Wybierz język

polski

Zamknij

cmentarz: Powązki, Warszawa
fotografia: Jacek Michiej
Zamów sprzątanie grobu
Jeśli chciałbyś, aby grób Twojego Bliskiego został uprzątnięty lub kompleksowo uporządkowany, zrobimy to w Twoim imieniu. Będziemy postępować przy tym z pełnym szacunkiem dla pochowanego i miejsca jego spoczynku.
pielęgnacja grobu bliskiej osoby
Wybór rodzaju sprzątania
W zależności od Twoich preferencji i potrzeb, proponujemy wybór jednego z oferowanych przez nas rodzajów sprzątania grobu. Przewidzieliśmy trzy znormalizowane kategorie sprzątania.

Pierwsza z nich to uprzątnięcie, dotyczące grobów pojedynczych i podwójnych, które polega na usunięciu wypalonych zniczy, uschniętych lub zwiędłych kwiatów oraz innych ozdób cmentarnych uznanych za zniszczone lub przeterminowane, zamieceniu grobu i jego bezpośredniego otoczenia z zanieczyszczeń takich jak liście, gałązki i inne zbędne przedmioty, odśnieżenie.

Druga kategoria to sprzątanie gruntowne, dotyczące grobów pojedynczych i podwójnych, które oprócz czynności składających się na uprzątnięcie zawiera także staranne umycie trwałych, zwykle kamiennych i metalowych elementów grobu oraz o ile jest to wskazane i możliwe, pokrycie ich preparatem konserwującym. Jeżeli grób składa się z części wypełnionych ziemią lub posiada na stałym wyposażeniu donice z ziemią, w skład tej kategorii sprzątania wchodzi także pielenie, koszenie trawy, grabienie.

Trzecia kategoria to sprzątanie kompletne grobowców, które oprócz czynności składających się na uprzątnięcie grobu obejmuje staranne oczyszczenie i umycie zadaszenia i zewnętrznych ścian grobowca, a także pozostałych jego trwałych elementów zewnętrznych oraz o ile jest to wskazane i możliwe, zastosowanie preparatu konserwującego, właściwego dla materiału z którego wykonany jest grobowiec.
Powiadomienie o posprzątaniu grobu
O tym, że grób Twojego Bliskiego został posprzątany, będziesz poinformowany w sposób przewidziany w serwisie, z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Otrzymasz wiadomość z datą i godziną naszej wizyty przy grobie oraz trzy zdjęcia przedstawiające wizerunek grobu z różnych perspektyw.
Jeśli oprócz takiej informacji chciałbyś otrzymać dodatkowe powiadomienie poprzez SMS, możemy Ci to zapewnić. Opcja ta wymaga podania numeru Twojego telefonu komórkowego i jest dodatkowo płatna.
Wskazanie pochowanego
Aby trafić do miejsca spoczynku osoby, dla grobu której zlecasz sprzątanie, powinniśmy otrzymać informacje o pochowanym, które umożliwią nam odnalezienie grobu Twojego Bliskiego. Oczekujemy, że pochowany zostanie zidentyfikowany nazwiskiem, imieniem, datą urodzenia i datą śmierci, gdzie nazwisko i imię są obowiązkowe do podania. Na cmentarzach objętych cyfrową ewidencją pochowanych, serwis automatycznie odnajdzie grób pochowanego wyświetlając wszystkie lokalizacje spełniające podane przez Ciebie kryteria wyszukiwania. Z listy zaprezentowanych przez serwis lokalizacji wybierz osobę, dla której zamawiasz sprzątanie. Jeżeli na liście zaprezentowanych przez serwis pochowanych nie ma szukanej przez Ciebie osoby oznacza to, że na tym cmentarzu nie ma takiego pochowanego lub nie można zamówić dla niego usługi w sposób zautomatyzowany. W takich wątpliwych sytuacjach skontaktuj się proszę z operatorem serwisu, na wskazany adres poczty elektronicznej.
Wskazanie grobu pochowanego
Dla cmentarzy nieobjętych cyfrową ewidencją pochowanych należy określić lokalizację grobu, o ile lokalizacja jest Tobie znana, lub zamówić usługę wyszukania grobu Twojego bliskiego na danym cmentarzu. Jeśli lokalizacja grobu jest znana, możesz ją określić na jeden z czterech sposobów:
1. Podanie numeru grobu zgodnie z konwencją numerowania grobów na danym cmentarzu
2. Załączenie zdjęcia grobu ze znacznikiem GPS
3. Wskazanie grobu na zaprezentowanej cyfrowej mapie cmentarza
4. Opis słowny jak dotrzeć do grobu
Korespondencja w sprawie zamówienia
Jesteśmy przekonani, że zwykle odnalezienie grobu Twojego Bliskiego i wykonanie sprzątania, odbędzie się bez żadnych zakłóceń. Sporadycznie jednak i z przyczyn niezależnych od naszego serwisu, mogą pojawić się sytuacje, które wymagać będą naszej komunikacji z Tobą. Sytuacje takie mogą dotyczyć głównie albo doprecyzowania informacji o zmówieniu, albo braku możliwości odnalezienia grobu, mimo naszych najlepszych starań, opartych na informacjach od Ciebie lub utrudnień w dostęie do grobu. W takim przypadku otrzymasz od nas e-mail z prośbą o potwierdzenie danych o zamówieniu lub informację, że grób mimo naszych przedstawionych w e-mailu działań nie został odnaleziony, albo, że wystąpiły utrudnienia w dostępie do grobu oraz czy i jaka część opłaty za Twoje zmówienie, w związku z taką sytuacją, podlegać może zwrotowi.
Operatorem serwisu jest
Erkwadrat sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-139-4399
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Rozliczenia transakcji
kartą płatniczą i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem
dotpay.pl