Wybierz język

polski

Zamknij

cmentarz: Powązki, Warszawa
fotografia: Jacek Michiej
Witków

Cmentarz prawosławny w Witkowie

Galeria
Edytuj opis cmentarza
Dodaj zdjęcia
Piękny cmentarz
Liczba internautów, którzy uznali ten cmentarz za jeden z najpiękniejszych polskich cmentarzy wynosi 0.

Jeśli Ty również uważasz, że to jeden z najpięknijszych polskich cmentarzy wybierz przycisk Piękny cmentarz i oddaj swój głos.

Ranking polskich cmentarzy według liczby głosów jest prezentowany w zakłądce Polskie cmentarze.
Zaznacz poniższą opcję jeśli uważasz, że ten cmentarz jest jednym z najpiękniejszych polskich cmentarzy.

Twój głos wpłynie na pozycję cmentarza w rankingu najpiękniejszych polskich cmentarzy prezentowanym na stronie.

Zamknij

Wróć do strony glównej
Cmentarz prawosławny w Witkowie - nekropolia prawosławna w Witkowie, utworzona być może jako unicka przy miejscowej cerkwi parafialnej, użytkowana do ok. 1939. [źródło: Wikipedia, 3681518]
wyznanieprawosławne
typ cmentarzawyznaniowy
stan cmentarzanieczynny
[źródło: Wikipedia, 3681518]
Polska
obszar, na którym są dostępne usługi
obszar, na którym usługi nie są dostępne
Historia i opis
Cmentarz został urządzony w II poł. XIX w., być może jeszcze jako unicki, przed likwidacją unickiej diecezji chełmskiej w 1875. Po tej dacie nekropolia użytkowana była przez miejscową parafię prawosławną. W końcu lat 30. XX wieku była już zapełniona pomnikami nagrobnymi i w związku z tym w Witkowie wytyczono drugi cmentarz prawosławny, sąsiadujący ze starszym przez drogę. Po II wojnie światowej i wysiedleniu prawosławnych Ukraińców cmentarz nie był stale użytkowany, odbyło się na nim tylko kilka pochówków, a na kilku starszych grobach ustawiono nowe nagrobkiD. Kawałko, Cmentarze..., s. 44..

W latach 80. XX wieku na cmentarzu znajdowało się ok. dwudziestu nagrobków sprzed 1945, w tym najstarszy z 1897. Na większości nagrobków widnieją inskrypcje cerkiewnosłowiańskie, na nowszych grobach - polskie. Zachowane nagrobki mają postać kamiennych postumentów i słupów, na których pierwotnie znajdowały się krzyże prawosławne (niektóre strącone), betonowych stell, płyt poziomych, zachowało się również kilka krzyży żeliwnych i drewnianych. [źródło: Wikipedia, 3681518]
Galeria
Wikipedia, Orthodox cemetery in Witków, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Witków, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Witków, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Witków, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Witków, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Witków, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Witków, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Witków, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Witków, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Witków, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Witków, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Witków, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Witków, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Witków, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Witków, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Witków, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Witków, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Witków, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Witków, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Witków, Self-published work
Operatorem serwisu jest
Erkwadrat sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-139-4399
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Rozliczenia transakcji
kartą płatniczą i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem
dotpay.pl