Wybierz język

polski

Zamknij

cmentarz: Powązki, Warszawa
fotografia: Jacek Michiej
Opłata za grób
Nasz serwis umożliwia wniesienie należnej opłaty za grób. Taka czynność jest możliwa dla grobów, dla których w serwisie wprowadzona jest informacja o aktualnym stanie opłat, zarejestrowana w wyniku wcześniejszego zamówienia. Jeśli to Ty zamierzasz dokonać opłaty za grób, a jeszcze nikt nie zamówił dla niego sprawdzenia statusu opłaty, powinieneś najpierw zamówić takie sprawdzenie w odrębnej usłudze naszego serwisu.
Wskazanie grobu pochowanego
Aby właściwie zidentyfikować grób, za który chciałbyś wnieść należną opłatę, powinniśmy otrzymać informacje o pochowanym, które umożliwią nam odnalezienie grobu Twojego Bliskiego. Oczekujemy, że pochowany zostanie wskazany nazwiskiem, imieniem, datą urodzenia i datą śmierci, gdzie nazwisko i imię są obowiązkowe do podania.

Groby, dla których wcześniej została zamówiona i wykonana usługa sprawdzenia statusu opłat, objęte są ewidencją w bazie serwisu. System automatycznie odnajdzie grób pochowanego wyświetlając wszystkie lokalizacje spełniające podane przez Ciebie kryteria wyszukiwania. Z listy zaprezentowanych przez serwis lokalizacji wybierz osobę, której grób chciałbyś opłacić. Jeżeli na liście zaprezentowanych przez serwis pochowanych nie ma szukanej przez Ciebie osoby oznacza to, że na tym cmentarzu nie ma takiego pochowanego lub nie można zamówić usługi dla jego grobu w sposób zautomatyzowany. W takich wątpliwych sytuacjach skontaktuj się proszę z operatorem serwisu, na wskazany adres poczty elektronicznej.
Wykonanie usługi
Jeżeli grób Twojego bliskiego zostanie zlokalizowany automatycznie, a serwis dysponować będzie informacją o statusie opłaty, informacja taka zostanie Tobie udostępniona na ekranie. Dowiesz się czy grób dysponuje aktualną opłatą. Jeśli grób ma status nieopłaconego otrzymasz informację jaka opłata jest wymagana i jaki będzie miała okres obowiązywania. Na podstawie tych informacji dokonujesz zamówienia usługi opłaty za grób. Jeżeli dla wybranego grobu informacja o statusie opłaty nie jest jeszcze dostępna, to aby ją pozyskać powinieneś najpierw złożyć w naszym serwisie zamówienie na odrębną usługę sprawdzenia statusu takiej opłaty. W zależności od regulacji obowiązujących na konkretnym cmentarzu, możliwe jest także wniesienie opłaty za grób już opłacony, przedłużającej okres jej aktualnego obowiązywania.
Powiadomienie o opłacie za grób
O tym, że opłata grobu Twojego bliskiego została zrealizowana, będziesz poinformowany w sposób przewidziany w procedurach serwisu, poprzez pocztę elektroniczną. Otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem opłaty grobu wraz z informacją o okresie jej obowiązywania. Jeśli oprócz takiej informacji chciałbyś otrzymać dodatkowe powiadomienie poprzez SMS, możemy Ci to zapewnić. Opcja ta wymaga podania numeru telefonu komórkowego i jest dodatkowo płatna.
Operatorem serwisu jest
Erkwadrat sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-139-4399
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Rozliczenia transakcji
kartą płatniczą i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem
dotpay.pl