Wybierz język

polski

Zamknij

cmentarz: Powązki, Warszawa
fotografia: Jacek Michiej
Prehoryłe

Cmentarz unicki w Prehoryłem

Edytuj opis cmentarza
Dodaj zdjęcia
Piękny cmentarz
Liczba internautów, którzy uznali ten cmentarz za jeden z najpiękniejszych polskich cmentarzy wynosi 0.

Jeśli Ty również uważasz, że to jeden z najpięknijszych polskich cmentarzy wybierz przycisk Piękny cmentarz i oddaj swój głos.

Ranking polskich cmentarzy według liczby głosów jest prezentowany w zakłądce Polskie cmentarze.
Zaznacz poniższą opcję jeśli uważasz, że ten cmentarz jest jednym z najpiękniejszych polskich cmentarzy.

Twój głos wpłynie na pozycję cmentarza w rankingu najpiękniejszych polskich cmentarzy prezentowanym na stronie.

Zamknij

Wróć do strony glównej
Cmentarz unicki w Prehoryłem - nekropolia katolicka, obrządku bizantyjskiego w Prehoryłem. Na jej terenie znajduje się najstarszy na Lubelszczyźnie nagrobek położony poza cmentarzem przykościelnym. [źródło: Wikipedia, 3678417]
wyznaniekatolicyzm obrządku bizantyjskiego
typ cmentarzawyznaniowy
stan cmentarzanieczynny
[źródło: Wikipedia, 3678417]
Polska
obszar, na którym są dostępne usługi
obszar, na którym usługi nie są dostępne
Historia i opis
Cmentarz został założony w XVIII w. na potrzeby miejscowej parafii unickiej, w sąsiedztwie cerkwi Narodzenia Matki Bożej. Gdy świątynia, wskutek likwidacji unickiej diecezji chełmskiej, została przemianowana na prawosławną, pochówki na cmentarzu nie były kontynuowane. Założono natomiast prawosławną kwaterę na cmentarzu w KryłowieD. Kawałko, ''Cmentarze...'', s. 159..

Cmentarz nie jest podzielony na kwatery, zajmuje obszar ok. 0,3 ha. Na jego terenie przetrwały cztery nagrobki. Najstarszy z nich to wykonany z piaskowca postument przykryty płytą z wielostopniowym gzymsem i krzyżem na kuli, z czterema tablicami inskrypcyjnymi. Na trzech wyryto fragmenty Pisma Świętego w języku łacińskim, na czwartej wskazano nazwisko i wiek zmarłej. Ten datowany na 1788 nagrobek Marianny Bratkowskiej zd. Majewskiej jest najstarszym na Lubelszczyźnie nagrobkiem położonym poza cmentarzem przykościelnym. Kolejny nagrobek, Anny Skórskiej, pochodzi z 1811. Jest to prostopadłościenny postument z płytą z wielostopniowym gzymsem i krzyżem żeliwnym. Poza tym na terenie nekropolii znajdują się dwa żeliwne krzyże bez zachowanych tablic inskrypcyjnych, prawdopodobnie z II połowy XIX w. [źródło: Wikipedia, 3678417]
Operatorem serwisu jest
Erkwadrat sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-139-4399
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Rozliczenia transakcji
kartą płatniczą i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem
dotpay.pl