Wybierz język

polski

Zamknij

cmentarz: Powązki, Warszawa
fotografia: Jacek Michiej
Biskupice

Cmentarz wojenny Biskupice

Edytuj opis cmentarza
Dodaj zdjęcia
Piękny cmentarz
Liczba internautów, którzy uznali ten cmentarz za jeden z najpiękniejszych polskich cmentarzy wynosi 0.

Jeśli Ty również uważasz, że to jeden z najpięknijszych polskich cmentarzy wybierz przycisk Piękny cmentarz i oddaj swój głos.

Ranking polskich cmentarzy według liczby głosów jest prezentowany w zakłądce Polskie cmentarze.
Zaznacz poniższą opcję jeśli uważasz, że ten cmentarz jest jednym z najpiękniejszych polskich cmentarzy.

Twój głos wpłynie na pozycję cmentarza w rankingu najpiękniejszych polskich cmentarzy prezentowanym na stronie.

Zamknij

Wróć do strony glównej
Cmentarz wojenny w Biskupicach - cmentarz z okresu I wojny światowej, znajdujący się w miejscowości Biskupice, obok Pilicy. Pochowano na nim żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej.

W listopadzie i grudniu 1914 r. w okolicy toczyły się ciężkie walki pomiędzy Austriakami i Rosjanami; pogrzebanych w różnych miejscach żołnierzy obu stron w 1918 r. przeniesiono na nowo utworzony, staraniem władz austriackich, cmentarz wojenny, położony na ziemi wykupionej od Kazimierza Arkuszewskiego. Zgodnie z ówczesnymi założeniami polegli z wrogich sobie armii mogli być pochowani w tym samym miejscu, w symboliczny sposób zrównując się w obliczu śmierci. Znajdowało się tutaj 5 mogił zbiorowych oraz 53 pojedyncze, na których umieszczono drewniane krzyże. Plan cmentarza, wykonany przez ''Kriegsgraber - Abteilung des K.u.K Kreiskomandes Olkusz'' (Wydział Grobownictwa C. i K. Komendy Powiatowej w Olkuszu) przedstawiał rozmieszczenie grobów, ich wymiary, mur, fosę i drzewostan. Cmentarz został zaprojektowany przez inżyniera Knella z Lublina.

Nie zachowała się austriacka dokumentacja zawierająca pochowanych w Biskupicach, dlatego informacje o nich są bardzo skąpe. Wiadomo, że przeniesiono tutaj żołnierzy pierwotnie spoczywających w Smoleniu (125 ciał), Sławniowie (120), Strzegowej (110), Złożeńcu (711) oraz prawdopodobnie pochowanych w Pilicy na terenie targowiska miejskiego (około 140). W połowie lat 30. odnotowano, że spoczywa na nim 779 Austriaków i 219 Rosjan, ogółem 998 osób. Później przybyły jeszcze 2 kolejne mogiły zbiorowe, powstałe w wyniku kolejnych akcji komasacyjnych. W tym okresie na cmentarzu znajdowało się jeszcze 35 tabliczek z danymi personalnymi żołnierzy, obecnie zachował się tylko jeden zidentyfikowany nagrobek - austriackiego podporucznika Ernesta Jentkiewicza.

W latach 30. XX w. cmentarz, zachwaszczony i zaniedbany, uporządkowano. Ponownie zrobiono to w 1995 r., powstało wtedy także współczesne ogrodzenie. Ostatni pochówek na cmentarzu odbył się jesienią 2010 r. - spoczął tutaj niezidentyfikowany żołnierz austriacki, ekshumowany we wrześniu z okolic Smolenia. [źródło: Wikipedia, 2295804]
typ cmentarzawojenny
stan cmentarzanieczynny
[źródło: Wikipedia, 2295804]
Polska
obszar, na którym są dostępne usługi
obszar, na którym usługi nie są dostępne
Operatorem serwisu jest
Erkwadrat sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-139-4399
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Rozliczenia transakcji
kartą płatniczą i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem
dotpay.pl