Wybierz język

polski

Zamknij

cmentarz: Powązki, Warszawa
fotografia: Jacek Michiej

Opiekun wybranego cmentarza
Na czym polega działalność opiekuna?
Działalność opiekuna polega na realizacji zleceń otrzymanych z portalu pamietam.pl na przypisanym do Ciebie cmentarzu.

Możliwe zlecenia to: zapalenie znicza na grobie, wykonanie dokumentacji zdjęciowej grobu, sprzątanie grobu, położenie kwiatów na grób, dostrczenie kwiatów na pogrzeb, sprawdzenie statusu opłaty za grób u zarządcy cmentarza, wyszukanie grobu u zarządcy cmentarza.

Za co odpowiadasz?
Jako opiekun cmentarza otrzymujesz wyłączność na obsługę zleceń dla danego cmentarza. Oznacza to, że wszystkie zlecenie złożone przez klientów dotyczące danego cmentarza trafiają do Ciebie. Twoją odpowiedzialnością jest terminowe i rzetelne wykonywanie przekazanych do Ciebie zleceń.

W jakim terminie wykonujesz zlecenia?
Jest kilka rodzajów terminów w jakich są wykonywane zlecenia.

Standardowym i najczęściej stosowanym terminem wykonania zlecenia jest pięć dni kalendarzowych. Oznacza to na przykład, że zlecenie, które otrzymasz do wykonania w niedzielę o godzinie 12:00, powinieneś wykonać najpóźniej do końca piątku.

Portal umożliwia też klientom składanie zleceń z datą wykonania w konkretnym, wskazanym przez klienta dniu. Za obsługę tego typu zlecenia otrzymujesz dodatkowe wynagrodzenie. Tego typu zlecenie przekażemy Ci do wykonania na pięć dni przed datą wykonania oczekiwaną przez klienta.

Portal umożliwia też klientom składanie zleceń z datą wykonania w konkretnym dniu i w podanym przedziale godzinowym: 8:00-10:00, 10:00-12:00, 12:00-14:00, 14:00-16:00, 16:00-18:00, 18:00-20:00. Za obsługę tego typu zlecenia otrzymujesz dodatkowe wynagrodzenie. Tego typu zlecenie przekażemy Ci do wykonania na pięć dni przed datą wykonania oczekiwaną przez klienta.

Klienci mogą także zamawiać zlecenia w trybie abonamentowym. Abonament to minium 6 a maksimum 24 wykonania danej usługi w wybranych przez klienta miesiącach. Każdą z pozycji zamówienia abonamentowego przekażemy do Ciebie z pięciodniowym wyprzedzeniem w stosunku do wskazanej przez klienta daty wykonania zlecenia. Dla zleceń abonamentowych klient może wskazać, aby zlecenie było wykonane w ostatnich dziesięciu dniach miesiąca - wtedy zlecenie otrzymasz w połowie miesiąca i będziesz miał na jego wykonanie 10 dni. Klient może wskazać także konkretną datę i/lub przedział godzinowy wykonania zlecenia abonamentowego (za dodatkową opłatą) - wtedy otrzymasz je do wykonania na 5 dni przed datą oczekiwaną przez klienta.

Niezależnie jednak od daty przekazania zlecenia do Ciebie, dla każdego zlecenia z odroczoną (przyszłą datą wykonania) masz pełen wgląd do informacji na temat zleceń z przyszłości, które oczekują na przekazanie do Ciebie.

Jak obsługujesz zlecenia?
Jako opiekun masz swoje dedykowane konto opiekuna na portalu pamietam.pl. Obsługa zleceń odbywa się poprzez stronę pamietam.pl. Aplikacja jest dostępna także na telefonach komórkowych. Wszystkie kroki realizacji zleceń sa potwierdzane powiadomieniami email.

