Wybierz język

polski

Zamknij

cmentarz: Powązki, Warszawa
fotografia: Jacek Michiej
Luchów Górny

Cmentarz rzymskokatolicki w Luchowie Górnym

Galeria
Edytuj opis cmentarza
Dodaj zdjęcia
Piękny cmentarz
Liczba internautów, którzy uznali ten cmentarz za jeden z najpiękniejszych polskich cmentarzy wynosi 0.

Jeśli Ty również uważasz, że to jeden z najpięknijszych polskich cmentarzy wybierz przycisk Piękny cmentarz i oddaj swój głos.

Ranking polskich cmentarzy według liczby głosów jest prezentowany w zakłądce Polskie cmentarze.
Zaznacz poniższą opcję jeśli uważasz, że ten cmentarz jest jednym z najpiękniejszych polskich cmentarzy.

Twój głos wpłynie na pozycję cmentarza w rankingu najpiękniejszych polskich cmentarzy prezentowanym na stronie.

Zamknij

Wróć do strony glównej
Cmentarz rzymskokatolicki w Luchowie Górnym - nekropolia rzymskokatolicka w Luchowie Górnym, utworzona na potrzeby miejscowej ludności katolickiej w 1919 r., użytkowana do dzisiaj. [źródło: Wikipedia, 3751264]
wyznaniekatolickie
typ cmentarzawyznaniowy
stan cmentarzaczynny
[źródło: Wikipedia, 3751264]
Polska
obszar, na którym są dostępne usługi
obszar, na którym usługi nie są dostępne
Historia i opis
Cmentarz założono w 1919 r. wraz z erygowaniem miejscowej parafii katolickiejD. Kawałko, ''Cmentarze...,'' s.219. Powstał w północno-wschodniej części dawnego, zniszczonego cmentarza unickiego, istniejącego przy niezachowanej cerkwi. W latach 70. cmentarz powiększono. Nekropolia jest czynna do dzisiaj.

Na początku lat 90. na jego terenie znajdowało się wiele nagrobków sprzed II wojny światowej. Znajdują się tu krzyże drewniane przy ziemnych mogiłach; betonowe krzyże na postumentach, postumentach z nadstawami lub stellach. Na niektórych z nich znajdują się także betonowe figury Chrystusa i Matki Bożej. Na innych nagrobkach wzniesiono krzyże dekorowane wielostopniowymi gzymsami uskokowymi, gzymsami kostkowymi i płycinowymi pilasterkami. Wśród współczesnych nagrobków dominują metalowe krzyże przy stellach i edikule lastrikowe. Całość cmentarza otoczona jest metalowymi przęsłami przy metalowych słupach, a wokół niego rosną brzozy i tuje kolumnowe.

Na cmentarzu wyróżniają się mogiła trzech kobiet rozstrzelanych przez żandarmerię niemiecką 27 czerwca 1942 r., zbiorowa mogiła ofiar akcji wysiedleńczej z 29 czerwca 1943 r., a także grób Józefa Krasowskiego, który "zginął w walce o socjalistyczną wieś" 25 maja 1953 r., obecnie nagrobek nie posiada tego napisu. [źródło: Wikipedia, 3751264]
Galeria
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Luchów Górny, Self-published work
Operatorem serwisu jest
Erkwadrat sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-139-4399
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Rozliczenia transakcji
kartą płatniczą i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem
dotpay.pl