Wybierz język

polski

Zamknij

cmentarz: Powązki, Warszawa
fotografia: Jacek Michiej
Koszalin

Stary Cmentarz

Edytuj opis cmentarza
Dodaj zdjęcia
Piękny cmentarz
Liczba internautów, którzy uznali ten cmentarz za jeden z najpiękniejszych polskich cmentarzy wynosi 0.

Jeśli Ty również uważasz, że to jeden z najpięknijszych polskich cmentarzy wybierz przycisk Piękny cmentarz i oddaj swój głos.

Ranking polskich cmentarzy według liczby głosów jest prezentowany w zakłądce Polskie cmentarze.
Zaznacz poniższą opcję jeśli uważasz, że ten cmentarz jest jednym z najpiękniejszych polskich cmentarzy.

Twój głos wpłynie na pozycję cmentarza w rankingu najpiękniejszych polskich cmentarzy prezentowanym na stronie.

Zamknij

Wróć do strony glównej
Stary Cmentarz - nieistniejąca nekropolia w Koszalinie, zajmowała powierzchnię 7,51 ha na obszarze pomiędzy dzisiejszymi ulicami Tadeusza Kościuszki, Młyńską i Al. Monte Cassino.

Historia nekropolii sięga początku XIX w., kiedy to w Koszalinie obowiązywał zakaz dokonywania pochówków w granicach miasta. Wtedy to władze miasta zakupiły od mieszkańca o nazwisku ''Westphal'' grunt i postanowiły przeznaczyć go na cmentarz grzebalny. W późniejszych latach teren cmentarza został powiększony, a w 1819 został poświęcony i od tego momentu rozpoczęto jego użytkowanie. Wiele grobów zwieńczały bogate grobowce i kaplice, należące do zamożnych koszalińskich rodów. W 1856 wybudowano dom dozorcy cmentarza, a w 1886 jedna z większych kaplic została przebudowana na dom pogrzebowy. Główne wejście znajdowało się od obecnej ulicy Młyńskiej i było ozdobione potężną bramą.

Cmentarz został zamknięty dla nowych pochówków w 1926, możliwe było jedynie grzebanie zmarłych w starszych grobach rodzinnych. Po 1939 pogrzebano tam ciała więźniów niemieckich. W związku ze zmianami po przejęciu Koszalina przez władze polskie cmentarz został opuszczony i ulegał stopniowej dewastacji. Pochówki nowych mieszkańców były dokonywany wyłącznie na tzw. Nowym Cmentarzu. Stary Cmentarz spotkał los podobny do innych poniemieckich nekropolii - w latach 60. XX wieku pozostałe nagrobki rozebrano, mogiły splantowano, a zieleń przekomponowano tworząc z terenu cmentarza Park im. Tadeusza Kościuszki.

Wśród koszalinian pochowanych na dawnym cmentarzu znajdowały się groby ludzi zasłużonych dla Koszalina, byli to m.in:
* Ernst August Braun - burmistrz Koszalina (1816-1859), deputowany do Zgromadzenia Narodowego, tajny Radca Rządowy. Był najdłużej urzędującym burmistrzem w historii miasta
* Dr. Hannecke - profesor historii, dyrektor gimnazjum Rodera
* Johann Vogel - fabrykant, właściciel fabryki mydła, najdłużej działającej fabryki w Koszalinie
* Henriette Hendel-Schütz - aktorka
* Heinrich Ludwig Beitzke - geograf i historyk.
* Johann Ernst Benno - niemiecki pisarz.
* Bertha von Massow - przełożona zakonu Salem, współinicjatorka budowy szpitala. [źródło: Wikipedia, 1950755]
Polska
obszar, na którym są dostępne usługi
obszar, na którym usługi nie są dostępne
Operatorem serwisu jest
Erkwadrat sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-139-4399
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Rozliczenia transakcji
kartą płatniczą i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem
dotpay.pl