Na czym polega wykonanie usługi 'zapalenia znicza'?
Zlecenie wykonania tej usługi może dotyczyć grobu, który ma zidentyfikowaną lokalizację lub grobu bez zidentyfikowanej lokalizacji. W przypadku grobu ze zidentyfikowaną lokalizacją, wraz ze zleceniem otrzymasz tę lokalizację w postaci numeru grobu, mapy GPS lub opisu dotarcia do grobu. W drugim przypadku, Twoim zadaniem będzie odnalezienie grobu poprzez skontaktowanie się z zarządcą cmentarza. Ta usługa jest dodatkowo płatna przez klienta. Jesli, grób nie zostanie znaleziony, odrzucisz zlecenie. Jeśli zostanie znalezionych więcej niż jedna osoba pochowana - przekażesz poprzez portal informację na ten temat klientowi, celem wskazania przez niego właściwej osoby.

Kolejnym krokiem realizacji zlecenia jest zakup znicza zgodnie ze specyfikacją zgodną z wybraną przez klienta kategorią cenową: znicz mały, większy, średni, duży i specjalny.

Klient może zamówić do znicza także specjalną dedykację. Jest to usługa dodatkowo płatna. W tym przypadku musisz wydrukować dedykację, włożyć ją do otrzymanego od nas kontenera, opatrzeć ozdobnym sznurkiem i dołączyć do znicza.

Następny krok to postawienie i zapalenie znicza na grobie oraz dokonanie dokumentacji zdjęciowej i wprowadzenie jej do systemu.

Na czym polega wykonanie usługi 'zdjęcie grobu'?
Zlecenie wykonania tej usługi może dotyczyć grobu, który ma zidentyfikowaną lokalizację lub grobu bez zidentyfikowanej lokalizacji. W przypadku grobu ze zidentyfikowaną lokalizacją, wraz ze zleceniem otrzymasz tę lokalizację w postaci numeru grobu, mapy GPS lub opisu dotarcia do grobu. W drugim przypadku, Twoim zadaniem będzie odnalezienie grobu poprzez skontaktowanie się z zarządcą cmentarza. Ta usługa jest dodatkowo płatna przez klienta. Jesli, grób nie zostanie znaleziony, odrzucisz zlecenie. Jeśli zostanie znalezionych więcej niż jedna osoba pochowana - przekażesz poprzez portal informację na ten temat klientowi, celem wskazania przez niego właściwej osoby.

Następny krok to dokonanie dokumentacji zdjęciowej i wprowadzenie jej do systemu.

Na czym polega wykonanie usługi 'kwiaty na grób'?
Zlecenie wykonania tej usługi może dotyczyć grobu, który ma zidentyfikowaną lokalizację lub grobu bez zidentyfikowanej lokalizacji. W przypadku grobu ze zidentyfikowaną lokalizacją, wraz ze zleceniem otrzymasz tę lokalizację w postaci numeru grobu, mapy GPS lub opisu dotarcia do grobu. W drugim przypadku, Twoim zadaniem będzie odnalezienie grobu poprzez skontaktowanie się z zarządcą cmentarza. Ta usługa jest dodatkowo płatna przez klienta. Jesli, grób nie zostanie znaleziony, odrzucisz zlecenie. Jeśli zostanie znalezionych więcej niż jedna osoba pochowana - przekażesz poprzez portal informację na ten temat klientowi, celem wskazania przez niego właściwej osoby.

Kolejnym krokiem realizacji zlecenia jest zakup kwiatów zgodnie ze specyfikacją zgodną z wybraną przez klienta kategorią cenową: kwiaty małe lub kwiaty duże oraz kategorią wybranych kwiatów.

Klient może zamówić do kwiatów także specjalną dedykację. Jest to usługa dodatkowo płatna. W tym przypadku musisz wydrukować dedykację, włożyć ją do otrzymanego od nas kontenera, opatrzeć ozdobnym sznurkiem i dołączyć do kwiatów.

Następny krok to dokonanie dokumentacji zdjęciowej i wprowadzenie jej do systemu.

Na czym polega wykonanie usługi 'kwiaty na pogrzeb'?
Pierwszym krokiem realizacji zlecenia jest zakup kwiatów zgodnie ze specyfikacją zgodną z wybraną przez klienta kategorią cenową: wiązanka mała, średnia, duża lub wieniec mały, średni, duży oraz zgodny z kategorią wybranych kwiatów i szarfy.

