Válassza ki a nyelvet

magyar

közel

temető: Powązki, Warszawa
fényképezés: Jacek Michiej
A pamietam.pl weboldal szabályai
Chyliczki, 2019-03-01
 • 1. Általános rendelkezések
  • 1.1. A pamietam.pl internetes szolgáltatását (a továbbiakban: Weboldal) a Erkwadrat Sp. z oo, székhelye Chyliczki 05-510-ben, Letnia utca 16-ban, a Varsói Fővárosi Kerületi Bíróság Varsóban, a 14. kereskedelmi részlegben tartott Nemzeti Bírósági nyilvántartás vállalkozói nyilvántartásában, KRS szám alatt. : 0000726873, NIP: 1231394399, REGON: 369938128. A honlap minden jogának tulajdonosa, beleértve a szerzői jogokat, a Erkwadrat Sp. z o. o
  • 1.2. A Weboldal használata a Felhasználó által használt teleinformációs eszköz felszerelésével lehetséges, az internetes hálózathoz és az internetböngészőhöz való hozzáféréssel. A Felhasználó kizárólagos felelőssége a Felhasználó és a Weboldal használatát lehetővé tevő berendezések műszaki feltételeinek kielégítése.
  • 1.3. Ezek a feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) meghatározzák a Weboldal használatának szabályait, ideértve különösen a Szolgáltatások távoli megrendelését a Weboldalon keresztül, a Szolgáltatások teljesítésének szabályait. ug, a szerződő felek jogai és kötelezettségei a távolságra és a panasztételi eljárás szabályaira. Az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások körében a rendeletek az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásról szóló, 2002. július 18-i ACT 8. cikkében említett rendelkezések. 144. számú tétel 1204 későbbi változásokkal. A Weboldal látogatója köteles elolvasni a Szabályzat tartalmát mind a fizetett, mind a szabad szolgáltatások igénybvétele előtt, és a Felhasználó által a Weboldalról történő további felhasználás minden rendelkezés fenntartása nélkül elfogadja. „rendeletek.
  • 1.4. A Szabályzat tartalma és az Adatvédelmi Szabályzat tartalma, beleértve a cookie-k Weboldal használatának leírását, a Webhely láblécszintjén elérhető, és a Felhasználó PDF formátumban letölthető.
 • 2. definíciók
  • 2.1. Adminisztrátor - Erkwadrat Sp. z oo bejegyzett székhelye Chyliczki 05-510-ben, Letnia utca 16-ban, a Varsói Fővárosi Bíróság Varsói Kerületi Bírósága által vezetett Nemzeti Bírósági nyilvántartás vállalkozói nyilvántartásában, KRS 14. szám alatt KRS-ben: 0000726873, NIP: 1231394399, REGON: 369938128,
  • 2.2. Felhasználó - a teljes jogképességgel rendelkező természetes személy, aki a Szabályzatban meghatározott feltételek szerint távrendelést tehet a honlapon.
  • 2.3. Regisztrált felhasználó - Felhasználó, aki létrehozott egy fiókot a honlapon.
  • 2.4. Felhasználó bejelentkezett - Felhasználó, aki bejelentkezett a Fiókjába a Weboldalon végzett munkamenet során.
  • 2.5. Fiók - a Weboldalon tárolt, a Felhasználót és annak tevékenységét érintő adatok összessége, amelyekre ezt a Számlát létrehozták.
  • 2.6. Szolgáltatás - lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy strukturált tartalmat tegyen közzé weboldalakon és a Szolgáltatási adatbázisokban, és a Felhasználó nevében, az általa megrendelt szolgáltatásokat a kiválasztott termékekből és tevékenységekből végezze el. A szolgáltatások fizethetők vagy ingyenesek, amelyekről a Felhasználó tájékoztatást kap a Szolgáltatás megrendelése vagy használata előtt.
  • 2.7. Munkanap - hétfőtől péntekig minden nap, kivéve Lengyelország ünnepnapjait;
  • 2.8. Bevásárlókosár - a Honlapon elhelyezett hely, amely a rendelésre kerülő Szolgáltatásokról információkat gyűjtsön, amelyet a Kosárba helyeztek a Weboldalon, egy végleges rendelés előtt.
  • 2.9. Tartalom - a Felhasználó által a weboldalakon és a Szolgáltatási adatbázisokban közzétett bármilyen formában megjelenő üzenet, a Webhely által biztosított helyeken és feltételek mellett.
  • 2.10. Képek - egy meghatározott típusú tartalom, beleértve a következőket: elhunyt személyek, temetési szertartások, sírok és temetők, a felhasználók által közzétett weboldalakon és a szolgáltatási adatbázisokban.
  • 2.11. Az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvény - az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló, 2002. július 18-i törvény (2002. évi 144. tétel, későbbi módosításokkal). .);
  • 2.12. Fogyasztói jogokról szóló törvény - a fogyasztói jogokról szóló, 2014. május 30-i törvény (Journal of Laws 2014, 827. tétel);
  • 2.13. Bejegyzések könyve - a weboldal funkcionalitása, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a weboldalon személyes üzeneteket adjanak meg és adjanak meg az elhunytakról, a Weboldal által elérhető formában és feltételek mellett.
  • 2.14. Oldalak - a felhasználó és a szolgáltatás együtt értelmezve.
 • 3. Weboldalaktivitási profilok - A honlap tevékenysége négy fő trendre összpontosít: a pihenőhelyek gondozása, a lengyel temetők bázisa, az elhagyott ízek és az obituáriák.
  • 3.1. A Pihenőgondozás részeként a Felhasználó a következő szolgáltatások egyikét rendelheti meg a honlapon: gyertya megvilágítása a sírban, fénykép dokumentálása a sírról, virág elhelyezése a sírban, sír tisztítása, sír tisztítása virágok a temetésre, információ megszerzése a sír díjáról, a sírért fizetendő díj. A fenti szolgáltatások a Felhasználó által kijelölt temetőben és a temetésre történő virágrendelés esetén a temetési helyszínen és időben kerülnek végrehajtásra, ha a helyet a Felhasználó adatai alapján jelezték és megerősítették.
  • 3.2. A Weboldal a Felhasználók rendelkezésére bocsátja a megrendelési folyamat strukturált alkalmazási körét és formáját, és lehetővé teszi számukra, hogy azok elfogadhatók legyenek, amíg megfelel a Weboldal által meghatározott formai követelményeknek. A megrendelés benyújtása során csak a Weboldal által rendelkezésre bocsátott kereteken belül és feltételekkel lehet megfogalmazni.
  • 3.3. A sírban lévő gyertya gyújtása esetén a szolgálat az öt bemutatott kategóriából választja ki a gyertyákat: kicsi, nagyobb, közepes, nagy és különleges. A rendelkezésre álló gyertyák egyes kategóriáit mintaképek és kapcsolódó leírások határozzák meg. A temetők különböző helyszínei kínálatának sokfélesége miatt a megrendelt fénykategória kiválasztása olyan terméket jelent, amely hasonló a bemutatott kategóriához és a Weboldal által kínált árkategóriához. A megrendelt Szolgáltatás olyan termék használatával történő végrehajtása, amely nem tükrözi pontosan a Weboldalon megjelenő üzenetet, nem lehet a Felhasználó panaszának alapja. A vállalkozó a rendelkezésre álló választékból választja ki a színt és egy speciális gyertyatartó modellt, amely egy adott kategória szintjéhez igazodik.
  • 3.4. A sír fénykép dokumentációjának elkészítésének keretében a Szolgálat vállalja, hogy három napot biztosít a Felhasználónak a nappali pihenőhelyről. A fényképek három különböző perspektívát mutatnak a sírnak: az első egy sír a legközelebbi környezettel, a második pedig a sír képe, a harmadik pedig a sírkő közelsége az eltemetett azonosítóval. A fényképeket GPS-jelölővel kell ellátni, amely lehetővé teszi a fényképezett sír pontos helyének jelzését.
  • 3.5. Abban az esetben, ha a sírban virágot fektetnek, két ajánlott költségvetési szint közül választhat: Kis virágok - táncok és nagy virágok - egy drágább halmaz. A költségvetés mindegyik szintjén rendelkezésre állnak a virágkategóriák, amelyek lehetnek cserepes virágok, vágott virágok, mesterséges virágok, friss virágok nádja és mesterséges virágokkal ellátott nád. A kategórián belül választhat a rendelkezésre álló és bemutatott virágfajták közül, vagy megbízhatja ezt a kiválasztást a vállalkozóknak, elfogadva, hogy elfogadja a döntést kötelező erejű pártként. A virágtípust választva a virágok színtónusát választhatja. Kiválasztva a bemutatott példányokat, amelyek rövid leírást tartalmaznak, vagy ezt a választást a szerződő félre bízzák, elfogadva, hogy elfogadja a döntést mint kötelező párt, kimeríti a virágok e szolgáltatás keretében történő kiválasztásának kritériumait. A Virágok elhelyezése a sírba a Felhasználó által választott kategória, műfaj és szín szerint, kimeríti a Szolgáltatás elkötelezettségét. A Weboldal előtt a megrendelési folyamat során bemutatott grafikai elemek tisztán jogi jellegűek, és nem képezhetik a kitöltött megbízás pontos hivatkozását.
