choose language

english

Close

cemetery: Powązki, Warszawa
photography: Jacek Michiej
Cezary Józefiak
Cezary Brunon Józefiak (ur. 2 lipca 1932 w Łodzi, zm. 5 stycznia 2007 w Warszawie) - polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, senator I kadencji, członek Rady Polityki Pieniężnej (1998-2004). [source: Wikipedia, Cezary_Józefiak]
Życiorys
W latach 1955-1981 był członkiem PZPR. Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Warszawskim, habilitował się w 1970 na Uniwersytecie Łódzkim, otrzymał następnie tytuł profesorski. W latach 1971-1975 pracował jako dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. W 1975 został kierownikiem Zakładu Teorii Wzrostu Gospodarczego UŁ. W latach 1980-1989 był członkiem Komisji do spraw Reformy Gospodarczej w Polsce.

W latach 1980-1989 pełnił funkcję doradcy Solidarności. Przewodniczył podkomisji polityki gospodarczej w rozmowach Okrągłego Stołu. W wyborach parlamentarnych w 1989 kandydował do Senatu z ramienia Komitetu Obywatelskiego. 19 czerwca 1989 pokonał w II turze wyborów Jana Płócienniczaka, oficera Milicji Obywatelskiej, prowadzącego telewizyjny ''Magazyn Kryminalny 997'' i zdobył mandat senacki. Kampanię wyborczą prowadził wówczas pod hasłem Profesor w Senacie, milicjant w komisariacie!. W latach 1989-1991 pełnił funkcję przewodniczącego senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, zasiadał także w Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Ustawodawstwa Gospodarczego.

Związany ze środowiskiem Unii Demokratycznej, a potem Unii Wolności. W 2004 był kandydatem UW w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W latach 1990-1991 zasiadał w Radzie Ekonomicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W okresie 1990-1993 był dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, w latach 1993-1997 członkiem Rady Naukowej Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. W latach 1992-1997 wchodził w skład Rady Naukowej przy Prezesie Narodowego Banku Polskiego. W okresie 1995-1999 był prezydentem Centrum im. Adama Smitha. W latach 1998-2004 zasiadał w Radzie Polityki Pieniężnej.

Pochowany 25 stycznia 2007 w Alei Zasłużonych cmentarza Doły przy ul. Smutnej w Łodzi (kwatera XXXII, rząd 28, grób 17). [source: Wikipedia, Cezary_Józefiak]
The service operator is
Erkwadrat sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-139-4399
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Transaction settlements
by payment card and e-transfer
are carried out through
dotpay.pl