Następny krok to dostarczenie kwiatów na miejsce ceremonii, której adres otrzymasz wraz ze zleceniem. Kwiaty powinieneś dostarczyć tuż przed rozpoczęciem ceremonii pogrzebowej, a jeśli klient nie poda adresu ceremonii lub poda niewłaściwy adres - na grób.

Następny krok to dokonanie dokumentacji zdjęciowej i wprowadzenie jej do systemu.

Na czym polega wykonanie usługi 'sprzątanie grobu'?
Zlecenie wykonania tej usługi może dotyczyć grobu, który ma zidentyfikowaną lokalizację lub grobu bez zidentyfikowanej lokalizacji. W przypadku grobu ze zidentyfikowaną lokalizacją, wraz ze zleceniem otrzymasz tę lokalizację w postaci numeru grobu, mapy GPS lub opisu dotarcia do grobu. W drugim przypadku, Twoim zadaniem będzie odnalezienie grobu poprzez skontaktowanie się z zarządcą cmentarza. Ta usługa jest dodatkowo płatna przez klienta. Jesli, grób nie zostanie znaleziony, odrzucisz zlecenie. Jeśli zostanie znalezionych więcej niż jedna osoba pochowana - przekażesz poprzez portal informację na ten temat klientowi, celem wskazania przez niego właściwej osoby.

Kolejny krok do sprzątanie grobu.

Następny krok to dokonanie dokumentacji zdjęciowej i wprowadzenie jej do systemu.

Na czym polega wykonanie usługi 'status opłaty za grób'?
Zlecenie wykonania tej usługi może dotyczyć grobu, który ma zidentyfikowaną lokalizację lub grobu bez zidentyfikowanej lokalizacji. W przypadku grobu ze zidentyfikowaną lokalizacją, wraz ze zleceniem otrzymasz tę lokalizację w postaci numeru grobu, mapy GPS lub opisu dotarcia do grobu. W drugim przypadku, Twoim zadaniem będzie odnalezienie grobu poprzez skontaktowanie się z zarządcą cmentarza. Ta usługa jest dodatkowo płatna przez klienta. Jesli, grób nie zostanie znaleziony, odrzucisz zlecenie. Jeśli zostanie znalezionych więcej niż jedna osoba pochowana - przekażesz poprzez portal informację na ten temat klientowi, celem wskazania przez niego właściwej osoby.

Kolejny krok polega na skontaktowaniu się z zarządcą cmentarza i uzyskanie od niego informacji na temat wymaganej daty następnej opłaty za grób oraz wysokości tej opłaty.

Następny krok to wprowadzenie do systemu usyskanych informacji.

Jak rozliczamy realizowane przez Ciebie usługi?
Rozliczanie zleceń będzie polegać na wystawianiu Tobie zleceń dla osoby fizycznej. Dla tych zleceń będziemy naliczać składki ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującym prawem oraz na podstawie złożonych przez Ciebie oświadczeń dotyczących Twojego statusu ubezpieczeniowego oraz podatkowego.

Isnieje także możliwość, aby nasza współpraca odbywała się na zasadach współpracy pomiędzy firmami. W takim przypadku wymagane jest jednak prowadzenie przez Ciebie działaności gospodarczej i wystawianie faktur VAT.

Co jest wymagane, aby rozpocząć działalność?
Do prowadzenia działalności jako opiekun niezbędne jest posiadanie telefonu komórkowego z dostępem do interentu, konta w banku oraz adresu email.

Naszą współpracę rozpoczniemy od podpisania umowy o współpracy.

Aby rozpocząć działalność powinieneś wybrać formułę swojego działania (działalność gospodarcza lub zlecenia dla osoby fizycznej).

Powinieneś także określić, na których cmentarzach chcesz prowadzić swoją działalność. Aby sprawdzić, czy w Twoim mieście cmentarze posiadają już dedykowanych opiekunów wybierz link 'Poszukujemy opiekunów' w stopce, a następnie kliknij w przycisk 'Zobacz miasta'.

Jeśli jesteś zainteresowany rozpoczęciem działaności jako opiekun, wypełnij i prześlij nam swoje zgłoszenie, wybierając widoczny poniżej przycisk.

Operatorem serwisu jest
Erkwadrat sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-139-4399
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Rozliczenia transakcji
kartą płatniczą i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem
dotpay.pl