  • 3.6. A sírtisztítás részeként a Szolgáltatás a Szolgáltatás három szabványosított kategóriáját biztosítja:
   • 3.6.1. Az első kategória egy vagy kettős sír kihasználása, amely az égett gyertyák, elszáradt vagy barnított virágok és más, a megsemmisültnek vagy lejártnak tartott temető dekorációk eltávolítását jelenti, a sír kefével cserélve a közvetlen környezetet a szennyeződésekből, például levelekből, gallyakból és egyéb felesleges elemekből, valamint a havazásból kihasználva.
   • 3.6.2. A második kategória egy vagy két sír alaptisztítása, amely a betakarítást alkotó tevékenységek mellett magában foglalja a sír állandó elemeinek alapos tisztítását és mosását, és ha ez kívánatos és lehetséges, olyan tartósítószer használata, amely megfelel a sírkövek anyagának. Ha a sír földdel töltött részekből áll, vagy talajjal állandó edények vannak, ez a fajta tisztítás magában foglalja a gyomlást, a fűnyírást, a gereblyét.
   • 3.6.3. A harmadik kategóriát a sírok alapján végzik, és teljes tisztításból áll, amely a sírépületben végzett tevékenységek mellett gondos tisztítást és tisztítást is biztosít a sír és a sír külső falai között. valamint egyéb állandó külső elemei, és adott esetben a tartósítószer használata, amely megfelel a sír elkészítéséhez szükséges anyagnak.
   • 3.6.4. A sír vagy sír tisztítás részeként a légköri viszonyok függenek. +2 ° C alatti hőmérsékleten a takarítás és karbantartás, valamint a földmunkák nem garantáltak.
   • 3.6.5. A Szolgáltatás hatálya nem terjed ki az állandó szennyeződések eltávolítására és a sírok károsodására,
  • 3.7. A temetésre a virágok rendezése két kategóriába sorolható: egyrészt a kompozíció típusára, azaz koszorúra vagy kötésre, másrészt egy költségvetési változatra, azaz egy kis, közepes vagy nagy összetételre. A kiválasztott kategóriák esetében a kompozíció típusát további választásnak kell alávetni, azaz egy vagy két virágfajt, valamint a virágok fajtáját és színét. A virágok fajával és színeivel kapcsolatos döntéshozatalban felmerülő problémák esetén a választás a szerződő felek számára bízható meg, elfogadva, hogy a döntést kötelező erejűként fogadja el. A megrendelés befejezéséhez szükséges, hogy a Felhasználó megadja az elhunyt nevét és vezetéknevét, valamint a temetési szertartás időpontját és időpontját. A virágok a szertartás helyére kerülnek, közvetlenül annak megkezdése előtt, ha a helyet a Felhasználó az ünnepségen adta. Ha a szertartás helyét a Felhasználó nem adja meg, a vállalkozó megpróbálja elrendezni, és ha ez a kísérlet nem sikerül, a virágok közvetlenül a sírba kerülnek, közvetlenül az ünnepség vége után. az ünnepségen. A temetésre vonatkozó virágrendet a temetési szertartás előtt kell megrendezni. A megrendelés tárgyához kapcsolódó grafikai elemek a Weboldal által a megrendelési folyamat során bemutatottak, pusztán jogi jellegűek, és nem jelentenek pontos hivatkozást a feldolgozandó megrendelésre. A temetők különböző helyszínei által kínált ajánlat sokfélesége miatt a megrendelt összetétel kiválasztása a Weboldalakon bemutatott és leírtakhoz hasonló megjelenést és a Weboldal által az ilyen típusú választékban megadott árkategóriát jelent. A megrendelt Szolgáltatás végrehajtása olyan termék használatával, amely nem tükrözi pontosan a Weboldalon grafikusan bemutatott képet, nem lehet a Felhasználó panaszának alapja.
  • 3.8. Sash - ez a szolgáltatás integrálva van a szolgáltatással A virágok a temetéshez, és egy kötés vagy egy dekoratív szalaggal ellátott szalag összekapcsolása a felhasználó által összeállított üzenettel. 100 karakterből áll. A szervizbe helyezendő szöveget a Szolgáltatás a Szolgáltatás megkezdése előtt moderálja. A sztring tartalmának elfogadásának hiánya a szárnyon azt eredményezi, hogy nem sikerült a teljes megbízást teljesíteni, amellyel a szárny integrálva van, és felhatalmazza a szolgáltatást arra, hogy egyoldalúan eltérjen a megrendelés végrehajtásától a felhasználó által korábban kifizetett összeg megfelelő rendezésével. ... ezzel a rendeléssel.
  • 3.9. Elkötelezettség - integrált szolgáltatásként el lehet rendelni egy dedikálást, amely személyes üzenet a felhasználótól, amely legfeljebb 100 karakterből álló szöveget tartalmaz. Az elkötelezettség egy dekoratív medálban kerül elhelyezésre, és egy zseblámpához vagy zálogjátékhoz kapcsolódik. Az elkötelezettség felvétele külön és kiegészítő fizetésnek minősül. A Szolgáltatás kezdete előtti odaadás szövegét a Weboldal mérsékli. Az elkötelezettség tartalmának a weboldalon való elfogadásának hiánya azt eredményezi, hogy nincs lehetőség arra, hogy a teljes megbízást teljesítsék, amellyel az elkötelezettség integrálva van, és felhatalmazza a webhelyet arra, hogy egyoldalúan eltérjen a megbízás végrehajtásától a felhasználó által korábban kifizetett összeg megfelelő rendezésével zku ezzel a rendeléssel.
  • 3.10. Sírszolgáltatások, sírfotók, sírtisztítás, sírvirágok, sírdíjak ellenőrzése, sírfizetés, rendelés és a szolgáltatás helyes végrehajtása érdekében A felhasználó köteles tájékoztatni az eltemetve, amely lehetővé teszi, hogy megtalálják azt a sírot, amelyen vagy azzal kapcsolatban, amelyhez a szolgáltatást végre kell hajtani. Várható, hogy az eltemetett nevet, keresztnevet, születési dátumot és a halál időpontját azonosítják, ahol a név és a vezetéknév kötelező. Az eltemetett digitális rekord által lefedett temetőben a szolgáltatás automatikusan megtalálja az eltemetett sírot, amely megjeleníti az összes olyan helyet, amely megfelel a Felhasználó által megadott keresési feltételeknek. A helymeghatározó szolgáltatás által megadott listából válassza ki azt a személyt, akinek vagy amelyhez a Szolgáltatást rendeli. Ha az eltemetett honlap által megjelenített listában nincs a felhasználó által keresett személy, akkor ez azt jelenti, hogy nincs ilyen temetkezés a temetőben, vagy nem tudja megrendelni a szolgáltatást automatizált módon. Ilyen bizonytalan helyzetekben lépjen kapcsolatba a honlap üzemeltetőjével a megadott e-mail címen: kontakt@pamietam.pl. A temetőben, amelyet nem fed le a digitális eltemetett nyilvántartások, kérjük, adja meg a sírhely helyét, ha a hely felhasználó. ismert, vagy fizetett szolgáltatást rendelhet egy adott temető kereséséhez egy adott temetőben. Ha a sírhely elhelyezkedése ismert, akkor négyféle módon adhatja meg: a sír számozását az adott temetőben a számozási sírok egyezményével összhangban, a sír fényképét GPS-jelölővel, jelezze a sírra a sírban a Digitális Szolgáltatás által bemutatott temető térképe, a sírba jutás leírása. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott információk alapján, valamint a sírhely elhelyezésével kapcsolatos felelősségére, illetve egy sírhely keresésére vonatkozó további utasítás alapján egy adott temetőben megkezdi a megrendelt Szolgáltatások végrehajtását.
