Wybierz język

polski

Zamknij

cmentarz: Powązki, Warszawa
fotografia: Jacek Michiej
Jan Szyszko
(ur. 19 kwietnia 1944 w Starej Miłośnie, zm. 9 października 2019) - polski leśnik, nauczyciel akademicki, profesor nauk leśnych (2001) oraz polityk. W latach 1997-1999 minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w rządzie Jerzego Buzka, w latach 2005-2007 minister środowiska w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, w latach 2015-2018 minister środowiska w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego, poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji.
Życiorys
Wykształcenie i praca naukowa.
W 1966 ukończył studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na której uzyskał następnie stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk leśnych. W 2001 otrzymał tytuł naukowy profesora.

W latach 1993-1994 pełnił funkcję dyrektora Krajowego Zarządu Parków Narodowych w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Został pracownikiem naukowo-dydaktycznym SGGW i kierownikiem Katedry Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, współtwórcą i kierownikiem Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych. Zasiadał w Komitecie Ekologii Polskiej Akademii Nauk. Wykłada także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Jest autorem ponad stu publikacji naukowych z zakresu użytkowania zasobów przyrodniczych i ekologii. Założył i prowadził prywatną stację naukowo-badawczą dla studentów krajowych i zagranicznych, w której prowadzone są badania nad podnoszeniem zdrowotności lasów i wykorzystaniem zasobów przyrodniczych dla rozwoju gospodarczego. Jest jednym z założycieli i prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

W działalności naukowej zajmował się dynamiką liczebności populacji regeneracją systemów leśnych. W swoich badaniach jako wskaźniki (bioindykatory) zmian zachodzących w środowisku wykorzystywał chrząszcze z rodziny biegaczowatych (''Carabidae''). Był dostarczycielem okazu, na podstawie którego opisano dla nauki jeden z gatunków z rodzaju ''Trechusa''. Posiadał w swojej prywatnej kolekcji ponad 50 tys. egzemplarzy owadów, w tym ponad tysiąc gatunków z rodziny biegaczowatych. Okazy te pochodzą z wielu wypraw i podróży po Europie (m.in. z Turcji, Bułgarii, również z Polski).

Działalność polityczna.
Od 1987 był radnym i członkiem prezydium Miejskiej Rady Narodowej podwarszawskiej gminy Wesoła. W 1990, po utworzeniu samorządu gminnego, uzyskał mandat radnego tej miejscowości. Od 1991 był działaczem Porozumienia Centrum, a od 1996 wiceprezesem zarządu głównego tej partii. W wyborach prezydenckich w 1995 pełnił funkcję szefa krajowego komitetu wyborczego Adama Strzembosza. W wyborach parlamentarnych w 1997 bez powodzenia kandydował do Sejmu z listy Akcji Wyborczej Solidarność w okręgu podwarszawskim.

Zaangażował się w działalność polityczną związaną z kręgiem skupionym wokół o. Tadeusza Rydzyka i Radia Maryja.

Od 31 października 1997 do 19 października 1999 zajmował stanowisko ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w rządzie Jerzego Buzka. Następnie sprawował funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Był pełnomocnikiem rządu do spraw Konwencji Klimatycznej i prezydentem V Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ (1999-2000). W latach 2001-2005 zasiadał w Trybunale Stanu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Od 2001 należał do Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach parlamentarnych w tym samym roku bez powodzenia kandydował do Sejmu z okręgu Piła (otrzymał 4108 głosów). W wyborach w 2005 zdobył liczbą 7042 głosów mandat posła na Sejm V kadencji z okręgu podwarszawskiego.

Od 31 października 2005 do 7 września 2007 i od 11 września 2007 do 16 listopada 2007 sprawował urząd ministra środowiska w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, a następnie w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Pomiędzy tymi okresami był sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska i kierownikiem tego resortu. W lipcu 2006 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji obwodnicy przecinającej Dolinę Rospudy. Tym samym naraził się na krytykę obrońców przyrody, wielu naukowców, części społeczeństwa oraz przedstawicieli Unii Europejskiej.

W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskał mandat poselski, otrzymując 15 623 głosy. Wszedł w skład Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

W wyborach w 2011 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję, dostał 13 636 głosów. W wyborach w 2015 został ponownie wybrany do Sejmu, otrzymując 15 015 głosów.

