Wybierz język

polski

Zamknij

cmentarz: Powązki, Warszawa
fotografia: Jacek Michiej
Warszawa

Cmentarz Wojskowy na Powązkach

Sławni pochowani
Galeria
Edytuj opis cmentarza
Dodaj zdjęcia
Piękny cmentarz
Liczba internautów, którzy uznali ten cmentarz za jeden z najpiękniejszych polskich cmentarzy wynosi 0.

Jeśli Ty również uważasz, że to jeden z najpięknijszych polskich cmentarzy wybierz przycisk Piękny cmentarz i oddaj swój głos.

Ranking polskich cmentarzy według liczby głosów jest prezentowany w zakłądce Polskie cmentarze.
Zaznacz poniższą opcję jeśli uważasz, że ten cmentarz jest jednym z najpiękniejszych polskich cmentarzy.

Twój głos wpłynie na pozycję cmentarza w rankingu najpiękniejszych polskich cmentarzy prezentowanym na stronie.

Zamknij

Wróć do strony glównej
Cmentarz Wojskowy na Powązkach, zwyczajowo Powązki Wojskowe - cmentarz komunalny znajdujący się przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie.

Nekropolia znajduje się w północno-zachodniej części Powązek, w dzielnicy Żoliborz. Od strony południowej graniczy z Laskiem na Kole, od zachodu al. Armii Krajowej, a od północy ul. Powązkowską.

Cmentarz zajmuje powierzchnię 24,3 ha.

Cmentarz bywa mylony ze znajdującym się przy tej samej ulicy znacznie starszym cmentarzem Powązkowskim. [źródło: Wikipedia, 474387]
typ cmentarzakomunalny
stan cmentarzaczynny
[źródło: Wikipedia, 474387]
Polska
obszar, na którym są dostępne usługi
obszar, na którym usługi nie są dostępne
Historia
Cmentarz został założony w 1912 przez władze Warszawskiego Okręgu wojskowego jako cmentarz prawosławny przeznaczony dla zmarłych żołnierzy rosyjskich. Po wybuchu I wojny światowej miejsce spoczynku znaleźli tu nie tylko Rosjanie, ale również jeńcy - żołnierze niemieccy, węgierscy, chorwaccy, czescy, słowaccy oraz polscy, którzy zmarli w warszawskich szpitalach. Po zajęciu Warszawy przez wojska niemieckie w sierpniu 1915 nekropolia przeszła pod zarząd garnizonu niemieckiego. W jej północno-zachodniej części zaczęto grzebać poległych i zmarłych żołnierzy niemieckich.

Po 1918 cmentarz został przejęty przez władze wojskowe i oddany w zarząd Kurii Biskupa Polowego. Nekropolię powiększono do 16,5 ha, podzielono na kwatery i wytyczono aleję główną. W 1922 Kuria przekazała bezpośredni nadzór nad cmentarzem nowo utworzonej parafii św. Jozefata. Cmentarz stał się tradycyjnym miejscem pochówków wojskowych zmarłych w czasie pokoju oraz członków ich rodzin. W 1921 i w kolejnych latach spoczęli na nim uczestnicy powstań: listopadowego, styczniowego, wielkopolskiego, powstań śląskich, bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej i walk o granice RP oraz ofiary przewrotu majowego.

Umieszczenie po 1937 na ścianie kwatery weteranów powstania styczniowego 205 brązowych tabliczek z nazwiskami powstańców zmarłych w ostatnich latach na terenie Polski był jednym z pierwszych przypadków budowania na cmentarzu grobów symbolicznych - osób zmarłych lub poległych w innych miejscowościach. Takie rozwiązanie było szczególnie często praktykowane na Powązkach po II wojnie światowej.

Podczas obrony Warszawy we wrześniu 1939 na cmentarzu chowano poległych żołnierzy, często ofiary bombardowań lotniczych. Po kapitulacji miasta przeniesiono tam ekshumowane ciała żołnierzy pochowanych na miejskich placach i skwerach.

W 1941 władze okupacyjne rozpoczęły grzebanie na cmentarzu żołnierzy niemieckich. Niemcy zajęli w tym celu pięciohektarowy teren od strony ulicy Powązkowskiej, nakazując ekshumację znajdujących się tam 59 grobów żołnierzy polskich. Wydzielony teren został ogrodzony, a brama główna zamknięta dla ludności polskiej.