  • 3.11. A sírkeresés megrendelése kizárólag a Felhasználó által szolgáltatott adatokon alapul, és a megbízó közvetlen kommunikációjában áll a temetőgazdálkodással annak érdekében, hogy meghatározza a keresett sír helyét. Ha a vállalkozó által hozott lépések egyértelműen súlyos helyet kapnak, akkor az adott hely alapján megrendelt szolgáltatás teljesül, és a Felhasználónak nyújtott Szolgáltatás visszaigazolása az azonosíthatót is tartalmazza. a temető helyén elhelyezett sírhely. Ha a Felhasználó által biztosított eltemetett adatok esetén a kijelölt temetőben egynél több sírhely található, a Felhasználó e-mail üzenetet kap a Webhelyről a sírhely elhelyezésére vonatkozó kéréssel. a kifinomultak közül az eltemették. Ez a jelzés feltétele annak, hogy a Weboldal elvégezze a Szolgáltatást, amelyre a keresést megrendelte, és a végrehajtás dátuma a Felhasználó válasza után kezdődik. A keresési szolgáltatás akkor is tekinthető, ha a szolgálat rendelkezésére álló temető dokumentációból kiderül, hogy a kívánt temetkezés nem a megadott temetőben áll. Ebben az esetben a Felhasználó megkapja a vonatkozó e-mail információkat a Weboldal által benyújtott Szolgáltatásszámlával együtt, amely nem volt lehetséges a negatív keresés miatt.
  • 3.12. A "A sírkötelezettség ellenőrzése" szolgáltatás a vállalkozó közvetlen kapcsolatán alapul a temetőgazdálkodással, hogy a temetőből a temető által feltüntetett sírfizetési státuszra vonatkozó információkat szerezzen be.
  • 3.13. A "füst sír" szolgáltatás lehetséges a sírok számára, amelyekre vonatkozóan a webhelyen a korábban megrendelt szolgáltatás alapján "A sírkötelezettség ellenőrzése" alapján került sor az aktuális töltési állapotra vonatkozó információk megadására. A szolgáltatás a Weboldalon a Felhasználó nevében a szükséges díjfizetést terheli, és a Felhasználót elektronikus úton nyújtja be a díjat igazoló dokumentumot.
  • 3.14. A Szolgáltatás végrehajtása akkor kezdődik, amikor a Szolgáltatás elfogadja a megrendelés helyes kifizetését. A kétségek elkerülése érdekében a Felek következetesen megállapodnak abban, hogy a Felhasználó a megrendelt Szolgáltatásért fizetendő fizetése a Felhasználó egyértelmű kérésének szinonimája, azonnal megkezdve annak végrehajtását, azaz. a megbízás visszavonásának határideje előtt. A fenti kérelem a 21. cikkben említett nyilatkozat. bekezdés. A fogyasztói jogokról szóló törvény 2. cikke, amely a 35. cikkhez alkalmazandó. e törvény. A Szolgáltatás megkezdésének dátuma szintén a 14 napos időszak kezdete, amikor a Felhasználónak lehetősége van a megrendelés felmondására a 27. cikknek megfelelően. Fogyasztói jogokról szóló törvény.
  • 3.15. A "Znicz na gra" ("Znicz gra gra"), "A sírhely beállítása", "A sír tisztítása", "Sírok a sírra", "A sírkötelezettség ellenőrzése", "A sírért fizet" a sírok teljesítésének időpontja nem haladhatja meg a végrehajtás kezdetétől számított 5 napot. Ezt a határidőt a Szolgáltatás helyes végrehajtására, a Felhasználó és a Weboldal közötti információcserére és megállapodásokra fordított idővel meg lehet hosszabbítani. Ez a szolgáltatási mód akkor alkalmazható, ha a megrendelés során a felhasználó kiválasztja a végrehajtás azonnali megkezdésének lehetőségét. A sírszolgáltatások, sírfotók, sírtisztítás, sírkészítmények esetében azonnali mód mellett a felhasználónak lehetősége van arra, hogy három módot mutasson be a jövőbeli dátumra. a Szolgáltatás végrehajtása vagy a Szolgáltatás teljesítésének időpontja. Az első opció - ellenőrizze az opciót, és legalább két nap múlva adja meg az előre jelzett dátumot, ahonnan el akarja kezdeni a Szolgáltatást. Ebben az esetben a Szolgáltatást a Felhasználó által megadott időponttól számított 5 napon belül meg kell szüntetni. Ebben az esetben a Szolgáltatás dátuma a Felhasználó által megjelölt időponttól kezdődik, ha a Szolgáltatást eddig megfizették. Második lehetőség - az opció kiválasztása és az előzetes dátum rendelkezésre bocsátása a mai napon legalább hét napig, melyik időpontban és a kiválasztott órai időintervallumban A szolgáltatás végrehajtása, ha a szolgáltatás lesz helyesen fizetett. Az adott időpontra és az órai időszakra vonatkozó opciót meg kell fizetni. A harmadik opció az előfizetési mód. Ez a mód azt jelenti, hogy a kiválasztott Szolgáltatást legalább hat hónapon belül megrendeljük a megrendelés benyújtásának határidejét megelőző 24 hónaptól. Az előfizetési megrendelés ütemezésének elkészítéséhez kérjük, használjon egy speciális formanyomtatványt, amely a megrendelés ilyen módját jelzi. Az előfizetési mód a megrendelt Szolgáltatás megrendelését és végrehajtását jelenti a hónap lehetséges időszakától számított kiválasztott hónapban. Ezt az egy hónapos végrehajtást a Felhasználó választása szerint a hónap utolsó tíz napján, vagy a hónap egy adott napján, illetve a megadott időpontban, kétórás időközönként, vagy a következővel jelölhetjük meg: egész nap. A második opcióhoz hasonlóan az adott időpontra és az óradíjra vonatkozó opciót is meg kell fizetni.
  • 3.16. Az elektronikus levelezésen alapuló weboldal kommunikációt folytat a Felhasználóval a megrendelt Szolgáltatások végrehajtásával kapcsolatban. Ez a kommunikáció a Felhasználó e-mail címére kerül elküldésre, amikor a Fiók létrehozása a webhely e-mail címéről az info@pamietam.pl címen történik. A felhasználó alapvető üzenetei a következők: a megrendelés megerősítése és a szolgáltatás megerősítése.
   • 3.16.1. A megrendelés megerősítése különösen tartalmazza a megrendelés számát, a megrendelés összegét, az elfogadott és alkalmazott fizetési módot, a Szolgáltatás tárgyának leírását, az árképzés sorainak specifikációját, a megrendelés befejezésének napját. Services. A Rendeletben foglalt rendelkezésekkel kapcsolatos megrendelés megerősítésének meg kell felelnie a Weboldal 21. cikk szerinti kötelezettségének. Fogyasztói jogokról szóló törvény.
   • 3.16.2. A Szolgáltatás teljesítésének megerősítése magában foglalja a Szolgáltatásról szóló nyilatkozatot a Szolgáltatás befejezéséről, annak specifikációjáról, a teljesítés dátumáról és időpontjáról, valamint a sírban végzett Szolgáltatásokról, a teljesítményéről készült dokumentációról. A "Znicz na gra" ("Znicz na gra ..."), a "Grave sír", a "sírhely beállítása" és a "A sír tisztítása" esetében a fényképészeti dokumentáció három súlyos nézetből áll: A szolgáltatás teljesítése. A temetésre vonatkozó Virágszolgálat esetében a diszkrét fotódokumentáció legalább egy képet tartalmaz a rendezett összetételről, összeállítva a temetési szertartás helyére vagy a temetés helyére, ha a temetési szertartás helyére történő szállítás lesz. niemoĹźliwa. A "Sírkötelezettség állapotának ellenőrzése", a "Füst a sír" szolgáltatás esetében a Szolgáltatás megerősítése a temetővezetés által kiadott megfelelő dokumentum elektronikus másolata lesz.
   • 3.16.3. Az elutasításról vagy a megbízás végrehajtásának elmulasztásáról szóló értesítés magában foglalja a megrendelés azonosítását és meghatározását, az elutasítás okát és az elutasított megbízás rendezésének szabályait. A megrendelés elutasításának oka lehet az elkötelezettségre vagy a szárnyra helyezendő tartalom elfogadásának hiánya, a Felhasználó nem tudja feltüntetni az eltemetett listából eltárolt jogot, amelyet a szerződő fél a keresési megbízás végrehajtása vagy egyáltalán nem talált. A Felhasználó a honlapon feltett kérdésben ebben a kérdésben, a Szolgáltatás megfelelő díjának megfizetésének elmulasztása a végrehajtás időpontja előtt. A megrendelés elmulasztása abból adódhat, hogy a Felhasználó helytelen adatokat ad meg a sírhely elhelyezkedését vagy a temetési szertartás helyét illetően, mivel a szerződő fél nem tud hozzáférni a kijelölt súlyos vagy temetési szertartáshoz, vagy a szükséges együttműködés a temetővezetés képviselőivel.
  • 3.17. Ha a Szolgáltatás e-mailben történő kézbesítéséről szóló értesítéseken kívül a Felhasználó SMS-ben további értesítést szeretne kapni, jelezve a megrendelésben a megfelelő opciót és beleegyezést, majd a Webhelyet további átutalási díjért. > Az ilyen értesítést a Felhasználó által erre a célra megadott mobiltelefonszámra adja.
