Wybierz język

polski

Zamknij

cmentarz: Powązki, Warszawa
fotografia: Jacek Michiej
Jaśliska

Cmentarz żydowski w Jaśliskach

Edytuj opis cmentarza
Dodaj zdjęcia
Piękny cmentarz
Liczba internautów, którzy uznali ten cmentarz za jeden z najpiękniejszych polskich cmentarzy wynosi 0.

Jeśli Ty również uważasz, że to jeden z najpięknijszych polskich cmentarzy wybierz przycisk Piękny cmentarz i oddaj swój głos.

Ranking polskich cmentarzy według liczby głosów jest prezentowany w zakłądce Polskie cmentarze.
Zaznacz poniższą opcję jeśli uważasz, że ten cmentarz jest jednym z najpiękniejszych polskich cmentarzy.

Twój głos wpłynie na pozycję cmentarza w rankingu najpiękniejszych polskich cmentarzy prezentowanym na stronie.

Zamknij

Wróć do strony glównej
Cmentarz żydowski w Jaśliskach - cmentarz społeczności żydowskiej niegdyś zamieszkującej Jaśliska i okoliczne miejscowości. Jest położony w południowej części miejscowości przy drodze do Lipowca. Powstał w 1883. Został zniszczony w 1941 przez miejscowego sołtysa. Obecnie na jego terenie znajduje się gospodarstwo rolne. Nie jest wpisany do rejestru zabytków. [źródło: Wikipedia, 1450213]
wyznaniejudaizm
typ cmentarzawyznaniowy
stan cmentarzanieczynny
[źródło: Wikipedia, 1450213]
Polska
obszar, na którym są dostępne usługi
obszar, na którym usługi nie są dostępne
Położenie
Cmentarz żydowski w Jaśliskach znajduje się w południowej części miejscowości, w odległości około 1 km od rynku, pomiędzy drogą wiodącą do Lipowca a potokiem Bełcza.

Pierwotnie miał kształt nieregularnego wielokąta zbliżonego do prostokąta. Powierzchnia według różnych źródeł wynosiła od 0,05 do 0,18 ha. Przed II wojną światową cmentarz był oddzielony od drogi głębokim rowemGosztyła i Proksa ''Kirkuty''.

Nie wiadomo czy cmentarz był ogrodzony, ani gdzie znajdował się dom przedpogrzebowy. [źródło: Wikipedia, 1450213]
Historia
Cmentarz został założony w 1883.

Powstanie cmentarza wiąże się z rozwojem tutejszej społeczności żydowskiej. W 1848 wraz ze zniesieniem pańszczyzny utraciły moc prawną ograniczenia dotyczące osiedlania się Żydów w Jaśliskach pochodzące jeszcze z XVI wieku. Wcześniej Żydzi w niewielkiej liczbie osiedlali się w Jaśliskach tymczasowo lub nielegalnie i podlegali gminie wyznaniowej w Rymanowie. Gmina wyznaniowa powstała w Jaśliskach w ostatniej ćwierci XIX wieku. Przed założeniem cmentarza Żydzi z Jaślisk byli chowani na kirkucie w DukliPotocki ''Żydzi''.

Nie wiadomo czy cmentarz od początku miał tę samą powierzchnię i kształt, czy też z upływem czasu dokupowano grunty.

Nie wiadomo, czy na kirkucie dokonywano pochówków żydowskich żołnierzy walczących w I wojnie światowej.

Cmentarz uległ niszczeniu w czasie II wojny światowej. Wywózka i zagłada miejscowych Żydów miała miejsce w 1942. W większości źródeł wskazuje się, iż cmentarz został zniszczony w 1941 przez miejscowego sołtysa, który kupił od Niemców macewy, które wykorzystał do budowy tamy na potoku Bełcza i wzniesienia tam młyna. W niektórych źródłach wskazuje się, iż zniszczenie cmentarza miało miejsce w 1943Tak strona kirkuty.xip.pl. Ponadto w niektórych źródłach obarcza się odpowiedzialnością za zniszczenie cmentarza Niemców.

Nie wiadomo kiedy dokonano ostatniego oficjalnego pochówku na cmentarzu.

W grudniu 1943 na cmentarzu rozstrzelano 5 osób. Ofiary egzekucji zostały przypuszczalnie pochowane na jej miejscu. [źródło: Wikipedia, 1450213]
Cmentarz w kulturze
Jedna ze scen filmu ''Wino truskawkowe'' w reżyserii Dariusza Jabłońskiego na motywach kilku opowiadań Andrzeja Stasiuka ze zbioru pt. ''Opowieści galicyjskie'' rozgrywa się nad potokiem Bełcza w miejscu, w którym zbudowano młyńską tamę z macew zabranych z kirkutu. [źródło: Wikipedia, 1450213]
Współczesność
Po zakończeniu II wojny światowej wobec zagłady jaśliskiej społeczności żydowskiej teren cmentarza nie odzyskał swego pierwotnego charakteru. Na cmentarzu nie zachowały się jakiekolwiek nagrobki. Brak jest jakiegokolwiek znaku wskazującego na przedwojenne przeznaczenie tego terenu.

W 1965 na jego terenie wzniesiono zabudowania gospodarcze. W drugiej dekadzie XXI wieku na terenie kirkutu funkcjonuje gospodarstwo rolne.

W latach 2005-2006 wolontariusze i członkowie Stowarzyszenia Magurycz zajmującego się renowacją zabytkowych cmentarzy odzyskali z potoku Bełcza macewy umieszczone tam w czasie wojny. Zostały one złożone w magazynie komunalnym w Posadzie Jaśliskiej. Prace te były częściowo współfinansowane przez gminę Dukla. [źródło: Wikipedia, 1450213]
Operatorem serwisu jest
Erkwadrat sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-139-4399
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Rozliczenia transakcji
kartą płatniczą i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem
dotpay.pl