W czasie okupacji na Powązkach chowano, zwykle pod przybranymi nazwiskami, członków polskiego ruchu oporu, m.in. Jana Bytnara (jako Jana Domańskiego). Grzebano tam również jeńców radzieckich.

W latach 1945-1947 na cmentarz przenoszono ekshumowane ciała powstańców i osób cywilnych pogrzebanych na terenie miasta w czasie powstania warszawskiego. W zajmujących zwarty obszar kwaterach pochowano poległych w powstaniu żołnierzy Armii Krajowej, m.in. ze zgrupowań i batalionów Zośka, Parasol, Golski, Gustaw, Kiliński, Miotła, Kryska, a także żołnierzy Armii Ludowej. 1 sierpnia 1946, w drugą rocznicę wybuchu powstania, w kwaterze A-26 odsłonięto pomnik Gloria Victis. Ofiary cywilne grzebano w większości na utworzonym w sierpniu 1945 przy wschodniej granicy cmentarza wojskowego na obszarze 7,8 ha pierwszym w Warszawie cmentarzu bezwyznaniowym (komunalnym).

W 1946 cmentarz przejęła administracja wojskowa, co pozwoliło na uzyskanie środków na konserwację i uporządkowanie nekropolii.

W latach 50. na cmentarzu postała Aleja Zasłużonych, umiejscowiona w części alei głównej. Została ona zamknięta dwoma rondami i obsadzona tujami. Jej oś centralną zamyka grobowiec Karola Świerczewskiego. Kiedy zabrakło przy niej miejsca, podjęto decyzję, że jej przedłużeniem będą dwie prostopadłe do alei głównej nekropolii aleje:
* przy głównej bramie przy ul. Powązkowskiej, pomiędzy kwaterami 2 i 4,
* za grobowcem Bolesława Bieruta, pomiędzy kwaterami 30 i 32 oraz 29 i 31.

1 stycznia 1964 doszło do połączenia cmentarza wojskowego z cmentarzem komunalnym, w wyniku czego przejęty przez miasto obiekt zmienił nazwę na ''Cmentarz Komunalny-Powązki''.

w latach 1963-1964 wzniesiono Dom Przedpogrzebowy zaprojektowany przez Zbigniewa Gnassa przy współpracy Ryszarda Sobolewskiego i Stanisława Lisowskiego. W latach 1965-1969 przebudowano kwatery wojenne.

Oprócz wyodrębnionych kwater na cmentarzu znajdują się liczne pomniki, upamiętnienia i tablice pamiątkowe m.in. pomniki Cichociemnych, 54 członków PPR straconych 16 grudnia 1942, I Brygady Spadochroniarzy poległych pod Arnhem oraz jeńców wojennych rozstrzelanych w Woldenbergu.

W 1990 ekshumowano szczątki 2566 pochowanych na cmentarzu żołnierzy niemieckich, którzy zmarli w warszawskich szpitalach z ran odniesionych na froncie wschodnim i podczas walk w powstaniu warszawskim, i przeniesiono je na cmentarz wojenny w pobliżu wsi Joachimów-Mogiły.

W 1998 Rada Warszawy przywróciła nazwę Cmentarz Wojskowy funkcjonującą przed 1964.

Tak jak w przypadku pozostałych stołecznych cmentarzy komunalnych, rodziny zmarłych odznaczonych: Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Krzyża Wojskowego oraz Honorowych Obywateli m.st. Warszawy są zwolnione z opłat za udostępnienie miejsca grzebalnego na Cmentarzu Wojskowym w celu utworzenia i zachowania grobu oraz za udostępnienie niszy urnowej w kolumbarium. [źródło: Wikipedia, 474387]
Kwatery Cmentarza Wojskowego na Powązkach
Kwatera na Łączce.

W tzw. kwaterze Na Łączce pochowani zostali pomordowani przez Urząd Bezpieczeństwa w latach 1945-1956. Miejsce to znajduje się w pobliżu murów pomiędzy cmentarzem wojskowym i bezwyznaniowym (komunalnym), przy którym UB potajemnie chowało pomordowanych. 27 września 2015 odsłonięto tam Panteon - Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych.

