Wybierz język

polski

Zamknij

cmentarz: Powązki, Warszawa
fotografia: Jacek Michiej
Szczurowa

Cmentarz wojenny nr 264 Szczurowa

Galeria
Edytuj opis cmentarza
Dodaj zdjęcia
Piękny cmentarz
Liczba internautów, którzy uznali ten cmentarz za jeden z najpiękniejszych polskich cmentarzy wynosi 0.

Jeśli Ty również uważasz, że to jeden z najpięknijszych polskich cmentarzy wybierz przycisk Piękny cmentarz i oddaj swój głos.

Ranking polskich cmentarzy według liczby głosów jest prezentowany w zakłądce Polskie cmentarze.
Zaznacz poniższą opcję jeśli uważasz, że ten cmentarz jest jednym z najpiękniejszych polskich cmentarzy.

Twój głos wpłynie na pozycję cmentarza w rankingu najpiękniejszych polskich cmentarzy prezentowanym na stronie.

Zamknij

Wróć do strony glównej
Cmentarz wojenny nr 264 - Szczurowa - austriacki cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej znajdujący się we wsi Szczurowa w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Szczurowa. Jest jednym z 400 zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych zbudowanych przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie. W VIII okręgu brzeskim cmentarzy tych jest 52. [źródło: Wikipedia, 3674308]
typ cmentarzawojenny
stan cmentarzanieczynny
[źródło: Wikipedia, 3674308]
Polska
obszar, na którym są dostępne usługi
obszar, na którym usługi nie są dostępne
Opis cmentarza
Projektantem był Robert Motka. Cmentarz znajduje się na cmentarzu parafialnym przy drodze Szczurowa - Brzesko i składa się z dwóch kwater. Pierwsza kwatera (przy drodze) ma kształt prostokąta. Pierwotnie linię ogrodzenia tworzyły niskie betonowe słupki oraz nagrobki, pomiędzy które nasadzono żywopłot. Żywopłot ostał się tylko we fragmentach. Nagrobki mają postać betonowych, ażurowych steli z betonowymi krzyżami w środku i tabliczkami imiennymi u podstawy. Są dwa rodzaje tych krzyży: jednoramienne (łacińskie) i dwuramienne (lotaryńskie). Bramka w postaci zwieszającego się grubego łańcucha między dwoma słupkami. Od bramki alejka prowadząca do pomnika centralnego mającego postać betonowego postumentu z wkomponowanym krzyżem łacińskim. Na postumencie tablica inskrypcyjna z datą i napisemOktawian Duda ''Cmentarze I Wojny Światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918'', Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa 1995, :

1914-1915
UNS KAM DER FRIEDE
EILIGER ALS EUCH

W tłumaczeniu oznacza to: ''Wyruszyliśmy na wojnę, a znaleźliśmy pokój''.

Oprócz nagrobków umieszczonych w linii ogrodzenia są jeszcze dwa takie same nagrobki po obu stronach pomnika centralnego oraz mogiła rosyjskiego oficera kapitana Alejnikowa. Jest to dwuramienny krzyż lotaryński znajdujący się za pomnikiem centralnym w tylnej linii ogrodzenia.

Ponadto na cmentarzu umieszczono mogiłę mieszkających przed II wojną światową w Szczurowej Romów, których zamordowali Niemcy w 1943 r. Ma postać ciosanego głazu, na którym zamontowano tablicę z napisem: ''Zbiorowa mogiła 93 mieszkańców Szczurowej zamordowanych przez hitlerowców w dniu 03-VII-1943 roku. Cześć ich pamięci''. Obok głazu krzyż z tablicą, na której jest napis: ''3-VII-1943 - 10.VII.1993 w 50-tą rocznicę zamordowania Cyganów-Romów podczas okupacji hitlerowskiej. Hołd modlitewny składają mieszkańcy Szczurowej''.

Druga kwatera cmentarza wojennego nr 264 jest bardzo podobna to pierwszej. Ma kształt kwadratu i jest nieco mniejsza. Ma identycznego kształtu ażurowe i wykonane z betonu nagrobki, ale wszystkie znajdują się wyłącznie w linii ogrodzenia. Również pomnik centralny taki sam jak w kwaterze pierwszej, odróżnia się tylko tekstem na tablicy inskrypcyjnej. W tłumaczeniu na język polski: ''1914-1915. Pokój przyszedł do nas, wcześniej niż do Was''. [źródło: Wikipedia, 3674308]
Polegli
Na obydwu kwaterach jest łącznie 17 grobów pojedynczych i 10 zbiorowych. Pochowano w nich 72 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 43 żołnierzy armii rosyjskiej. Zidentyfikowano 63, w większości żołnierzy armii austro-węgierskiej. Walczyli w różnorodnych jednostkach wojskowych. Wszyscy polegli w grudniu 1914 r., lub na początku 1915 r., ale przed bitwą pod Gorlicami, która rozpoczęła się 2 maja 1915 r. [źródło: Wikipedia, 3674308]
Galeria
Wikipedia, Self-published work, World War I Cemetery nr 264 in Szczurowa
Wikipedia, Self-published work, World War I Cemetery nr 264 in Szczurowa
Wikipedia, Self-published work, World War I Cemetery nr 264 in Szczurowa
Wikipedia, Self-published work, World War I Cemetery nr 264 in Szczurowa
Wikipedia, Self-published work, World War I Cemetery nr 264 in Szczurowa
Wikipedia, Self-published work, World War I Cemetery nr 264 in Szczurowa
Wikipedia, Self-published work, World War I Cemetery nr 264 in Szczurowa
Wikipedia, Self-published work, World War I Cemetery nr 264 in Szczurowa
Wikipedia, Self-published work, World War I Cemetery nr 264 in Szczurowa
Wikipedia, Self-published work, World War I Cemetery nr 264 in Szczurowa
Wikipedia, Self-published work, World War I Cemetery nr 264 in Szczurowa
Wikipedia, Self-published work, World War I Cemetery nr 264 in Szczurowa
Wikipedia, Self-published work, World War I Cemetery nr 264 in Szczurowa
Wikipedia, Self-published work, World War I Cemetery nr 264 in Szczurowa
Wikipedia, Self-published work, World War I Cemetery nr 264 in Szczurowa
Wikipedia, Self-published work, World War I Cemetery nr 264 in Szczurowa
Wikipedia, Self-published work, World War I Cemetery nr 264 in Szczurowa
Wikipedia, Self-published work, World War I Cemetery nr 264 in Szczurowa
Wikipedia, Self-published work, World War I Cemetery nr 264 in Szczurowa
Wikipedia, Self-published work, World War I Cemetery nr 264 in Szczurowa
Operatorem serwisu jest
Erkwadrat sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-139-4399
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Rozliczenia transakcji
kartą płatniczą i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem
dotpay.pl