Wybierz język

polski

Zamknij

cmentarz: Powązki, Warszawa
fotografia: Jacek Michiej
Komarów-Osada

Cmentarz rzymskokatolicki w Komarowie-Osadzie

Galeria
Edytuj opis cmentarza
Dodaj zdjęcia
Liczba głosów 2
Piękny cmentarz
Liczba internautów, którzy uznali ten cmentarz za jeden z najpiękniejszych polskich cmentarzy wynosi 2.

Jeśli Ty również uważasz, że to jeden z najpięknijszych polskich cmentarzy wybierz przycisk Piękny cmentarz i oddaj swój głos.

Ranking polskich cmentarzy według liczby głosów jest prezentowany w zakłądce Polskie cmentarze.
Zaznacz poniższą opcję jeśli uważasz, że ten cmentarz jest jednym z najpiękniejszych polskich cmentarzy.

Twój głos wpłynie na pozycję cmentarza w rankingu najpiękniejszych polskich cmentarzy prezentowanym na stronie.

Zamknij

Wróć do strony glównej
Cmentarz rzymskokatolicki w Komarowie-Osadzie - katolicka nekropolia w Komarowie-Osadzie, utworzona na potrzeby miejscowej ludności katolickiej na pocz. XIX w., użytkowany do dzisiaj. [źródło: Wikipedia, 3701648]
wyznanierzymskokatolickie
typ cmentarzawyznaniowy
stan cmentarzaczynny
[źródło: Wikipedia, 3701648]
Polska
obszar, na którym są dostępne usługi
obszar, na którym usługi nie są dostępne
Historia i opis
Cmentarz powstał na początku XIX w. jako kontynuacja cmentarza przy kościele parafialnymD. Kawałko, ''Cmentarze...,'' s. 100-101.. Najstarszy zachowany na jego terenie nagrobek pochodzi z 1855 r. Ostatni raz teren cmentarza powiększano w latach 60. Cmentarz jest wciąż użytkowany.

Na początku lat 90. XX wieku na terenie nekropolii zachowały się ok. 80 kamiennych i betonowych nagrobków sprzed 1945 r.: płyty poziome na podstawach płaskich i katafalkowych, figury Matki Bożej i Chrystusa, dźwigającego krzyż, obeliski, złamane kolumny i pnie drzew. Dekorowane są wielostopniowymi gzymsami uskokowymi, ze szczycikami trójkątnymi i pólkolistymi, tympanonami, akroterionami, płycinowymi pilasterkami na narożach oraz ornamentami roślinnymi i kanelurami. Przy bramie znajduje się kaplica grobowa z 1950 r.

Wyróżniają się mogiły zbiorowe: nieznanej liczby żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej, 31 polskich żołnierzy poległych podczas bitwy pod Komarowem w 1920 r., 36 żołnierzy, w tym 19 nieznanych, poległych w czasie kampanii wrześniowej w 1939 r., grobom towarzyszy rzeźba ludowa przedstawiająca żołnierza polskiego, płyta pamiątkowa poświęcona 42 mieszkańcom Komarowa zamordowanym na Majdanku.

Na cmentarzu rośnie 12 topól, 10 klonów, 4 jesiony, 3 świerki i 2 robinie oraz lipa, wiąz, modrzew, dąb, a także krzewy tui. [źródło: Wikipedia, 3701648]
Galeria
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Komarów-Osada, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Komarów-Osada, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Komarów-Osada, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Komarów-Osada, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Komarów-Osada, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Komarów-Osada, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Komarów-Osada, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Komarów-Osada, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Komarów-Osada, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Komarów-Osada, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Komarów-Osada, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Komarów-Osada, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Komarów-Osada, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Komarów-Osada, Self-published work
Wikipedia, Battle of Komarów, Roman Catholic cemetery in Komarów-Osada, Self-published work
Wikipedia, Battle of Komarów, Roman Catholic cemetery in Komarów-Osada, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Komarów-Osada, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Komarów-Osada, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Komarów-Osada, Self-published work
Wikipedia, Roman Catholic cemetery in Komarów-Osada, Self-published work
Operatorem serwisu jest
Erkwadrat sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-139-4399
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Rozliczenia transakcji
kartą płatniczą i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem
dotpay.pl