Dolinka Katyńska.

Dolinka Katyńska na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach jest najważniejszym w Warszawie miejscem upamiętnienia ofiar zbrodni katyńskiej (1940).

Kwatera Smoleńska.

10 listopada 2010 roku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach odsłonięto pomnik ku czci ofiar katastrofy polskiego Tu-154 w Smoleńsku, zaprojektowany przez warszawskiego artystę rzeźbiarza Marka Moderaua i znajdujący się w tzw. Kwaterze Smoleńskiej. Integralną częścią upamiętnienia są znajdujące się tam groby 28 ofiar katastrofy.

Kwatera Harcerskiego Batalionu Armii Krajowej Zośka.
W tej kwaterze, oznaczonej numerem A-20, znajdują się 174 groby, w większości harcerzy - członków Szarych Szeregów i Batalionu Zośka, którzy zginęli podczas II wojny światowej, oraz pojedyncze groby cywilne.

Pierwszą osobą pochowaną w tym miejscu (3 kwietnia 1943) był Jan Bytnar Rudy, odbity 26 marca w akcji pod Arsenałem. Przy uzyskaniu zgody na jego pochowanie (pod przybranym nazwiskiem Jana Domańskiego) uzyskano jednocześnie zgodę zarządu nekropolii na zajęcie przyległego terenu na kolejne pochówki. Miejsce wskazał Tadeusz Zawadzki Zośka za namową ojca Józefa Zawadzkiego.

Cechą charakterystyczną kwatery są ustawione na grobach białe brzozowe krzyże. Prostopadle do linii grobów znajduje się również mogiła symboliczna w formie muru obłożonego czarnym sjenitem. Wyryto na nim dziesiątki nazwisk poległych żołnierzy związanych z Grupami Szturmowymi i Batalionem Zośka, którzy nie mają swoich grobów na Powązkach (w większości przypadków ich ciał nie odnaleziono) [źródło: Wikipedia, 474387]
Sławni pochowani
Aleksander Szczygło
1963-2010
Zapal znicz na grobie

