Wybierz język

polski

Zamknij

cmentarz: Powązki, Warszawa
fotografia: Jacek Michiej
Barbara Wachowicz
Barbara Marta Wachowicz-Napiórkowska (ur. 18 maja 1937 w Warszawie, zm. 7 czerwca 2018 tamże) - polska pisarka, reportażystka, autorka biografii wielkich Polaków, fotografik, scenarzystka, publicystka.
Polska
obszar, na którym są dostępne usługi
obszar, na którym usługi nie są dostępne
Życiorys
Wychowana w dworku Krzymosze-Bajki na Podlasiu, w aurze tradycji Powstania Warszawskiego i Armii Krajowej. Oboje rodzice byli żołnierzami 9 Podlaskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (1962), a także Studium Historii i Teorii Filmu Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej w Łodzi (1963).

Publikowała na łamach pism:
* "Ekran" (1959-1972); tu m.in. recenzje filmowe i wywiady z aktorami (m.in. z Shirley MacLaine i Kirkiem Douglasem),
* "Świat" (1962-1964),
* "Przekrój" (1962-1993),
* "Stolica" (1984-1999),
* "Kontrasty" (1988-1989),
* "Nasz Dziennik".

Autorka reportaży, opowieści i gawęd o życiu, twórczości, miłościach i tajemnicach: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Tadeusza Kościuszki, a także o postaciach polskiego harcerstwa. Autorka scenariuszy filmowych i telewizyjnych, audycji radiowych, wystaw oraz widowisk scenicznych (np. ''Wigilie polskie'').

Była członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i ZAiKS. Jej mężem był scenograf teatralny i telewizyjny Józef Napiórkowski (1942-2000). Mieszkała w Warszawie przy ul. Zamenhofa.

Została pochowana 15 czerwca 2018 w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach (kwatera A2).
Ordery, odznaczenia i wyróżnienia
Została wyróżniona licznymi odznaczeniami, nagrodami i wyróżnieniami, przyznanymi zarówno przez instytucje państwowe jaki pozarządowe. 31 lipca 2006 otrzymała Honorowe Obywatelstwo miasta stołecznego Warszawy. W 2009, jako pierwsza osoba urodzona poza granicami Wielkopolski, została uhonorowana medalem wojewody wielkopolskiego Ad perpetuam rei memoriam. Otrzymała także tytuły honorowego obywatelstwa miast: Płońsk i Węgrów. W 2018 została odznaczona Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków oraz była nominowana do Leksykonu Polek 100-lecia.

; Ordery i odznaczenia
* Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2012, ''za wybitne zasługi w działalności naukowo-edukacyjnej, za osiągnięcia w pracy twórczej'').
* Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1997, ''za wybitne zasługi w pracy twórczej'')
* Złoty Krzyż Za Zasługi dla ZHP
* Medal Komisji Edukacji Narodowej
* Medal Polonia Mater Nostra Est (2001, ''za wyjątkowy dar przekazywania młodzieży skarbów narodowego dziedzictwa'')
* Medal Pro Memoria (''za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o Bohaterach walki o niepodległość Polski'')
* Medal Milito Pro Christo i dyplom Benemerenti (''za nieustępliwą i konsekwentną promocję polskości, dawanie świadectwa prawdzie i sprawiedliwości'')
* Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
* Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2016, w dziedzinie literatury)
* Order Uśmiechu (1995)
* Odznaka Honorowa Batalionu Harcerskiego AK Zośka
* Medal honorowy im. Cypriana Kamila Norwida
* Medal Ad perpetuam rei memoriam (''Na wieczną rzeczy pamiątkę'', udekorowana 20 grudnia 2009 przez wojewodę wielkopolskiego Piotra Florka w poznańskim Teatrze Wielkim podczas ''Wigilii Polskich'')
* Medal Honorowy Meritus Patriae
* Order Zasłużony ziemi bialskiej
* Medal Fides et Ratio UKSW (''za promowanie dobra i piękna w świecie, przybliżanie postaci Wielkich Polaków, wychowywanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu'')
* Order Zasłużony dla ziemi łosickiej
* Medal Honorowy Prezydenta Miasta Torunia Thorunium (2015)
* Złota Odznaka Wydawnictwa Iskry

