Wybierz język

polski

Zamknij

cmentarz: Powązki, Warszawa
fotografia: Jacek Michiej
Palmiry

Cmentarz w Palmirach

Galeria
Edytuj opis cmentarza
Dodaj zdjęcia
Piękny cmentarz
Liczba internautów, którzy uznali ten cmentarz za jeden z najpiękniejszych polskich cmentarzy wynosi 0.

Jeśli Ty również uważasz, że to jeden z najpięknijszych polskich cmentarzy wybierz przycisk Piękny cmentarz i oddaj swój głos.

Ranking polskich cmentarzy według liczby głosów jest prezentowany w zakłądce Polskie cmentarze.
Zaznacz poniższą opcję jeśli uważasz, że ten cmentarz jest jednym z najpiękniejszych polskich cmentarzy.

Twój głos wpłynie na pozycję cmentarza w rankingu najpiękniejszych polskich cmentarzy prezentowanym na stronie.

Zamknij

Wróć do strony glównej
Cmentarz-mauzoleum Palmiry - miejsce pamięci narodowej z grobami przeszło 2 tysięcy Polaków, zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej, w okresie od 1939-1943, zlokalizowany na południe od wsi Palmiry w Gminie Czosnów w województwie mazowieckim w Kampinoskim Parku Narodowym.

W zależności od źródeł podawana jest różna liczba pochowanych: tablica informacyjna na cmentarzu podaje 2115 ofiar, gmina Czosnów, na której terenie leży cmentarz, podaje 2204 pochowanych, można też spotkać się z liczbą 2252 ofiar. [źródło: Wikipedia, 27830]
typ cmentarzamiejsce pamięci narodowej
[źródło: Wikipedia, 27830]
Polska
obszar, na którym są dostępne usługi
obszar, na którym usługi nie są dostępne
Historia
W 1929 ze wsi Palmiry w głąb lasu zbudowano drogę prowadzącą do ukrytych magazynów wojskowych, składającą się z dwóch pasm bruku przedzielonych na środku rzędem sosen, które miały maskować drogę przed atakiem lotniczym. W tym okresie do magazynów też doprowadzono bocznicę kolei normalnotorowej z Warszawy Gdańskiej przez Młociny, Łomianki do Palmir. We wrześniu 1939 r. toczyły się tu zacięte walki z wojskami niemieckimi, które nie chciały dopuścić do wywiezienia z magazynów zapasów broni oraz amunicji dla broniących się polskich oddziałów w Modlinie, Zakroczymiu i Warszawie. Ostatecznie polscy żołnierze w połowie września wysadzili w powietrze magazyny z amunicją i miejsce to obecnie jest głębokim dołem, który miejscowi ludzie nazywają "Po wybuchu".

W pobliżu Palmir - na polanie położonej około 7 kilometrów od szosy modlińskiej przy drodze do wsi Pociecha - okupanci niemieccy masowo mordowali więźniów politycznych przywożonych z Warszawy. Między grudniem 1939 a lipcem 1941 roku na "palmirskiej polanie śmierci" odbyło się co najmniej 20 egzekucji, w których zginęło ponad 1700 osób narodowości polskiej i żydowskiej, zazwyczaj przywiezionych z warszawskich więzień i aresztów. Największa masakra miała miejsce w dniach 20-21 czerwca 1940, kiedy to w ramach tzw. akcji AB zamordowanych zostało co najmniej 358 więźniów Pawiaka - w tym wielu przedstawicieli polskiej elity politycznej, intelektualnej i kulturalnej. W dniach egzekucji Niemcy stosowali zwiększone środki ostrożności (miejsca egzekucji otaczały wzmocnione patrole wojska i żandarmerii nie wpuszczając nikogo do lasu, a pracowników leśnych zwalniając z pracy), maskując później w różny sposób masowe groby np. sadzeniem młodników. Pomimo tego miejsce każdej zbrodni było podpatrywane przez miejscową ludność i oznaczane. Nie wykluczone, że nie wszystkie miejsca zostały znalezione. Po wojnie w 24 miejscach wskazanych przez leśników rozpoczęto prace ekshumacyjne przez ekipy Polskiego Czerwonego Krzyża i do 2 czerwca 1946 wydobyto ponad 1700 zwłok, z czego 170 stanowiły kobiety, a rozpoznano jedynie 400. Delegat Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, Szwajcar dr Emil Bosch, który przybyły na miejsce ekshumacji w maju 1946 r., oświadczył dziennikarzom, że ''"wstrząsające dowody martyrologii Polski, jakich świadkiem był na Palmirach, przekraczają wszystkie jego dotychczasowe wyobrażenia o zbrodniach niemieckich"''.

