Wybierz język

polski

Zamknij

cmentarz: Powązki, Warszawa
fotografia: Jacek Michiej
Wereszyn

Cmentarz prawosławny w Wereszynie

Galeria
Edytuj opis cmentarza
Dodaj zdjęcia
Piękny cmentarz
Liczba internautów, którzy uznali ten cmentarz za jeden z najpiękniejszych polskich cmentarzy wynosi 0.

Jeśli Ty również uważasz, że to jeden z najpięknijszych polskich cmentarzy wybierz przycisk Piękny cmentarz i oddaj swój głos.

Ranking polskich cmentarzy według liczby głosów jest prezentowany w zakłądce Polskie cmentarze.
Zaznacz poniższą opcję jeśli uważasz, że ten cmentarz jest jednym z najpiękniejszych polskich cmentarzy.

Twój głos wpłynie na pozycję cmentarza w rankingu najpiękniejszych polskich cmentarzy prezentowanym na stronie.

Zamknij

Wróć do strony glównej
Cmentarz prawosławny w Wereszynie - nekropolia wyznania prawosławnego w Wereszynie, działająca przy cerkwi unickiej, następnie prawosławnej w miejscowości. [źródło: Wikipedia, 3677865]
wyznanieprawosławne
typ cmentarzawyznaniowy
stan cmentarzanieczynny
[źródło: Wikipedia, 3677865]
Polska
obszar, na którym są dostępne usługi
obszar, na którym usługi nie są dostępne
Historia
Cmentarz w Wereszynie był związany z cerkwią w tej samej wsi, zbudowano jako unicka (filia parafii w Wiszniowie), zaś od likwidacji unickiej diecezji chełmskiej działającej jako cerkiew prawosławna. Ostatnia cerkiew w Wereszynie została rozebrana podczas akcji polonizacyjno-rewindykacyjnej w 1938. Była położona w sąsiedztwie nekropoliiD. Kawałko, ''Cmentarze...'', s. 162..

Pochówki na cmentarzu odbywały się prawdopodobnie od pocz. XIX w. do wywiezienia z Wereszyna miejscowej ludności ukraińskiej wyznania prawosławnego (deportacja do ZSRR, Akcja Wisła). Na terenie nekropolii zachowało się około trzydziestu nagrobków z końca XIX w. i I poł. XX wieku. Najstarszy datowany nagrobek pochodzi z r. 1895. Na cmentarzu pochowana jest Maria Górska, jedna z cywilnych ukraińskich ofiar tzw. krwawego wesela w Wereszynie 12 lutego 1944. Po wywiezieniu ludności ukraińskiej cmentarz był porzucony. Prace porządkowe na nim wykonano w 2009 w ramach obozu młodzieżowego Małe wspomnienia wielkiej historii. Wtedy też nekropolia została powtórnie poświęcona.

Kamienne nagrobki mają formę krzyży prawosławnych lub łacińskich na słupach lub postumentach, zdobionych akroterionami, tympanonami lub motywami roślinnymi. Niektóre nagrobki rzeźbione są na kształt pni drzew. Na nekropolii rośnie na niej ponad 50 różnych drzew liściastych (lipy, jesiony, brzozy, topole, kasztanowiec, grab).

Wereszyn cmentarz2.jpg [źródło: Wikipedia, 3677865]
Galeria
Wikipedia, Orthodox cemetery in Wereszyn, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Wereszyn, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Wereszyn, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Wereszyn, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Wereszyn, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Wereszyn, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Wereszyn, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Wereszyn, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Wereszyn, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Wereszyn, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Wereszyn, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Wereszyn, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Wereszyn, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Wereszyn, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Wereszyn, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Wereszyn, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Wereszyn, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Wereszyn, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Wereszyn, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Wereszyn, Self-published work
Operatorem serwisu jest
Erkwadrat sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-139-4399
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Rozliczenia transakcji
kartą płatniczą i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem
dotpay.pl