  • 3.18. A Weboldalon megrendelt összes fizetett Szolgáltatást jelenleg az aktuális árlistának megfelelően értékelik, és az aktuális árkedvezmények politikájával összhangban, a Szolgáltatás teljes árát pedig összetevői szerint is bemutatjuk. , A Szolgáltatás által lefedett termékekre és tevékenységekre bontva.
  • 3.19. A Szolgáltatás befejezésének a Felhasználó általi befejezését a rendszer jelzi, hogy készen áll a végleges megerősítésre váró megrendelések Kosárába (gomb "A kosárba"). A bevásárlókosár egy szolgáltatásgyűjtemény, amelyet a Weboldalon egy munkamenetben rendeltek meg. Ezeket a szolgáltatásokat részletesen ismertetik, azok összetevői szerint értékelik, valamint a honlap árképzési politikájának megfelelően nyújtott kedvezményeket. A Kosárba helyezett megrendelések szabadon megtekinthetők és a Kosárból is eltávolíthatók. A Kosárból érkező megrendelések eltávolítása, amelyekért vagy azzal kapcsolatban, amelyekhez a Webáruház árpolitikája szerint kedvezményt kaptak, a Vásárlási Megrendelés Kosárban fennmaradó árak újraszámítását eredményezheti. Ebben az esetben az ár újraszámítása csak a Weboldal által alkalmazott kedvezményes politikára vonatkozó szabályokkal összefüggésben történik.
 • 4. A lengyel temetők adatbázisa a webhely egy része, ahol strukturált információkat adnak meg a lengyel temetőkről, amelyekre a honlapot önmagában vagy a felhasználók cselekvései révén szerezték be, amelyek lehetővé teszik számukra a szolgáltatási adatbázisba való belépést. A Weboldal célja, hogy információt szerezzen az összes, Lengyelországban található temetőről. A Szolgáltatás feladata, hogy információkat szolgáltasson és szolgáltasson a szolgáltatási adatbázisban rendelkezésre álló temetőkről, mint például a nevét, helyét, temetkezési helyét, történetét, a helyiségen nyugvó hírességeket, fotógalériát. Azok a kritériumok, amelyek alapján a honlap tájékoztatást nyújt a temetőkről, a szekció főoldalán találhatók.
  • 4.1. A weboldal lehetővé teszi, hogy a bejelentkezett felhasználók beírhassák a temetők leírásait, amelyek eddig nem rendelkeztek ilyen leírással, valamint a már létező leírások módosításai. A leírások szolgáltatásához a Weboldal egy olyan különálló űrlapot tartalmaz, amely tartalmazza a táblázatos adatok bevitelére szolgáló mezőket, a fő leírást és az azt követő fejezeteket, mint például az elhunyt történetét vagy hírnevét. A leíráshoz szükséges információnak lengyelnek kell lennie, és a Felhasználó, aki megadja, nevét és álnevét írja alá. Ugyanakkor a Felhasználó kijelenti, hogy az általa a temető leírásába bevitt információk igazak és megbízható történelmi vagy rekordforrásokból származnak.
  • 4.2. A weboldal funkciója a képek galériájának bővítése a bejelentkezett felhasználók által a temetőbe, amely a honlap minden látogatója számára elérhető. A képek a temető galériájába való beviteléhez használja a "Fotó hozzáadása a temetőből" funkciót. A galériában közzéteendő fényképeket a kérelmező első és utónevével vagy álnevével kell aláírni, akiknek egyidejűleg meg kell jelezniük, hogy jogosult megosztani ezeket a fotókat ‡ nyilvános üzenethez. A fotót közzétevő felhasználó közli, hogy ez a temetőre vonatkozik, és nem sérti senki jogait, beleértve a szerzői jogokat.
  • 4.3. Bármely Felhasználó saját akaratánál szavazhat egy "temető" kategóriájú temetőért, így kifejezi a felértékelődését az objektum értékeiért, amelyek egyedi jelentőségűek. A weboldal összegyűjti az ilyen szavazatokat, futtatja és osztja meg az adott kategóriába tartozó rangot.
  • 4.4. A közvetlenül a honlap által szervezett temetők számára megrendelheti a területükön temetett sírhoz kapcsolódó szolgáltatásokat.
  • 4.5. Azok a temetők esetében, amelyeket a Szolgálat még nem közvetlenül szervizelt, lehetőség van arra, hogy megvilágítsanak egy virtuális gyertyát a területükön eltemetve. A fáklyához csatolhat egy elkötelezettséget, amely egy személyes üzenet, amely az eltemetett személyhez kapcsolódik. A virtuális snitch szolgáltatás ingyenes és csak a bejelentkezett Felhasználók számára elérhető, és a Weboldal által elérhető eljárásnak megfelelően. A megvilágított gyertyát a Felhasználó első és utónevével vagy álnevével kell aláírni, aki elrendelte, és az elkötelezettséggel együtt a temető általános oldalán és a Felhasználó fiókjának "Szerettem" lapján kerül bemutatásra. Egy ilyen meggyújtott gyertya ég, és a következő 7 napig látható lesz, és ezen idő után az erről szóló információk automatikusan eltávolításra kerülnek.
  • 4.6. A honlap fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a Felhasználók által a "Lengyel temetők" szakaszban megadott tartalmat és a jogot, hogy saját belátása szerint elutasítsa ezeket a tartalmakat.
  • 4.7. A Webhelyen közzétett tartalmakért kizárólag a benyújtó felhasználó felelős.
  • 4.8. Ezeknek a temetőknek a szolgáltatásadatbázisába való felvétele, amelyek még nincsenek benne, a Felhasználó alkalmazásán alapul, amelyet a kontakt@pamietam.pl címre küldtek. Mivel az új temető létrehozását az adatbázisban csak a honlap képviselője teszi lehetővé, ez az eljárás a megállapított belső szabályokat követi, és kapcsolatba lép a bejelentő felhasználóval.
 • 5. A "A szentek, akik elmentek" című szakaszt a meghaltaknak szentelték, akik a Szolgáltatás besorolása szerint széles körben ismertek életükről, és jelentős szerepet játszottak az olyan területeken, mint a kultúra , művészet, tudomány, politika, sport, gazdaság, orvostudomány, közszolgáltatás és emberi kapcsolatok. A híres szekció minden karakterét életrajzi jegyzettel jelölik a rendelkezésre álló és megbízható forrásokból és egy fotógalériából. A híres személygel kapcsolatban a Szolgáltatás négyféle szolgáltatást nyújt.
  • 5.1. A híresek számára, akik a szolgálat számára rendelkezésre álló temetőkben temették el, megrendelhetik a valódi fáklya égetését a pihenőhelyükön. Ezt a szolgáltatást a regisztrált és bejelentkezett webhely-felhasználók számára fizetik ki. A szent síroknál a gyertyák nagy számának köszönhetően a kicsi és az ilyen kategóriák a legmegfelelőbbek. Az Ön személyes üzenete, amely a Snitch megvilágításához kapcsolódik a választott tiszteletre méltó sírjánál, egy mellékelt elkötelezettség megrendelésével fejezhető ki. A dedikáció a felhasználó által készített szöveg, amely legfeljebb 100 karakterből áll, amelyet egy dekoratív címkére helyeznek és egy megvilágított fáklyához csatolják. Az elkötelezettség csatolását külön szolgáltatásként kezelik, és kiegészítőleg fizetik. Az elhunyt tisztelete miatt az elkötelezettséget a honlap ellenőrzi. A bejelentett elkötelezettség tartalmának elfogadhatatlansága a weboldalról a megrendelt szolgáltatástól való eltéréshez vezet. A megvilágított gyertyát a szent sírba vagy egy erre a célra kijelölt helyen vagy a legközelebbi környezetben helyezik el. A szolgáltatás megerősítése egy e-mail értesítés lesz, amely a sír környékéről, egy sírkőről és egy elkötelezettséggel rendelkező gyertyáról rendelkezik, ha megrendelésre kerül. A valódi fáklya megvilágításáról szóló információ a híres honlapján fog megjelenni a "Zaval gyertya a sírban" bejáratánál, valamint a "Szeretett" szekcióban a megrendelő és a temető oldalán, amelyen a Szent is van. eltemetve. Ez az információ a következő hét napig látható lesz.
