Wybierz język

polski

Zamknij

cmentarz: Powązki, Warszawa
fotografia: Jacek Michiej
Zdzisław Kałędkiewicz
Zdzisław Kałędkiewicz (ur. 31 sierpnia 1913 w Częstochowie, zm. 6 marca 2005 w Bojanie) - polski malarz i poeta. [źródło: Wikipedia, Zdzisław_Kałędkiewicz]
Życiorys
Po ukończeniu częstochowskiego gimnazjum humanistyczno-przyrodniczego im. Romualda Traugutta wyjechał do Wielunia, gdzie podjął pracę zarobkową. Jego pierwsze wiersze zostały opublikowane w 1930 w częstochowskiej prasie, ale znacznie więcej czasu pochłaniało mu szkicowanie. Jego talent zauważył dyrektor Spółdzielni Rolniczej, w której pracował, dzięki jego namowom Zdzisław Kałędkiewicz wyjechał do Krakowa i w 1937 rozpoczął studia na tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych, do grona jego wykładowców należeli m.in. Władysław Jarocki i Kazimierz Sichulski.

Studia przerwał wybuch II wojny światowej. Razem z bratem przedostał się do Lwowa i kontynuował naukę w pracowni Władysława Lama, ale przerwał naukę i powrócił do Częstochowy. Walczył w szeregach Armii Krajowej, był zastępcą szefa wywiadu.

Po zakończeniu działań wojennych należał do współzałożycieli częstochowskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków i Związku Zawodowego Literatów Polskich, wykładał również w Wolnej Szkole Sztuk Pięknych. Jego obrazy uczestniczyły w pierwszej powojennej wystawie - Salonie Wiosennym 1945.

Po poślubieniu Ireny Sitarz razem z jej bliskimi wyjechał do Gdyni. Po raz pierwszy swoje prace wystawił w gdyńskiej księgarni należącej do Witolda Mężnickiego. W 1946 razem z żoną przeprowadził się do Gdańska-Oliwy, dzielnica ta stała się częstym motywem i inspiracją dla artysty. W tym czasie rozpoczął kontynuację przerwanej nauki, studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Równocześnie został asystentem w Katedrze Rysunku i Malarstwa Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów w 1955 został wykładowcą w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni, od 1964 przez dwa lata był dyrektorem tej szkoły. Równolegle przez pewien czas wykładał malarstwo i kompozycję na gdańskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych.

W 1973 przeszedł na emeryturę i cały swój wolny czas poświęcił malarstwu i rysunkowi. Jego prace wielokrotnie wystawiano w kraju i zagranicą, uczestniczył również w plenerach malarskich. W 1984 Wojewoda Gdański uhonorował Zdzisława Kałędkiewicza nagrodą za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki. Rada Miasta Gdańska odznaczyła artystę Medalem Księcia Mściwoja II. Pod koniec 1999 zamieszkał u syna w Bojanie, gdzie zmarł pięć lat później. Spoczywa na cmentarzu w Oliwie. [źródło: Wikipedia, Zdzisław_Kałędkiewicz]
Operatorem serwisu jest
Erkwadrat sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-139-4399
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Rozliczenia transakcji
kartą płatniczą i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem
dotpay.pl