; Nagrody i wyróżnienia
* Nagroda im. J. Bruna dla młodych dziennikarzy przyznawana przez SDP (1966)
* Nagroda miasta Kielc (1975, ''działalność popularyzatorską związaną z ziemią rodzinną Stefana Żeromskiego'')
* Nagroda im. Henryka Sienkiewicza (1987)
* Srebrny As Literatury Polskiej
* Złoty Mikrofon (2002)
* Złoty Chryzostom
* Tytuł Mistrz Mowy Polskiej Vox Populi (2001)
* Nagroda im. Ludomira Benedyktowicza
* Laska Skautowska Niezawodny przyjaciel harcerstwa
* Nagroda Edukacja XXI
* I nagroda Towarzystwa Miłośników Wilna i ziemi wileńskiej
* Nagroda św. Brata Alberta
* Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
* Nagroda Marszałka województwa mazowieckiego Pro Masovia (''za wspaniałe przedsięwzięcia mające na celu ukazania piękna, bogactwa, różnorodności polskiego dziedzictwa narodowego'')
* Nagroda Wojewody Wielkopolskiego (''jako wyraz wielkiego uznania wiedzy, talentu, niezłomności charakteru oraz poświęcenia dla wspólnego dobra'')
* Nagroda KLIO
* Złota Róża Publiczności w Teatrze Wielkim w Poznaniu
* Serce dla serc
* Nagroda im. Adama Naruszewicza
* Nagroda Stowarzyszenia Solidna firma
* Nagroda im. Witolda Hulewicza
* Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy (2003)
* Nagroda imienia Adama Naruszewicza Instytutu Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej (''za całokształt bogatej twórczości pisarskiej'')
* Nagroda Totus (2012, ''za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej; za niestrudzone, pełne żarliwości i entuzjazmu propagowanie kultury chrześcijańskiej, patriotyzmu i pięknej polszczyzny, postaw honoru i prawości wśród młodego pokolenia Polaków'')
* Wybór do grona ''Great Women XXI Century'' przez American Biographical Institute
* Tytuł VIP 2017
* Tytuł Honorowego Ambasadora Wschodu 2017
Księga Wpisów
Brak wpisów w Księdze Wpisów.
Zapalone znicze
Lista jest pusta
Galeria
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia, Barbara Wachowicz, Self-published work
Wikipedia, Barbara Wachowicz, Self-published work
Wikipedia, Barbara Wachowicz, Self-published work
Wikipedia, Barbara Wachowicz, Self-published work
Wikipedia, Barbara Wachowicz, Self-published work
Wikipedia, Barbara Wachowicz, Self-published work
Wikipedia, Barbara Wachowicz, Self-published work, Warsaw Military Cemetery - W
Wikipedia, Barbara Wachowicz, Self-published work, Warsaw Military Cemetery - W
Wikipedia, Barbara Wachowicz, Files from Ja Fryta Flickr stream, Flickr images reviewed by File Upload Bot (Magnus Manske)
Wikipedia, Barbara Wachowicz, Files from Ja Fryta Flickr stream, Flickr images reviewed by File Uplo
Wikipedia, Barbara Wachowicz, Self-published work, Warszawskie Targi Książki 2015
Wikipedia, Barbara Wachowicz, Self-published work, Warszawskie Targi Książki 2015
Wikipedia, Barbara Wachowicz, Events in Busko-Zdrój, Media by User:Jrkruk, People holding plants, Purple clothing, female, Self-published work
Wikipedia, Barbara Wachowicz, Events in Busko-Zdrój, Media by User:Jrkruk, People holding plants, Pu
Operatorem serwisu jest
Erkwadrat sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-139-4399
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Rozliczenia transakcji
kartą płatniczą i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem
dotpay.pl