Po zakończeniu ekshumacji w Palmirach Polski Czerwony Krzyż przystąpił do badania kolejnych mogił ofiar zbiorowych mordów:
* od 16 do 19 lipca 1946 r. rozkopano koło Stefanowa w lesie chojnowskim 3 mogiły zbiorowe pochodzące ze stycznia i lutego 1943 r.,
* wiosną 1947 r. dokonywano ekshumacji w rejonie Młocin,
* od 31 marca do 3 kwietnia w Szwedzkich Górach,
* 12 i 13 maja na wydmie Łuże w pobliżu Wólki Węglowej,
* 14 i 16 maja w Wólce Węglowej,
* od 16 do 22 maja w Laskach.
Z wyjątkiem nielicznych przypadków, gdzie rodziny same postanowiły pochować swoich bliskich, większość zwłok z tych ekshumacji złożono na utworzonym w 1948 roku cmentarzu-mauzoleum w Palmirach.

Ostatecznie w Palmirach spoczywa:
* 1793 osoby stracone w Palmirach w latach 1939-1941
* 96 osób straconych na Szwedzkich Górach w styczniu 1940 r.
* 48 obywateli Legionowa rozstrzelanych 26 lutego 1940 r.
* 115 osób straconych w Laskach w 1942 r.
* 83 osoby stracone na Wydmach Łuże w 1942 r.
* 102 osoby stracone w Lasach Chojnowskich koło Stefanowa w styczniu i w lutym 1943 r.
* 15 osób straconych w Wólce Węglowej w maju 1943 r.

W roku 1973 w pobliżu cmentarza otwarto ''Muzeum Walki i Męczeństwa'' pokazujące eksponaty związane z wrześniem 1939, konspiracją i walkami partyzanckimi na terenie Puszczy Kampinoskiej oraz dokumenty i rzeczy znalezione w czasie ekshumacji. Muzeum od 1980 jest oddziałem Muzeum Historycznego m.st Warszawy. 9 lipca 2004 roku nad Puszczą Kampinoską przeszła trąba powietrzna, wyrządzając szkody w pasie długości 14 km i szerokości 200 m, powalając drzewa na obszarze około 97 ha. Na przełomie roku 2004 i 2005 usunięto wiatrołomy, a wiosną 2005 żołnierze Garnizonu Warszawskiego obszar ten zalesili.

W roku 2004 i 2005 cmentarz został okradziony - zginęło z krzyży wiele aluminiowych tabliczek identyfikujących pomordowanych - ogółem ukradziono 2218 tabliczek. W ich miejsce Urząd Wojewódzki postanowił zamontować tabliczki z żywicy epoksydowej niestanowiące zachęty dla złodziei, jednak do dziś wszystkie brakujące tabliczki nie zostały uzupełnione. [źródło: Wikipedia, 27830]
Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry
W roku 2009 Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił konkurs na budowę nowego muzeum. Budowa rozpoczęła się w kwietniu 2010 i została sfinansowana ze środków miejskich, unijnych i Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Nowe muzeum przybrało postać surowego budynku z betonu i szkła wkomponowanego w las kampinoski. Placówkę otwarto 31 marca 2011. W uroczystości wzięli udział: prezydent Bronisław Komorowski, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Władysław Bartoszewski i jej sekretarz generalny Andrzej Kunert.

Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry jest oddziałem Muzeum Warszawy. [źródło: Wikipedia, 27830]
Cmentarz
Przy wejściu na cmentarz umieszczono wyryte w kamieniu słowa, pierwotnie wyryte przez nieznanego więźnia na ścianie celi nr 6 w więzieniu w dawnej siedzibie Gestapo w alei J. Ch. Szucha 25:

: ''Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować,''

: ''jeszcze trudniej umrzeć, a najtrudniej cierpieć.''

Nad cmentarzem górują 3 krzyże posiadające zmienione proporcje - ich dłuższe ramiona mają symbolizować rozłożone ręce rozstrzeliwanego człowieka.

W lesie otaczającym cmentarz miejsca pochówków oznaczone są parami betonowych krzyży - podobne krzyże, tylko drewniane znajdują się w miejscach innych egzekucji np. w Lesie Młocińskim na Młocinach.

