Wybierz język

polski

Zamknij

cmentarz: Powązki, Warszawa
fotografia: Jacek Michiej
Marcin Drozd
Marcin Drozd (ur. 10 lutego 1922 w Chłopach, zm. 23 lutego 2016) - polski urzędnik, polityk. [źródło: Wikipedia, Marcin_Drozd]
Życiorys
Urodził się 10 lutego 1922 w Chłopach jako syn Jana (1897-) i Karoliny (1900-1984). {{fakt|Ojciec przed 1939 był funkcjonariuszem Policji Państwowej. Po wysiedleniu Polaków z Kresów Wschodnich w 1945 Marcin Drozd zamieszkał w Nowotańcu.|data=2016-03}} Od 1945 był pracownikiem Straży Więziennej i pełnił stanowisko zastępcy naczelnika więzienia w Sanoku. Został przewodniczącym oddziału Związku Młodzieży Wiejskiej. Brał udział w ''walkach z bandami'', prowadzonymi przez władze Polski Ludowej. Według jednego źródła w 1947 ukończył Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie (nie potwierdziła tego lista absolwentów szkoły). Tymczasowo pracował w Sanockim Kopalnictwie Naftowym na stanowisku kierownika działu sprawozdawczości inwestycyjnej.

Od 1952 studiował na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach. Ukończył studia pedagogiczne. Był działaczem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W okresie PRL sprawował wiele kluczowych stanowisk partyjnych, społecznych i państwowych. Od 1953 do 1955 był prezesem Powiatowego Związku Gminnej Spółdzielnia (PZGS) Samopomoc Chłopska w Sanoku. Od 1955 do 1961 był naczelnikiem Wydziału Kredytów Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Banku Polskiego, Od 1961, w latach 60. i 70. pełnił funkcję radnego i zastępcy przewodniczącego prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie, od 1975 przeniesionej do Krosna, w czerwcu 1975 wybrany , 20 czerwca 1975 jako przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności został wybrany także członkiem prezydium WRN. Do odejścia na emeryturę był dyrektorem oddziału NBP w Sanoku, funkcjonującego w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 4. W ramach restrukturyzacji od 1 lutego 1989 oddział NBP został przekształcony w oddział Bank Depozytowo-Kredytowego z/s centrali w Lublinie, a jego dyrektorem nadal pozostawał M. Drozd. Był przewodniczącym Komisji Ekonomicznej Komitetu Miejskiego PZPR w Sanoku. Zasiadł w Miejskim Komitecie Frontu Jedności Narodu w Sanoku. Został wybrany radnym Miejskiej Rady Narodowej (MRN) w Sanoku w 1984 i jako radny senior prowadził obrady inauguracyjne kadencji 1984-1988 oraz został przewodniczącym Komisji Prawa i Porządku Publicznego. W ramach MRN został wówczas kierownikiem Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej (IRCh). W 1988, nie dysponując mandatem radnego MRN w Sanoku, został dokooptowany do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów. W latach 70. i 80. pełnił funkcję komendanta miejskiego rejonowej jednostki (później komendanta rejonowego sztabu) Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w Sanoku. 19 września 1987 został członkiem Komitetu Społecznego ORMO w Sanoku.

Na początku lat 50. był korespondentem z Sanoka dla Nowin Rzeszowskich. Publikował w czasopismach Konfrontacje, Gazeta Sanocka - Autosan, Podkarpacie. Jako nauczyciel był zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin w Zespole Szkół Ekonomicznych w Sanoku.

W wyborach samorządowych 1994 bez powodzenia ubiegał się o mandat radnego Rady Miasta Sanoka startując z listy SLD. Nazwisko Marcina Drozda pojawiło się na liście Wildsteina, upublicznionej na początku 2005.

W 1944 jego żoną została, pochodząca z Nowotańca, Kazimiera z domu Koźma (1924-2008, nauczycielka i lektorka KM PZPR w Sanoku), z którą miał dwóch synów. Marcin Drozd zmarł 23 lutego 2016. Urna z prochami Marcina Drozda spoczęła na Cmentarzu Olchowieckim w Sanoku 4 marca 2016 po ceremonii świeckiej. [źródło: Wikipedia, Marcin_Drozd]
Operatorem serwisu jest
Erkwadrat sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-139-4399
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Rozliczenia transakcji
kartą płatniczą i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem
dotpay.pl