Wybierz język

polski

Zamknij

cmentarz: Powązki, Warszawa
fotografia: Jacek Michiej
Terebiń

Cmentarz w Terebiniu

Edytuj opis cmentarza
Dodaj zdjęcia
Piękny cmentarz
Liczba internautów, którzy uznali ten cmentarz za jeden z najpiękniejszych polskich cmentarzy wynosi 0.

Jeśli Ty również uważasz, że to jeden z najpięknijszych polskich cmentarzy wybierz przycisk Piękny cmentarz i oddaj swój głos.

Ranking polskich cmentarzy według liczby głosów jest prezentowany w zakłądce Polskie cmentarze.
Zaznacz poniższą opcję jeśli uważasz, że ten cmentarz jest jednym z najpiękniejszych polskich cmentarzy.

Twój głos wpłynie na pozycję cmentarza w rankingu najpiękniejszych polskich cmentarzy prezentowanym na stronie.

Zamknij

Wróć do strony glównej
Cmentarz w Terebiniu - prawosławny, następnie katolicki cmentarz w Terebiniu, administrowany przez miejscową parafię rzymskokatolicką. [źródło: Wikipedia, 3678293]
stan cmentarzaczynny
[źródło: Wikipedia, 3678293]
Polska
obszar, na którym są dostępne usługi
obszar, na którym usługi nie są dostępne
Historia
Cmentarz został założony na potrzeby parafii prawosławnej utworzonej w Terebiniu w 1875, gdy wskutek likwidacji unickiej diecezji chełmskiej miejscowa świątynia unicka przymusowo powróciła do pierwotnego wyznania prawosławnego. Prawdopodobnie nekropolię wytyczono po 1875, rezygnując tym samym z pochówków na placu przycerkiewnym. Prawosławni użytkowali cmentarz do I wojny światowejD. Kawałko, ''Cmentarze województwa zamojskiego'', Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Zamość 1994, s. 283.. Jeden z zachowanych nagrobków wzniesiono na grobie zmarłej w 1880 opornej unitki. W 1915 w jego granicach urządzono kwaterę poległych żołnierzy niemieckich i rosyjskich. W okresie międzywojennym i powojennym na cmentarzu odbywały się sporadyczne pogrzeby prawosławne; cerkiew w Terebiniu została w 1921 przejęta przez katolików. W 1994 cmentarz został powiększony w kierunku południowym i południowo-wschodnim z przeznaczeniem na nowe pochówki rzymskokatolickie.

Na początku lat 90. XX wieku na cmentarzu znajdowało się ok. dwudziestu prawosławnych nagrobków sprzed II wojny światowej, w większości krzyży na postumentach lub słupach, uszkodzonych (zniszczone krzyże prawosławne), z inskrypcjami cerkiewnosłowiańskimi. Wyjątkiem jest nagrobek unitki, na którym znajduje się inskrypcja w języku polskim. Zachowane nagrobki dekorowane są wielostopniowymi gzymsami, niewielkimi pilastrami. Jeden nagrobek, datowany na r. 1905, został wzniesiony z cegły, ma formę dwukondygnacyjnego słupa.

Kwatera wojenna na cmentarzu została wpisana do rejestru zabytków.


Cmentarz Terebiń.jpg [źródło: Wikipedia, 3678293]
Operatorem serwisu jest
Erkwadrat sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-139-4399
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Rozliczenia transakcji
kartą płatniczą i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem
dotpay.pl