choose language

english

Close

cemetery: Powązki, Warszawa
photography: Jacek Michiej
Cmentarz Montparnasse w Paryżu
Powstał w 1824 roku. Nazywano go Cmentarzem Południa.

Utworzono go w 1824 roku na terenie trzech gospodarstw rolnych. Początkowo nazywano go cmentarzem południa. Większość nekropolii zajmują groby artystów, mecenasów sztuki i osób specjalnie zasłużonych dla Francji. Jest to także miejsce spoczynku osób, które zginęły na służbie.

Najbardziej polski akcent na tym cmentarzu stanowi grób zbiorowy weteranów powstań listopadowego, styczniowego oraz innych ruchów niepodległościowych. Spoczywają tu: belwederczyk Leonard Rettel, Stanisław Malinowski - spiskowiec i wieloletni dyrektor Szkoły Polskiej w Paryżu, Franciszek Stawiarski, powstaniec listopadowy.

Na monumentalnym pomniku umieszczono herb okresu powstania styczniowego, symbolizujący zjednoczenie Polski, Litwy i Rusi.

Istnieją tu także dwa groby zbiorowe polskich emigrantów.
return
The service operator is
Erkwadrat sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-139-4399
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Transaction settlements
by payment card and e-transfer
are carried out through
dotpay.pl