Rokrocznie, począwszy od 1959 roku, w II połowie października na terenie Cmentarza-Mauzoleum Palmiry ma swoje zakończenie impreza o charakterze turystyczno-patriotycznym Centralny Zlot Młodzieży "Palmiry" organizowana przez PTTK. [źródło: Wikipedia, 27830]
Ważniejsze groby
Na cmentarzu spoczywają (kwatera i numer grobu) m.in.:
* Adolf Kutkowski (wiceburmistrz Łowicza), XVIII/57
* Dawid Przepiórka (szachista)
* Halina Jaroszewiczowa (senator), XVII/90
* Henryk Brun (Prezes Stowarzyszenia Kupców Polskich, poseł na Sejm), XV/89
* Jan Pohoski (wiceprezydent Warszawy), XIII/22
* Janusz Kusociński (olimpijczyk), XIII/34
* Juliusz Dąbrowski (harcmistrz ZHP)
* Kazimierz Zakrzewski (profesor UW), XXIII/25
* Maciej Rataj (Marszałek Sejmu), B
* Mieczysław Markowski (burmistrz Piaseczna), XVII/121
* Julian Mermon - ppłk dr - wieloletni naczelny Lekarz Garnizonu Legionowo
* Mieczysław Niedziałkowski (działacz PPS), A
* Mikołaj Bożym (burmistrz Legionowa), XVI/55
* Stanisław Piasecki (działacz narodowy i dziennikarz)
* Stefan Kopeć (profesor UW), XXIII/24
* Tomasz Stankiewicz (olimpijczyk), XV/3
* Henryk Starczewski - kpt. - bohater wojny 1920 r. i działacz niepodległościowy z Jabłonny
* Witold Hulewicz (literat, kierownik literacki Polskiego Radia w Warszawie), IX/7
* bł. ks. Zygmunt Sajna, XXI/49
* Agnieszka Dowbor-Muśnicka (córka naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Polskich w byłym zaborze pruskim gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego), mogiła K [źródło: Wikipedia, 27830]
Dojazd komunikacją miejską
Od 9 IV 2011 r. dojazd do Cmentarza w Palmirach zapewnia linia Zarządu Transportu Miejskiego nr 800 kursująca w soboty, niedziele i święta w okresie wiosenno-letnim z pętli Metro Młociny. [źródło: Wikipedia, 27830]
Galeria
Wikipedia, Images from Wiki Loves Monuments 2012, Images from Wiki Loves Monuments 2012 in Poland, Palmiry Cemetery, Self-published work
Wikipedia, Images from Wiki Loves Monuments 2012, Images from Wiki Loves Monuments 2012 in Poland, P
Wikipedia, Media with locations, Pages with maps, Palmiry Cemetery, Self-published work
Wikipedia, Media with locations, Pages with maps, Palmiry Cemetery, Self-published work
Wikipedia, Cultural heritage monuments in Poland with known IDs, Images from Wiki Loves Monuments 2013, Images from Wiki Loves Monuments 2013 in Poland, Palmiry Cemetery, Self-published work, Uploaded via Campaign:wlm-pl
Wikipedia, Cultural heritage monuments in Poland with known IDs, Images from Wiki Loves Monuments 20
Wikipedia, Media with locations, Pages with maps, Palmiry Cemetery, Panoramio files uploaded by Panoramio upload bot, Panoramio images reviewed by trusted users, Photographs taken on 2006-07-09, Photos from Panoramio
Wikipedia, Media with locations, Pages with maps, Palmiry Cemetery, Panoramio files uploaded by Pano
Wikipedia, Media with locations, Pages with maps, Palmiry Cemetery, Panoramio files uploaded by Panoramio upload bot, Panoramio images reviewed by trusted users, Photographs taken on 2007-06-07, Photos from Panoramio
Wikipedia, Media with locations, Pages with maps, Palmiry Cemetery, Panoramio files uploaded by Pano
Wikipedia, Media with locations, Pages with maps, Palmiry Cemetery, Panoramio files uploaded by Panoramio upload bot, Panoramio images reviewed by trusted users, Photographs taken on 2007-06-07, Photos from Panoramio
Wikipedia, Media with locations, Pages with maps, Palmiry Cemetery, Panoramio files uploaded by Pano
Wikipedia, Cultural heritage monuments in Poland with known IDs, Images from Wiki Loves Monuments 2013, Images from Wiki Loves Monuments 2013 in Poland, Palmiry Cemetery, Self-published work, Uploaded via Campaign:wlm-pl
Wikipedia, Cultural heritage monuments in Poland with known IDs, Images from Wiki Loves Monuments 20
Wikipedia, Grave of Zygmunt Sajna in Palmiry, Palmiry, Palmiry Cemetery, Self-published work, Zygmunt Sajna
Wikipedia, Grave of Zygmunt Sajna in Palmiry, Palmiry, Palmiry Cemetery, Self-published work, Zygmun
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia
Operatorem serwisu jest
Erkwadrat sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-139-4399
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Rozliczenia transakcji
kartą płatniczą i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem
dotpay.pl