Danuta Szaflarska
1915-2017
Zapal znicz na grobie

Sławomir Skrzypek
1963-2010
Zapal znicz na grobie

Andrzej Błasik
1962-2010
Zapal znicz na grobie

Henryk Jerzy Chmielewski "Papcio Chmiel"
1923-2021
Zapal znicz na grobie

Grzegorz Ciechowski
1957-2001
Zapal znicz na grobie

Maria Czubaszek
1939-2016
Zapal znicz na grobie

Romuald Dębski
1956-2018
Zapal znicz na grobie

Lech Falandysz
1942-2003
Zapal znicz na grobie

Przemysław Gosiewski
1964-2010
Zapal znicz na grobie

Stefania Grodzieńska
1914-2010
Zapal znicz na grobie

Adam Hanuszkiewicz
1924-2011
Zapal znicz na grobie

Alina Janowska
1923-2017
Zapal znicz na grobie

Wojciech Jaruzelski
1923-2014
Zapal znicz na grobie

Jacek Kaczmarski
1957-2004
Zapal znicz na grobie

Zygmunt Kałużyński
1918-2004
Zapal znicz na grobie

Emil Karewicz
1923-2020
Zapal znicz na grobie

Jerzy Kawalerowicz
1922-2007
Zapal znicz na grobie

Jan Kociniak
1937-2007
Zapal znicz na grobie

Leszek Kołakowski
1927-2009
Zapal znicz na grobie

Janusz Kondratiuk
1943-2019
Zapal znicz na grobie

Marek Kotański
1942-2002
Zapal znicz na grobie

Władysław Kowalski
1936-2017
Zapal znicz na grobie

Maciej Kozłowski
1957-2010
Zapal znicz na grobie

Jacek Kuroń
1934-2004
Zapal znicz na grobie

Lucjan Kydryński
1929-2006
Zapal znicz na grobie

Robert Leszczyński
1967-2015
Zapal znicz na grobie

Jan Machulski
1928-2008
Zapal znicz na grobie

Grzegorz Miecugow
1955-2017
Zapal znicz na grobie

Stanisław Mikulski
1929-2014
Zapal znicz na grobie

Karol Modzelewski
1937-2019
Zapal znicz na grobie

Kornel Morawiecki
1941-2019
Zapal znicz na grobie

Jan Olszewski
1930-2019
Zapal znicz na grobie

Wojciech Pszoniak
1942-2020
Zapal znicz na grobie

Mieczysław Rakowski
1926-2008
Zapal znicz na grobie

Zbigniew Religa
1938-2009
Zapal znicz na grobie

Zbigniew Romaszewski
1940-2014
Zapal znicz na grobie

Olga Aleksandra Sipowicz
1951-2018
Zapal znicz na grobie

Kamila Skolimowska
1982-2009
Zapal znicz na grobie

Tomasz Stańko
1942-2018
Zapal znicz na grobie

Andrzej Strzelecki
1952-2020
Zapal znicz na grobie

Michał Sumiński
1915-2011
Zapal znicz na grobie

Barbara Wachowicz
1937-2018
Zapal znicz na grobie

Henryk Wujec
1940-2020
Zapal znicz na grobie

Zbigniew Zapasiewicz
1934-2009
Zapal znicz na grobie

Galeria
Wikipedia, Anna Zalewska, Flickr images reviewed by FlickreviewR 2, Jarosław Kaczyński in 2018, Jolanta Szczypińska, Marek Kuchciński, Mariusz Błaszczak in 2018, Military Cemetery in Warsaw, Stanisław Karczewski (politician)
Wikipedia, Anna Zalewska, Flickr images reviewed by FlickreviewR 2, Jarosław Kaczyński in 2018, Jola
Wikipedia, Files with no machine-readable source, Military Cemetery in Warsaw, Monuments and memorials of World War II in Warsaw, Self-published work, Warsaw Uprising plaques, Zośka Battalion
Wikipedia, Files with no machine-readable source, Military Cemetery in Warsaw, Monuments and memoria
Wikipedia, Military Cemetery in Warsaw, Powązki Cemetery, Self-published work, Warsaw Uprising plaques, Zośka Battalion
Wikipedia, Military Cemetery in Warsaw, Powązki Cemetery, Self-published work, Warsaw Uprising plaqu
Wikipedia, Flickr images reviewed by FlickreviewR 2, Military Cemetery in Warsaw, Representative Company of the Polish Army
Wikipedia, Flickr images reviewed by FlickreviewR 2, Military Cemetery in Warsaw, Representative Com
Wikipedia, Files with no machine-readable source, Military Cemetery in Warsaw, Monuments and memorials in Warsaw, Self-published work, Warsaw Uprising graves
Wikipedia, Files with no machine-readable source, Military Cemetery in Warsaw, Monuments and memoria
Wikipedia, Files with no machine-readable source, Military Cemetery in Warsaw, Miotła Battalion, Photographs taken on 2006-08-01, Self-published work, Warsaw Uprising graves
Wikipedia, Files with no machine-readable source, Military Cemetery in Warsaw, Miotła Battalion, Pho
Wikipedia, Files with no machine-readable source, Military Cemetery in Warsaw, Monuments and memorials in Warsaw, Self-published work, Warsaw Uprising graves
Wikipedia, Files with no machine-readable source, Military Cemetery in Warsaw, Monuments and memoria
Wikipedia, Military Cemetery in Warsaw, Self-published work
Wikipedia, Military Cemetery in Warsaw, Self-published work
Wikipedia, Beata Szydło in 2016, Commemorations of 2010 Polish Air Force Tu-154 crash, Files provided by Chancellery of the Prime Minister of Poland, Flickr images reviewed by FlickreviewR 2, Flickr public domain images needing human review, Jarosław Kaczyński in 2016, Military Cemetery in Warsaw, P
Wikipedia, Beata Szydło in 2016, Commemorations of 2010 Polish Air Force Tu-154 crash, Files provide
Wikipedia, Cichociemni tombs, Files with no machine-readable source, Military Cemetery in Warsaw, Self-published work, Warsaw Uprising graves
Wikipedia, Cichociemni tombs, Files with no machine-readable source, Military Cemetery in Warsaw, Se
Operatorem serwisu jest
Erkwadrat sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-139-4399
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Rozliczenia transakcji
kartą płatniczą i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem
dotpay.pl