  • 5.2. A híresek számára, akik különleges helyeken temettek el, ahol a hozzáférés szabályozott, és a gyertyák égése nem lehetséges, megrendelheti a friss fehér rózsa helyét a pihenőhelyük közelében. Ezt a szolgáltatást a regisztrált és bejelentkezett webhely-felhasználók számára fizetik ki. A hajtogatott friss virág egy fehér, közepes méretű rózsa lesz. Csakúgy, mint egy igazi bűbájhoz, az Ön személyes üzenete, amely a rózsa mellé helyezi a választott tiszteletbeli hely pihenőhelyét, a mellékelt odaadás megrendelésével fejezhető ki. Az elkötelezettség beillesztését külön szolgáltatásként kezelik, és kiegészítőleg fizetik. Az elkötelezettség tartalmát a honlap ellenőrzi, és a tartalom elfogadásának hiánya a weboldalról a megrendelt Szolgáltatás lemondását eredményezi. A fehér rózsa közvetlenül a Szent Pihenőhely vagy egy erre a célra kijelölt helyre kerül. A szolgáltatás megerősítése egy e-mail értesítés lesz, amely a pihenőhelyről és a rózsaról szóló fotót tartalmaz, ha megrendelésre kerül. A fehérgalléros betétekre vonatkozó információk a híres oldalon, a "Rózsák fehér gallérja", valamint a Rendező fél fiókjában található "Saját intimates" részben láthatóak. azon a helyen, ahol a Szent van eltemetve. Ez az információ a következő hét napig látható lesz.
  • 5.3. A híreseknek, akiket nem temetnek el a honlapon, megrendelheti a virtuális gyertya szimbolikus világítását. Ez a szolgáltatás ingyenes és elérhető a regisztrált és bejelentkezett webhely-felhasználók számára. Ahhoz, hogy megvilágítson egy virtuális szörnyet, szükséges, hogy a Felhasználó a honlapon használt álnevet biztosítson. A Snitch-hez csatolhatsz, amely egy legfeljebb 100 karakterből álló felhasználó személyes szövege. Az elkötelezettség tartalmát a honlap ellenőrzi, és a tartalom elfogadásának hiánya a weboldalról a megrendelt Szolgáltatás lemondását eredményezi. A virtuális gyertya megvilágításával kapcsolatos információk a híresek honlapján fognak látni a "Zámával virtuális gyertya" bejáratánál, valamint a "Szerettem" című részben a Rendező fél fiókjában. Ez az információ a következő hét napig látható lesz.
  • 5.4. A bejelentkezett felhasználók számára, akiknek személyes üzenetüket el kell hagyniuk a híresről, a Szolgáltatás erre a célra egy külön nyilvántartási könyvet biztosít, ahol a felhasználó képes továbbítani ezt a bejegyzést. A kiküldött hozzászólás egy ingyenes szolgáltatás, a szerző nevét és álnevét kapja, és a webhely összes látogatója látni fogja. A honlapon való közzététel előtt a bejegyzés tartalma ellenőrizhető lesz, mint az üzenet kifogástalan kultúrájának és az elhunyt tiszteletének kifejeződése. A honlap fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint elutasítsa a közzétételre benyújtott bejegyzést. A bejegyzés a híres honlapon határozatlan időre látható.
  • 5.5. Azok a felhasználók, akik tájékoztatást szeretnének kapni a híres emberek indulásáról, feliratkozhatnak az értesítések csoportjára, csak e-mail címüket hagyják, amely a megerősítést követően elküldhető hírek a Weboldalon bemutatott híresekről.
 • 6. A Kosárba helyezett Fizetett szolgáltatások esetében a felhasználó a következő feltételek mellett fogadja el a fizetést.
  • 6.1. A weboldal bemutatja a Kosár összes tartalmát képező összes szolgáltatás összegét.
  • 6.2. A Kosárból származó Szolgáltatások kifizetését csak a regisztrált és bejelentkezett Felhasználó végezheti. A regisztrálás és bejelentkezés szükségességéről szóló információ megjelenik a képernyőn, amely elkezdi a bejelentkezett felhasználók fizetési folyamatát.
  • 6.3. A rendelkezésre álló fizetési módok közé tartoznak a gyors online átutalások, a fizetési kártyák és a hagyományos átutalások, a felhasználó preferenciáinak és preferenciáinak megfelelően.
  • 6.4. A "Fizetés" gomb kiválasztása a Fizetési szakaszban megegyezik a Felhasználónak a megrendelést teljesítő nyilatkozatával a fogyasztói jogokról szóló törvény 17. cikkének (2) és (3) bekezdésében említett fizetési kötelezettséggel. .
  • 6.5. A gyors internetes átutalásokon és a fizetési kártyákon alapuló módszereket a honlapon és a honlapon a Dotpay sp. Z oo nyújtja, székhelye Krakkóban, ul. Wielicka 72, 30-552 Krakkó, a Nemzeti Bírósági nyilvántartás vállalkozói nyilvántartásába bejegyezve KRS 0000700791 szám alatt, amelyet a Krakkói Kerületi Bíróság - Śródmieście Krakkóban tartott, a Nemzeti Bírósági nyilvántartás 11. kereskedelmi osztálya, a NIP 6342661860 és a REGON 240770255 részesedése, amelynek teljes tőkéje 4 000 000,00 PLN. Ezen fizetési módok esetében a Dotpay sp. Z oo által megosztott és garantált feltételek mellett valósítják meg azokat, és a Webhely nem gyűjt, nem gyűjti vagy feldolgozza a fizetési kártyaszámokkal, a bankszámlákkal és a a felhasználó által a fizetési folyamat során rendelkezésre bocsátott személyes adatok. A Weboldal a fizetés teljesítéséhez kizárólag a Felhasználó személyes adatait és a Dotpay-t biztosítja. A Dotpay ezen adatok független adminisztrátorává válik. A Dotpay kizárólag a törvényes tevékenysége céljából dolgozza fel azokat. A honlap nem bízza meg az ilyen adatok feldolgozását a Dotpay-re. A honlap nem felelős a Dotpay sp. Z o. O. által végrehajtott fizetési folyamat helyességéért és hatékonyságáért.
  • 6.6. A hagyományos átutalást a Felhasználó bármely rendelkezésre álló módszerrel hajtja végre, amely hozzájárul a Szolgáltatás számlájához, amelyet a fizetési mód kiválasztásakor nyújt. A hagyományos átutalás teljes és teljes adatait a Webhelyen létrehozott fiók létrehozása során megadott e-mail címre küldjük. A szolgáltatás hagyományos átutalást vár a megrendelt Szolgáltatások értékének megfelelő összegben.
   • 6.6.1. Ha a hagyományos átutalás összege meghaladja a megrendelt Szolgáltatások értékét, akkor a megrendelés kifizetettnek minősül, és a túlfizetés összegét a Felhasználónak visszatérítjük.
   • 6.6.2. Ha a hagyományos átutalás összege alacsonyabb, mint a megrendelt Szolgáltatások értéke, a megrendelés nem tekinthető kifizetettnek. A Felhasználót e-mailben tájékoztatják a fizetésről és arról, hogy a Szolgáltatás mennyi időn belül feltölti a hiányzó összeget. Ha a Felhasználó nem teljesíti a fizetési határidőt, a megrendelést töröljük, és a Felhasználó visszafizeti az eddig fizetett díjakat,
  • 6.7. A kifizetés a Weboldal által a Felhasználó által felszámított és fizetett szolgáltatások teljesítésének előfeltétele, valamint az a időpont, amelytől kezdve kezdődik a megrendelés kezdete abban az esetben, amikor a kifejezés eredménye a megrendelés a megfelelő fizetési elszámolás határideje előtt volt.
  • 6.8. A Felhasználó kijelenti, hogy a megrendelt Szolgáltatásokért történő fizetését is kifejezett kérésként kell kezelni, hogy azonnal megkezdje a megrendelt Szolgáltatások teljesítését, azaz a határidő lejárta előtt a 21. cikk (1) bekezdésével összhangban a szerződés \ t A fogyasztói jogokról szóló törvény 2. cikke.
  • 6.9. Minden bevett és fizetett Szolgáltatás bevétel vagy HÉA-számla. Az áruk és szolgáltatások adójáról szóló 2004. március 11-i törvény rendelkezései (egységes szerkezetbe foglalt szöveg: 2011. évi 177. tétel 1054. sz. Törvény) és a pénzügyminiszter 2013. december 3-i rendelete alapján. a számla kiállításánál (Journal of Laws, 2013, 1485. tétel), a Felhasználó aláírása - mint a Szolgáltatás vásárlója - nem kötelező a HÉA-számlán. Ebben az esetben a felhasználó csak az eredeti számlát kapja. Meg kell jegyezni, hogy a számlákat a Felhasználó által a Számlán belül erre a célra rendelkezésre bocsátott adatok felhasználásával bocsátják ki.
