Wybierz język

polski

Zamknij

cmentarz: Powązki, Warszawa
fotografia: Jacek Michiej
Luchów Górny

Cmentarz przycerkiewny w Luchowie Górnym

Edytuj opis cmentarza
Dodaj zdjęcia
Piękny cmentarz
Liczba internautów, którzy uznali ten cmentarz za jeden z najpiękniejszych polskich cmentarzy wynosi 0.

Jeśli Ty również uważasz, że to jeden z najpięknijszych polskich cmentarzy wybierz przycisk Piękny cmentarz i oddaj swój głos.

Ranking polskich cmentarzy według liczby głosów jest prezentowany w zakłądce Polskie cmentarze.
Zaznacz poniższą opcję jeśli uważasz, że ten cmentarz jest jednym z najpiękniejszych polskich cmentarzy.

Twój głos wpłynie na pozycję cmentarza w rankingu najpiękniejszych polskich cmentarzy prezentowanym na stronie.

Zamknij

Wróć do strony glównej
Cmentarz przycerkiewny w Luchowie Górnym - nekropolia prawosławna w Luchowie Górnym założona równocześnie z budową cerkwi prawosławnej w latach 1844-1861. [źródło: Wikipedia, 3749665]
wyznanieprawosławne
typ cmentarzawyznaniowy
stan cmentarzanieczynny
[źródło: Wikipedia, 3749665]
Polska
obszar, na którym są dostępne usługi
obszar, na którym usługi nie są dostępne
Historia i opis
Pierwszy prawosławny, następnie unicki i ponownie prawosławny cmentarz w Luchowie Górnym znajdował się obok starej, wzmiankowanej w 1589 cerkwi, która była położona w rejonie obecnego cmentarza rzymskokatolickiego. W latach 1844-1861 w miejscowości budowana była nowa świątynia, w innym miejscu, przy niej odbywały się pochówki. W tym czasie wytyczono również nowy cmentarz za wsią. Cmentarz przestał być użytkowany na początku lat. 20. XX wieku, gdyż cerkiew w Luchowie Górnym została w tym czasie zrewindykowana na rzecz Kościoła rzymskokatolickiegoD. Kawałko, ''Cmentarze...,'' s. 219-220..

Na terenie nekropolii zachował się jeden nagrobek - grób prawosławnego kapłana Michaiła Giersztanskiego, zmarłego w 1901. Ma on postać poziomej granitowej płyty na katafalkowej podstawie z metalowym krzyżem dostawionym później. [źródło: Wikipedia, 3749665]
Operatorem serwisu jest
Erkwadrat sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-139-4399
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Rozliczenia transakcji
kartą płatniczą i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem
dotpay.pl