choose language

english

Close

cemetery: Powązki, Warszawa
photography: Jacek Michiej
Obituaries on the portal

Next ❭


necrology
Iwo Dudarenko
necrology
Elżbieta Jasiewicz
necrology
Danuta Westyna Zach
necrology
Irena (lulka) Stefanicka
necrology
Andrzej Trzaska
necrology
Zofia Wojtysiak
necrology
Janusz Hyla
necrology
Henryka Reszka
necrology
Zbigniew Książczak
necrology
Maria Całkowska
necrology
Augustyna Małolepsza
necrology
Krzysztof Wrabec
necrology
Teresa Skorenko
necrology
Jacek Grąbczewski
necrology
Jan Łopuski
necrology
Wacława Podsiadłowska
necrology
Ewa Wiegandtowa
necrology
Maria Janiszewska
necrology
Witold Kaliszewski
necrology
Jan Ogórek
necrology
Eleonora Szostkiewicz
necrology
Andrzej Sobociński
necrology
Tadeusz Olszewski
necrology
Janusz Pawiński
necrology
Zdzisław Rajakowski
necrology
Aleksandra Maciążka
necrology
Róża Małgorzata święcka
necrology
Janusz Pietrzyk
necrology
Krystyna Ciechomska-Gołębiewska
necrology
Elżbieta Zubik-Pielka
necrology
Alfred Gąsowski
necrology
Danuta Szawul
necrology
Barbara Grochowska
necrology
Iwona Janusz
necrology
Andrzej Chróścicki
necrology
Janusz Jaszczak
necrology
Lucyna Piątkowska
necrology
Wiesław Wojtaszek
necrology
Hanna Kordziałek
necrology
Pelagia Ewa Grudzień
necrology
Ewa Paulina Wawer
necrology
Antoni Bossowski
necrology
Halina Ławnicka
necrology
Barbara Dąbrowska
necrology
Grażyna Pomorska-Iwańczyk
necrology
Zenon Pońsko
necrology
Barbara Kiełczewska
necrology
Tomasz Anioł Łakomski
necrology
Grażyna Halina Spychalska
necrology
Krystyna Vora
necrology
Barbara Budzyńska-Krawczyk
necrology
Eugenia Krysian
necrology
Henryk Jan Czarnecki
necrology
Henryk Borowski
necrology
Wiesław Winiecki
necrology
Zbigniew Smal
necrology
Andrzej Polkowski
necrology
Władysław Kusiak
necrology
Irena Szczurek
necrology
Grażyna Dębek
necrology
Jan Milewski
necrology
Lenta Główczewska
necrology
Maciej Szpunar
necrology
Czesław Bernatek
necrology
Bohdan Mroziewicz
necrology
Bogusław Breiter
necrology
Edward Hałoń
necrology
Romuald Szejd
necrology
Andrzej Cendro
necrology
Zbigniew Martyński
necrology
Mieczysław Piskorz
necrology
Paweł Kuczyński
necrology
Zdzisław Radzikowski
necrology
Juliusz Pryjma
necrology
Zbigniew Sygit
necrology
Roman Słomiński
necrology
Zenon Jerzy Cuch
necrology
Władysław Krupka
necrology
Eleonora Dragić-Olszewska
necrology
Janusz Fiszer
necrology
Irena Sikora
necrology
Piotr Kołodziejczyk
necrology
Krystyna Kot
necrology
Janusz Jerzy Maliszewski
necrology
Jerzy Dobroń
necrology
Stanisław Orłowski
necrology
Krzysztof Wielanowski
necrology
Łucja Leokadia Szetkiewicz
necrology
Irena Szurek
necrology
Ignacy Motyka
necrology
Jan Kanty Chrzanowski
necrology
Anna Piskozub
necrology
Magdalena Konopada
necrology
Czesław Śledziewski
necrology
Halina Kaczyńska
necrology
Wojciech Kazimierz Parzyszek
necrology
Krzysztof Maciej Radecki
necrology
Bolesława Buchwitz
necrology
Anna Ołpińska
necrology
Wanda Kozielewska-Kałka
The service operator is
Respekto sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-141-6623
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Transaction settlements
by payment card and e-transfer
are carried out through
dotpay.pl