  • 6.10. A Felhasználó közvetítés formájában történő nyújtásában, amely magában foglalja, hogy a Szolgáltatás a Szolgáltatás nevében és a Felhasználó részére a Szolgáltatás részét képező termékeket vásárol, a Szolgáltatás, beleértve a A Szolgáltatás visszaigazolása a vásárlónak a vásárlást igazoló dokumentumról számlát vagy személyes vásárlási visszaigazolást vagy átvételi elismervényt nyújt, attól függően, hogy a Szolgáltatás a Számla vagy a személyes visszaigazoláshoz szükséges felhasználói adatokkal rendelkezik. megvásárolható, és hogy a termék eladója számlázható-e vagy személyi visszaigazolást kaphat a vásárlásról. Az ilyen dokumentum képének elektronikus formában történő megadása a Felhasználónak a Felhasználó nevében és nevében történő megszerzésének megerősítése érdekében teljesíti a Weboldal kötelezettségeit. Abban az esetben, ha a tényleges vásárlási összeg kisebb, mint a Felhasználó által a megrendelés során elhelyezett összeg, a Weboldal azonnal visszatéríti a Felhasználót a túlfizetett tételt.
  • 6.11. Az árukról és szolgáltatásokról szóló 2004. március 11-i törvény (egységes szerkezetbe foglalt szöveg: 2011. évi törvénykönyv, 177. szám, 1054. tétel) rendelkezéseivel összhangban a Felhasználó számlákat kiállít és küld ki, számlát korrigál, regisztrált igazolások csak elektronikus formában. Az e dokumentumok elektronikus formában történő fogadására vonatkozó hozzájárulás megegyezik azzal, hogy lemond a papíron történő kézhezvételtől.
 • 7. A felhasználó kijelenti, hogy elfogadja az alábbi csatornákat és kommunikációs formákat a weboldallal, amelyek kimerítik a kommunikáció hatókörét és módját.
  • 7.1. A Honlapon elérhető formanyomtatványok - a Felhasználó személyes tevékenységeiből származó adatok kitöltése, kitöltése, módosítása vagy törlése, valamint a Webhely láblécén elérhető összes kapcsolati űrlap.
  • 7.2. A levelezés használata az elektronikus levél használatával - komplex megrendelésekből vagy azok benyújtásának szándékából eredő működési célokból, a Szolgáltatások kifizetését és a kapcsolódó nyilatkozatokat igazoló dokumentumok elektronikus formátumának elküldésére a Felhasználó és a Weboldal közötti szerződéses kapcsolat. Feltételezzük, hogy az e-mail kézbesítéshez a Felhasználó számára megfelelő cím a Fiók beállítása során megadott e-mail cím, és a Webhelyről ez az info@pamietam.pl cím az elküldött üzenethez automatikusan és nem igényel válaszolást, és a cím@pamietam.pl címet mind a bejövő, mind a kimenő levelezéshez olyan ügyekben, amelyek az üzemeltető részvételét igénylik a weboldalon.
  • 7.3. Kapcsolat telefonon a szolgálat forródrótján a tevékenységének terjedelmével kapcsolatban, +48 (22) 350 75 61
  • 7.4. Csevegés a Weboldal tanácsadóval, amely elérhető a Fiók panelen.
 • 8. A Felhasználó jogosult panaszokat benyújtani mind a fizetett, mind az ingyenes szolgáltatásokra vonatkozóan.
  • 8.1. A Weboldal tevékenységeivel kapcsolatos minden panasz az elektronikus szolgáltatások területén és a megrendeléseken keresztül e-mailben küldhető a kontakt@pamietam.pl címre
  • 8.2. A panaszt benyújtó felhasználó köteles panaszt küldeni a fiók létrehozása során az általa megadott e-mail címről.
  • 8.3. A panaszok csak a Szabályokkal ellentétes és az alkalmazandó jogszabályokkal összeegyeztethetetlen intézkedésekre vonatkozhatnak, kivéve, ha a Szabályzat tartalmazza azokat, vagy nem módosította azokat hatékonyan.
  • 8.4. A panasszal kapcsolatos levelezésnek egyértelműen meg kell határoznia az érintett helyzetet és átfogó leírást.
  • 8.5. A panaszokat a Weboldalra történő e-mailben történő tényleges kézbesítés időpontjától számított 14 napon belül tisztességesen kezelik.
  • 8.6. A panasz elbírálásával kapcsolatos információkat a Felhasználó fiókjában mentett e-mail címére küldik, amelyhez a Felhasználó beleegyezik.
 • 9. A fizetett és fizetett megbízás indoklás nélkül történő visszavonásának joga a Felhasználó számára kizárólag a fogyasztói jogokról szóló törvény 27. cikkének elvei és rendelkezései szerint hozzáférhető.
  • 9.1. A Felhasználó, aki a Honlapon keresztül távértékesítési szerződést kötött és fizetett, 14 napon belül visszavonhat belőle anélkül, hogy indoklással és olyan költségekkel járna, amelyek nem az elfogadott a szolgáltatás nyújtásának módja, beleértve a weboldal harmadik fél számára felmerült kezelési költségeit is.
  • 9.2. A Megbízásról való lemondási jog nem vonatkozik a Felhasználóra a fogyasztói jogokról szóló törvény 38. cikkében meghatározott eseteknek megfelelő megrendelésekre, ideértve különösen a Szolgáltatások nyújtását, amennyiben a Webhely a Szolgáltatást teljesítette. a felhasználó kifejezett beleegyezésével teljes egészében vagy részben meghajlítani. A Felhasználó kötelessége a Szabályzat elolvasása a megrendelés előtti elolvasása után arra utal, hogy ténylegesen tájékoztatást kapott, mielőtt megkezdte annak megállapítását, hogy a Weboldal által végzett szolgáltatás teljesítése után elveszíti az elállási jogot. a megrendelésből teljes egészében vagy a kitöltött részében, vagy ha a Szolgáltatás eleme a Felhasználó specifikációjának megfelelően megszerzett tárgy, amely egyéni igényeinek kielégítésére szolgál.
  • 9.3. Ha a Felhasználó visszavonási nyilatkozatot nyújtott be, mielőtt a Weboldal megkezdte a megrendelés végrehajtását, úgy vélik, hogy megszűnik a webhelyek megkötése.
  • 9.4. A megrendelésből való visszavonás határideje azon a napon kezdődik, amikor a Felhasználó a megrendelt Szolgáltatást terheli.
  • 9.5. Az elállási jog gyakorlásához a Felhasználó köteles e tekintetben megfelelő nyilatkozatot benyújtani a Honlaphoz. Az ilyen nyilatkozatot a Fiókpanel szintjén a "Késleltetett" funkció és a "Rendelésem" lapon, vagy az e-mail címre, a kontakt@pamietam.pl címre, a fiókjában regisztrált felhasználói címen lehet használni és a fogyatékosság feltétele a fogyasztói jogokról szóló törvény 2. számú mellékletében meghatározott képlet szerint. A határidő megőrzése érdekében elegendő a lejárat előtti nyilatkozat elküldése, amelyet a tényleges, az e nyilatkozatot tartalmazó e-mail üzenet küldésének rendszerdátumával igazol.
  • 9.6. A honlap e-mailben azonnal visszaigazolja a Felhasználónak a megrendelésről való visszavonásról szóló értesítést.
  • 9.7. A Weboldal köteles haladéktalanul megadni a Felhasználót a megrendeléssel kapcsolatban a benyújtott visszavonással kapcsolatban.
  • 9.8. A rendelet e cikke kimeríti a fogyasztói jogokról szóló törvény 1. sz.
 • 10. A fizetett szolgáltatás honlapján történő nem teljesítése vagy részleges teljesítése következtében, vagy a Szabályzat 8. cikkében foglalt panasz elfogadása, valamint a Felhasználó távollétéből való visszavonása a fogyasztói jogokról szóló törvény 27. cikkének való megfelelés érdekében a Felhasználó jogosult a megrendelt Szolgáltatással kapcsolatban felmerült díj teljes vagy részleges visszatérítésére. Uga ....
  • 10.1. A belsőleg elfogadott elvek szerinti szolgáltatás a fentiekben ismertetett helyzetekben visszatérítendő összeg kiszámítását teszi lehetővé.
  • 10.2. A Weboldal ugyanazzal a fizetési csatornával és ugyanazzal a fizetési eszközzel téríti vissza a helyes összeget, amelyet a Felhasználó a megrendelt Szolgáltatás kifizetése során használt.
  • 10.3. Fizetés vagy annak egy része, valamint a Szabályzatban előírt megtagadás szabályai, a visszautasítás megtagadása a Weboldal szemszögéből kimeríti és lezárja az ügyet, amelyhez a visszatérítést elvégezték vagy elutasította.
 • 11. Regisztrált felhasználó esetében a Weboldal automatikusan létrehoz egy fiókot.
