choose language

english

Close

cemetery: Powązki, Warszawa
photography: Jacek Michiej
Anna Żarnowska
Anna Maria Żarnowska, z domu Rozwadowska (ur. 28 czerwca 1931 w Warszawie, zm. 9 czerwca 2007 w Warszawie) - historyk, badaczka historii polskiego ruchu robotniczego i historii kobiet, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. [source: Wikipedia, Anna_Żarnowska]
Życiorys
Magisterium na Uniwersytecie Warszawskim uzyskała w 1954. Stopień naukowy doktora uzyskała 27 listopada 1962 na podstawie rozprawy pt. ''Kształtowanie się lewicowego nurtu i rozłam w PPS (1904-1906)'' napisanej pod kierunkiem Żanny Kormanowej. Habilitacja w 1973. Od 1985 posiadała tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a od 1995 zajmowała stanowisko profesora zwyczajnego UW.

Pracowała w Zakładzie Historii Partii. Od 1966 przewodnicząca Komisji Historii Kobiet przy Polskim Komitecie Nauk Historycznych, od 1986 kierownik Zespołu/Katedry Historii Społecznej Polski XIX i XX w. na tle porównawczym, od 1989 kierownik projektu badawczego "Społeczno-kulturowa historia kobiet w Polsce w XIX i XX w."; redaktor naukowy (wraz z Andrzejem Szwarcem) serii studiów pt. ''Kobieta i...''. Członek Rady Naukowej International Conference of Labour and Social History (ITH) w Wiedniu od 1990., wiceprzewodnicząca Rady od 1997, przedstawicielka UW w ITH od 1976. Była żoną historyka, profesora Janusza Żarnowskiego.

Była odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pochowana 15 czerwca na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. [source: Wikipedia, Anna_Żarnowska]
Uczniowie
Do jej uczniów należą: Irena Kępa, Jarosław Paskudzki, Andrzej Stawarz, Andrzej Tusiński, Adrian Zandberg. [source: Wikipedia, Anna_Żarnowska]
The service operator is
Erkwadrat sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-139-4399
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Transaction settlements
by payment card and e-transfer
are carried out through
dotpay.pl