Wybierz język

polski

Zamknij

cmentarz: Powązki, Warszawa
fotografia: Jacek Michiej
Dziekanów

Cmentarz w Dziekanowie

Galeria
Edytuj opis cmentarza
Dodaj zdjęcia
Piękny cmentarz
Liczba internautów, którzy uznali ten cmentarz za jeden z najpiękniejszych polskich cmentarzy wynosi 0.

Jeśli Ty również uważasz, że to jeden z najpięknijszych polskich cmentarzy wybierz przycisk Piękny cmentarz i oddaj swój głos.

Ranking polskich cmentarzy według liczby głosów jest prezentowany w zakłądce Polskie cmentarze.
Zaznacz poniższą opcję jeśli uważasz, że ten cmentarz jest jednym z najpiękniejszych polskich cmentarzy.

Twój głos wpłynie na pozycję cmentarza w rankingu najpiękniejszych polskich cmentarzy prezentowanym na stronie.

Zamknij

Wróć do strony glównej
Cmentarz w Dziekanowie - nekropolia w Dziekanowie, utworzona na potrzeby miejscowej parafii unickiej, następnie użytkowana przez parafię prawosławną, a od lat 80. XX wieku - przez katolików obrządku łacińskiego. [źródło: Wikipedia, 3688161]
wyznanierzymskokatolickie
typ cmentarzawyznaniowy
stan cmentarzanieczynny
[źródło: Wikipedia, 3688161]
Polska
obszar, na którym są dostępne usługi
obszar, na którym usługi nie są dostępne
Historia i opis
Cmentarz został założony w I poł. XIX w. na potrzeby miejscowej ludności unickiej, zastępując dotąd użytkowaną nekropolię przy cerkwi Opieki Matki Bożej w Dziekanowie. Po likwidacji unickiej diecezji chełmskiej razem z miejscową cerkwią został przemianowany na prawosławnyD.Kawałko, ''Cmentarze...,'' ss. 71-72.. Był użytkowany przez miejscową ludność prawosławną do końca II wojny światowej i wysiedlenia prawosławnych Ukraińców, następnie przez kilkadziesiąt lat był porzucony. W latach 80. XX wieku z cmentarza zaczęli korzystać katolicy, urządzając swoją kwaterę w zachodniej części nekropolii. Według innego źródła cmentarz jeszcze przed II wojną światową traktowany był przez całą ludność Dziekanowa (zarówno prawosławną większość, jak i katolicką mniejszość) jako wspólna własność.

Na cmentarzu znajduje się kaplica grobowa rodziny Grotthusów, wzniesiona w 1851. Jest to budowla ceglana, prostokątna, otynkowana, z pięcioma tablicami epitafijnymi wmurowanymi w ścianę obiektu. Kryta jest dachem dwuspadowym z cebulastą kopułką. Kaplica była w latach 1990-1996 remontowana. Od 1972 posiada status zabytku.

Poza kaplicą na cmentarzu znajduje się 38 żeliwnych i kamiennych pomników nagrobnych sprzed 1945, z czego dziesięć zniszczonych. Mają one postać krzyży prawosławnych lub łacińskich ustawionych na prostopadłościennych postumentach, postumentach imitujących kopce kamieni lub postumentach w kształcie walców. Pojedyncze nagrobki mają kształt pionowych stelli lub poziomych płyt. Inskrypcje nagrobne wykonane zostały w języku cerkiewnosłowiańskim. Nagrobki zdobione są akroterionami, gzymsami i tympanonami. Na cmentarzu rosną klony, brzozy, jesiony i lipy. [źródło: Wikipedia, 3688161]
Galeria
Wikipedia, Orthodox cemetery in Dziekanów, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Dziekanów, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Dziekanów, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Dziekanów, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Dziekanów, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Dziekanów, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Dziekanów, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Dziekanów, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Dziekanów, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Dziekanów, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Dziekanów, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Dziekanów, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Dziekanów, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Dziekanów, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Dziekanów, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Dziekanów, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Dziekanów, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Dziekanów, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Dziekanów, Self-published work
Wikipedia, Orthodox cemetery in Dziekanów, Self-published work
Operatorem serwisu jest
Erkwadrat sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-139-4399
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Rozliczenia transakcji
kartą płatniczą i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem
dotpay.pl