  • 11.1. A Fiók a Weboldalon olyan hely, amely lehetővé teszi a Felhasználóval és a Weboldalon végzett tevékenységével kapcsolatos adatok beírását, módosítását, bemutatását és tárolását olyan módon, amely csak egy adott felhasználó és weboldal számára elérhető.
  • 11.2. A Fiókhoz való hozzáférés a Weboldalra történő bejelentkezés után lehetséges.
  • 11.3. A Weboldal a Számla részeként elérhetővé teszi a Felhasználó számára a funkcionális részekre csoportosított információkat és űrlapokat. Ezen szakaszok részeként a Felhasználónak lehetősége van a Tartalom beírására és olyan beállítások kiválasztására, amelyek befolyásolják profiljának működését a Weboldalon, és bemutatják és megosztják a Webhelyen közzétett Tartalmat.
   • 11.3.1. Saját hozzátartozók - olyan hely, ahol az eltemetett személyekkel kapcsolatos információkat tárolnak, amelyért a Felhasználó Szolgáltatást rendelt, vagy amelyre a Felhasználó a Szolgáltatást megrendelés nélkül önállóan adta meg. A Felhasználó, aki eldönti, hogy a Tartalom elérhetővé válik-e a Weboldal más Felhasználóinak, felelős a temetkezéssel kapcsolatos tartalom önálló bevezetéséért. A Felhasználónak különösen azt kell jeleznie, hogy a közzétett képek esetében joga van nyilvánosan megosztani őket. A biztonság, az etika és a jogszabályoknak való megfelelés érdekében a Weboldalra történő közzétételre szánt tartalmat a mérséklési folyamat szabályozza.
   • 11.3.2. A gyászolók egy olyan szakasz, amelyben a Felhasználó maga szerkesztheti magát, majd személyes üzenetet küldhet közzé és terjeszthet egy obituary, részvét és emlékek formájában. A szolgáltatás ingyenes, de minden közzétett üzenetnek meg kell adnia a kiadó személy nevét és vezetéknevét. Az elhunyt és az emlékek esetében meg kell adni az elhunyt személy nevét és vezetéknevét, valamint annak a személynek a nevét és vezetéknevét, akinek a részvétét irányítják. A felhasználó dönti el az elkészített üzenet közzétételének időpontjáról és az e-mail megosztásról azoknak a címzetteknek, akiknek e-mail címeket ad. A weboldal sablonokat és egy különálló űrlapot biztosít az üzenet tartalmának szerkesztéséhez és a címzettek e-mail címeinek megjelöléséhez. A kiválasztott sablon alapján az üzenet írására vonatkozó utasítások az űrlap alatt érhetők el. A felhasználó kizárólagosan felelős az üzenet átviteli és terjesztési listáján szereplő tartalomért. A Weboldal fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a közzétételre benyújtott üzenetben található Tartalmat és annak elutasításának lehetőségét, ha nem fogadja el a Weboldal pozitív jóváhagyását.
   • 11.3.3. Rendelésem - ez az a hely, ahol a Felhasználó megrendeléseiről tájékoztatást nyújtunk, részletezve azok számát, benyújtásának dátumát és időpontját, leírását, állapotát és a megvalósítással kapcsolatos információkat. A még nem teljesített megrendelések és a távollevők közötti szerződésből való kivonás kötelező 14 napos határideje még nem járt le, a Felhasználó dönthet úgy, hogy lemond a megrendelésről a "Define" gomb kiválasztásával. Miután a Felhasználó megerősített egy megalapozott döntést, hogy kilépjen a megrendelésből, a rendszer a fogyasztói jogokról szóló törvény 30. cikke (3) bekezdésének 2. pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően kezeli ezt a kérelmet. "E törvény 35. és 38. cikke.
   • 11.3.4. Adataim - ez az a rész, ahol a Felhasználó megadja és elmenti a következő adatokat: e-mail, név, vezetéknév, álnév, telefonszám, adatok a helyes HÉA-számla kibocsátásához, hozzájárulása az adatok feldolgozásához a Webhelyen. Az e-mail cím az egyetlen olyan személyes adat, amelyet a Webhely megkövetel egy fiók létrehozásához és szervizeléséhez. A fennmaradó adatok akkor szükségesek, ha a Felhasználó bizonyos intézkedéseket tesz a Weboldalon vagy a Szolgáltatás megrendelésekor. A becenevet arra használják, hogy aláírja a megrendelt Szolgáltatásokat, amelyekre az információkat nyilvánosan terjesztik a honlapon, például egy gyertya megvilágítására Sławny sírján, ahol mindenki láthatja annak a személynek az álnevét, aki ezt a fáklyát világította meg a. Az álnevet alkalmazását vagy megváltoztatását a Weboldal tanácsadója moderálja, és közvetlenül a pozitív elfogadás után a álnevet a rendeltetésszerű használatnak megfelelően lehet elérni. Az adott telefonszámot felhasználhatja a Felhasználónak csak a Weboldalon végzett tevékenységével vagy az SMS-értesítéssel kapcsolatban. Egyéb személyes adatok szükségesek a helyes számlázáshoz, a panaszkezelési folyamat kezeléséhez és a megbízásból való kilépéshez.
   • 11.3.5. Fiókbeállítások - itt a Felhasználó úgy dönt, hogy részt vesz a Szolgáltatás által biztosított kommunikátorban, és azon kívül, hogy kiválasztja a Weboldalak bemutatásához rendelkezésre álló nyelvi lehetőségeket és a Weboldalhoz való kapcsolódást, valamint az SMS-kommunikáció időintervallumát, a Felhasználó úgy dönt, hogy részt vesz a Szolgáltató által biztosított kommunikátorban. ‡ blokkolja a Weboldal marketing tevékenységeit egymás ellen.
   • 11.3.6. E-mail értesítések - ez az a hely, ahol a Felhasználó nyilatkozatot tehet arról, hogy elektronikus értesítést szeretne kapni: Lengyelországból és külföldről híres, aki elhunyt, bejelentkezési kísérletek, hozzátartozói szolgáltatások a hozzátartozóim sírjaira más felhasználók által, a moderált bejegyzések elfogadása / elutasítása, más felhasználóktól kapott üzenetek, a Weboldal tanácsadójától kapott üzenetek.
   • 11.3.7. Messenger - a Weboldal Felhasználói közötti önkéntes kommunikáció eszköze. Az üzenet címzettjei álnevek alapján azonosíthatók, amelyek a "Saját adataim" részben a Messengerben való részvételhez szükségesek. Csak a felhasználók - a tartalom küldője felelős az ezen eszközzel feltöltött tartalomért.
  • 12. A tiltott tevékenységek és a hozzáférés blokkolása.
   • 12.1. Tilos a Weboldalon az alkalmazandó jogot, a szociális normákat, az erkölcsi normákat vagy az etikai elveket megsértő magatartásokat betölteni, és a Weboldal és Felhasználóinak hátrányára más cselekményeket vállalni, akik jogaikat veszélyeztetik vagy érdekeit.
   • 12.2. Különösen tilos:
    • 12.2.1. a Weboldal vagy a weboldalak vagy a kapcsolódó eszközök használatával a felhasználók által terjedő, a törvényekkel ellentétes tartalom, faji, vallási vagy etnikai gyűlöletre, vagy az erőszak terjesztésére, valamint a tartalomra > Vulgáris, vulgáris, általában morálisan elítélhető, társadalmilag helytelen vagy etikai elveket sértő,
    • 12.2.2. megtiltja a weboldal használatát a felhasználók számára az üzleti szervezetek, áruk és szolgáltatások reklámozásához vagy reklámozásához, beleértve a hirdetési üzenetek vagy kereskedelmi információk elhelyezését a weboldal kifejezett hozzájárulása nélkül,
    • 12.2.3. minden olyan cselekvés, amely a honlapot potenciális jogi felelősségre készteti, vagy kárt okozhatna,
    • 12.2.4. feldolgozási kódok elhelyezése a felhasználók által (pl. vírusok, botok, férgek vagy más számítógépes kódok, mint például programok vagy szkriptek), beleértve azokat, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználókról, akik meglátogatják a Webhelyoldalakon található bejegyzéseket, vagy a honlapon elérhető egyéb bejegyzésekről;
    • 12.2.5. a regisztrációs űrlapokon tilos bizalmatlan adatokat szolgáltatni.
   • 12.3. A hirdetési üzenetek és a kereskedelmi információk, beleértve a más webhelyekre történő átirányításokat, a felhasználók által történő elhelyezése csak a honlap előzetes kifejezett beleegyezésével engedélyezett, és a reklámüzeneteket és kereskedelmi információkat úgy kell elkészíteni, hogy ne keletkezzenek kétségei vannak a névleges jellegükkel kapcsolatban, és megfelelnek a törvény 9. cikkében foglalt iránymutatásoknak.