16 listopada 2015 powołany na ministra środowiska w rządzie Beaty Szydło. 11 grudnia 2017 objął to samo stanowisko w nowo utworzonym rządzie Mateusza Morawieckiego. 9 stycznia 2018 został odwołany z funkcji ministra środowiska. W wyborach parlamentarnych w 2019 ponownie kandydował z listy PiS do Sejmu i prowadził kampanię wyborczą, jednak zmarł cztery dni przed wyborami.
Kontrowersje
Jego decyzje jako ministra środowiska często były przedmiotem krytyki, w tym głównie środowisk proekologicznych. Najczęstszym przedmiotem krytyki są:
* zezwolenie na budowę obwodnic Augustowa przez Dolinę Rospudy w wariancie uważanym przez niektórych aktywistów ekologicznym za bardziej szkodliwy dla środowiska naturalnego;
* ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (zwana niekiedy jako ''lex Szyszko''); uchwalona przez Sejm podczas kryzysu sejmowego w Sali Kolumnowej. Zwiększyła ona uprawnienia właścicieli nieruchomości, na których rosną drzewa i krzewy, do ich usuwania. Ustawa, uchwalona w błyskawicznym tempie i bez konsultacji społecznych, doprowadziła do nadmiernej wycinki drzew. Pod wpływem nacisku społecznego i protestów została ona zmieniona w maju 2017. Według szacunków Zbigniewa Karaczuna z Katedry Ochrony Środowiska SGGW przez kilka miesięcy obowiązywania ustawy mogło zostać wyciętych 3 mln drzew.
* wprowadzenie masowej wycinki z użyciem ciężkiego sprzętu w Puszczy Białowieskiej; w lipcu 2017 Komisja Europejska wystąpiła przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE, wskazując, że prowadzona wycinka drzew stanowiła poważne zagrożenie integralności obszaru Natura 2000, nie była zgodna z celami ochrony Puszczy Białowieskiej i przekraczała środki, jakich można używać do zapewnienia zrównoważonego użytkowania lasu. W kwietniu 2018 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej była niezgodna z prawem unijnym,
* zaproponowanie w 2017 zmian, które w szczególnych wypadkach pozwalają na odstąpienie od ochrony gatunków i siedlisk w ramach unijnej sieci Natura 2000.
Życie prywatne
Syn Jana (zm. 1987) i Eleonory (zm. 1990). Oboje są pochowani na cmentarzu parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłośnie.

Był żonaty, miał dwie córki.
Księga Wpisów
Brak wpisów w Księdze Wpisów.
Zapalone znicze
Lista jest pusta
Galeria
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia, Informal meeting of environment ministers (iENVI) in Tallinn (2017), Jan Szyszko, Photographs from the 2017 Estonian EU Council Presidency
Wikipedia, Informal meeting of environment ministers (iENVI) in Tallinn (2017), Jan Szyszko, Photogr
Wikipedia, Files from Picasa Web Albums reviewed by trusted users, Jan Szyszko
Wikipedia, Files from Picasa Web Albums reviewed by trusted users, Jan Szyszko
Wikipedia, Informal meeting of environment ministers (iENVI) in Tallinn (2017), Jan Szyszko, Photographs from the 2017 Estonian EU Council Presidency
Wikipedia, Informal meeting of environment ministers (iENVI) in Tallinn (2017), Jan Szyszko, Photogr
Wikipedia, Informal meeting of environment ministers (iENVI) in Tallinn (2017), Jan Szyszko, Photographs from the 2017 Estonian EU Council Presidency
Wikipedia, Informal meeting of environment ministers (iENVI) in Tallinn (2017), Jan Szyszko, Photogr
Wikipedia, Flickr images reviewed by FlickreviewR 2, Gerhard Ludwig Müller, Jan Szyszko
Wikipedia, Flickr images reviewed by FlickreviewR 2, Gerhard Ludwig Müller, Jan Szyszko
Wikipedia, Flickr images reviewed by FlickreviewR 2, Jan Szyszko, Sessions chamber in Sejm
Wikipedia, Flickr images reviewed by FlickreviewR 2, Jan Szyszko, Sessions chamber in Sejm
Wikipedia, Jan Szyszko, Monuments and memorials in Darłowo, Self-published work
Wikipedia, Jan Szyszko, Monuments and memorials in Darłowo, Self-published work
Wikipedia, Flickr images reviewed by FlickreviewR, Informal meeting of environment ministers (iENVI) in Tallinn (2017), Jan Szyszko, Photographs from the 2017 Estonian EU Council Presidency
Wikipedia, Flickr images reviewed by FlickreviewR, Informal meeting of environment ministers (iENVI)
Wikipedia, Flickr images reviewed by FlickreviewR, Informal meeting of environment ministers (iENVI) in Tallinn (2017), Jan Szyszko, Photographs from the 2017 Estonian EU Council Presidency
Wikipedia, Flickr images reviewed by FlickreviewR, Informal meeting of environment ministers (iENVI)
Operatorem serwisu jest
Erkwadrat sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-139-4399
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Rozliczenia transakcji
kartą płatniczą i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem
dotpay.pl