cerkwi i porośnięta zaroślami (malina, kruszyna, bez lilak, dęby, robinie, klony), rośnie na niej także pięć starych lip.

Na cmentarzu zachowały się fragmenty ok. 10 pomników nagrobnych sprzed 1945 (najstarszy z czytelną inskrypcją z 1873), znajdują się na nim również nowe pomniki na starych miejscach pochówku. Wszystkie kamienne nagrobki sprzed II wojny światowej są rozbite i leżą na ziemi. Ponadto na nekropolii znajduje się pewna liczba krzyży metalowych i drewnianych i stelli z lastryko, a także czytelnych mogił ziemnych. Na starszych pomnikach widnieją inskrypcje cerkiewnosłowiańskie, na powojennych - polskie. [źródło: Wikipedia, 3744258]
Galeria
Wikipedia, Orthodox cemetery in Sól, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Sól, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Sól, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Sól, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Sól, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Sól, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Sól, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Sól, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Sól, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Sól, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Sól, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Sól, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Sól, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Sól, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Sól, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Sól, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Sól, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Sól, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Sól, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Sól, Self-published work
Operatorem serwisu jest
Erkwadrat sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-139-4399
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Rozliczenia transakcji
kartą płatniczą i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem
dotpay.pl