   • 12.4. Annak érdekében, hogy minimálisra csökkentse annak a kockázatát, hogy a jogszabályoknak és a Szabályzatnak nem megfelelő tartalmakat a weboldalakon és a Weboldalak adatbázisaiban helyezzük el, a Weboldal fenntartja a jogot, hogy mérsékelje vagy törölje a Felhasználók által biztosított tartalmat, a Webhely egyes területein és a kiválasztott tartalomtípusok körében.
   • 12.5. A Szabályzat ebben a szakaszában meghatározott szabályok megsértése esetén a Weboldal jogosult a Felhasználónak az Egyéni Számlájához való hozzáférés megakadályozására és a Felhasználó felelősségének meghatározását lehetővé tevő intézkedések megtételére.
  • 13. Szellemi tulajdon
   • 13.1. A honlap kijelenti, hogy az egyetlen olyan jogalany, amely saját kizárólagos jogainak (beleértve a védett tulajdonjogokat, a kapcsolódó jogokat, az ipari tulajdonjogokat) rendezésére jogosult. ... a weboldal szerkezetét, alkalmazási körét és formáját, mind weboldalai, funkciói és adatbázisai vonatkozásában, mind szellemi tőkéjének elemeit, valamint minden más, a felhasználó rendelkezésére bocsátott szellemi tulajdonjogot. és a know-how jogait, és a felhasználó vállalja, hogy teljes mértékben tiszteletben tartja ezt az állítást.
   • 13.2. A felhasználó kijelenti, hogy:
    • 13.2.1. nem jogosultak a Weboldal egyéb, a Tartalomtól eltérő elemekkel kapcsolatos jogaira, beleértve a szerzői jogokat, és csak a Szabályzatban meghatározott mértékben.
    • 13.2.2. nem jogosult a tartalomtól eltérő üzenetek és formanyomtatványok rögzítésére, sokszorosítására, megosztására, közzétételére vagy terjesztésére, kivéve, ha az ilyen jogszabályok vagy rendeletek rendelkezéseiből származik, \ t
    • 13.2.3. nem jogosult arra, hogy a Tartalomon kívüli webhelyterületekre beavatkozzon, különös tekintettel arra, hogy nem jogosult a Weboldal tartalmára, szerkezetére, formájára, grafikájára, működési mechanizmusára vagy egyéb elemeire beavatkozni, és nem a Tartalomon kívüli területeken bármilyen változtatást, kiegészítést, módosítást vagy egyéb tevékenységet végez, kivéve azokat, amelyek kifejezetten megengedettek a jelen Szabályzatban.
   • 13.3. A Weboldalon a Tartalmat feltöltő Felhasználó, beleértve különösen a fényképeket, véleményeket, bejegyzéseket, amelyek művek (a szerzői jog és a kapcsolódó jogokról szóló 1994. február 4-i törvény értelmében), a Weboldalhoz nem elegendő Állandó, visszavonhatatlan és fizetés nélküli licenc, amely határozatlan ideig használja ezeket a munkákat, amely magában foglalja különösen a dal nyilvános megosztását oly módon, hogy mindenki hozzáférhessen ehhez a helyhez és az Ön által választott idő alatt (pl. Internet). Az engedélyt az engedélyezés idején ismert valamennyi működési területre megadják, különösen a következő működési területeken:
    • 13.3.1. a munka rögzítésének és reprodukálásának területén - másolatok készítése bármilyen rendelkezésre álló technikával rögzítésre és multiplexelésre, rögzítésre bármilyen kommunikációs eszközzel, \ t
    • 13.3.2. a dal egészének, töredékeinek vagy bármely elemeinek használata minden kommunikációs formában, önmagában vagy más alkotásokkal vagy a munka töredékeivel kombinálva;
    • 13.3.3. a munka terjesztésének területén: - nyilvános előadás, megjelenítés, megjelenítés, reprodukció és műsorszórás és visszautasítás, valamint a munka nyilvános megosztása oly módon, hogy mindenki hozzáférhessen hozzá az általuk választott helyen és időben.
   • 13.4. A Felhasználó kijelenti, hogy a Tartalom, beleértve az elhunyt személyre vonatkozó fotókat és adatokat, amelyeket az oldalakon vagy a Honlap alapjaiban tettek közzé, igazak, és nem sérti a szerzői jogokat és a személyes jogokat.
   • 13.5. A felhasználó minden típusú anyagnak a weboldalakon és a Szolgáltatás adatbázisain való felvétele szinonimája a felhasználó megosztásának és felelősségének.
  • 14. Felelősség> Ä ‡
   • 14.1. a Honlap felelőssége csak a Felhasználó tényleges kárát fedezi;
   • 14.2. a Weboldal felelőssége a Felhasználó által megrendelt Szolgáltatás értékére korlátozódik;
   • 14.3. A Weboldal nem felelős a Felhasználónak azért, hogy Szolgáltatásokat nyújtson neki, és hogy a funkcionalitást szabad formula formájában adja.
   • 14.4. A weboldal nem felelős harmadik felek, köztük az internet és a fizetési szolgáltatók tevékenységéért és mulasztásáért.
   • 14.5. A honlap gondoskodik a helyes működés és a folyamatos rendelkezésre állás biztosításáról, valamint a weboldal működésével kapcsolatos problémák megoldásáról.
   • 14.6. A Weboldal fenntartja a jogot, hogy blokkolja a Felhasználó Számláit, akinek a Weboldalra vagy más Felhasználókra nézve ártalmasnak tartott tevékenységét, vagy az alkalmazandó joggal vagy a Szabályzat rendelkezéseivel ellentétesnek tartják.
   • 14.7. A honlap vállalja, hogy biztosítja a nyújtott szolgáltatások minőségét.
   • 14.8. A Weboldal nem vállal felelősséget a vis maior, a készülék meghibásodása vagy a Felhasználók jogosulatlan beavatkozása által okozott teljesítményzavarokért, még akkor sem, ha ez a felhasználói fiókok adatainak elvesztéséhez vezetne.
   • 14.9. A Weboldal nem felelős a Felhasználók hozzáférhetőségének ideiglenes megszakításáért, ami a Weboldal változásaiból és fejlesztéseiből ered.
   • 14.10. A Weboldal nem vállal felelősséget a Felhasználók által közzétett Tartalomért és egyéb anyagokért, beleértve azok elvesztését.
   • 14.11. A Weboldal nem felelős harmadik felek tevékenységéért, sem a Felhasználók adatainak a Webhely céljával és szabályaival ellentétes használatáért.
   • 14.12. A Honlapnak joga van a Felhasználó Fiókjának megakadályozására, különösen a Szabályzat rendelkezéseinek megsértése esetén, hogy jogellenes, sértő, valótlan tartalmat helyezzen a helyszínre, ellentétes a törvényekkel, az erőszakot, gyűlöletet, megsértést erkölcsi normák vagy jó szokások.
   • 14.13. Ha a Fiókot a Weboldal blokkolja, annak feloldása csak a Honlap jóváhagyásával történhet.
   • 14.14. A Weboldalakon közzétett hirdetési információk nem képeznek ajánlatot a Ptk. Rendelkezéseinek értelmében, és a Weboldal nem vállal felelősséget azok tartalmáért.
   • 14.15. A Felhasználó felelős minden olyan intézkedésért, amely megszegi a Szabályokat és az alkalmazandó jog rendelkezéseit.
   • 14.16. A Felhasználó kijelenti, hogy a Honlapon elkövetett minden cselekedete egy elhunyt vagy eltemetett személy kapcsán nem kerül végrehajtásra a legközelebbi személy akaratával szemben.
  • 15. Záró rendelkezések
   • 15.1. E rendelkezések rendelkezései a Weboldal minden felhasználójára vonatkoznak.
   • 15.2. A honlap fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzat rendelkezéseit bármikor és az indoklás indoklása nélkül megváltoztassa.
   • 15.3. A Szabályzat módosítása esetén a Honlapon a Szabályzat egységes szövegét azonnal közzé kell tennie, és e-mailben értesíti a Felhasználókat.
   • 15.4. A Felhasználó köteles elolvasni a módosított Szabályzatokat mind a Fizetett szolgáltatások használata, mind pedig a rendelkezések szabad és abszolút betartása előtt.
   • 15.5. A Szolgáltatások megrendelésének a Weboldal részeként történő benyújtása a lengyel jog hatálya alá tartozik.
   • 15.6. A regisztrált felhasználók nem tudják megosztani fiókjukat harmadik felekkel.
   • 15.7. A rendeletek a honlapon való közzétételének napján lépnek hatályba.
A szolgáltató az
Erkwadrat sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-139-4399
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Tranzakciós elszámolások
fizetési kártyával és e-transzferrel
keresztül történik
dotpay.pl